Forløb dækker træfagenes målpinde ind og skaber vidensdeling

Forløb dækker træfagenes målpinde ind og skaber vidensdeling

Undervisningsmateriale kan være dyrt og tidskrævende for hver enkelt erhvervsskole at udvikle, og derfor har Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse sammen med Byggeriets Uddannelser og Praxis startet et projekt sidste år, hvor man samarbejder om at få udviklet og delt undervisningsmaterialer på træfagenes hovedforløb. Materialerne er udviklet i samarbejde med faglærere på forskellige skoler og Videncenter for Håndværk og Bæredygtighed.

En fælles platform for samarbejde og deling af materialer

Én af de helt store opgaver bliver at udvikle undervisningsmateriale til de bæredygtige fag til træfagene, som bliver lanceret i efteråret. Det er smart at udvikle undervisningsmateriale på tværs af hele landet, så man vidensdeler skolerne imellem, og hver skole ikke skal gøre arbejdet selv.

Uddannelseschef Stephanie Halse og Mads Kvist, uddannelseskonsulent for træfagene, fra Byggeriets Uddannelser og repræsentanter fra forlaget Praxis har været på rundtur for at præsentere forskellige iPraxis-forløb for skolernes tømrerafdelinger. De fleste skoler har godt kunnet se fordelen i, at man udvikler materialer på tværs af hele landet. Samtidig har man startet en fælles platform op for samarbejde og deling af materialer for skolerne.

For at få så mange som muligt af de 28 skoler, der udbyder træfagenes hovedforløb, til at prøve iPraxis, har alle de skoler, Stephanie Halse og Mads Kvist har besøgt, fået en seks måneders gratis prøveperiode af undervisningsmaterialerne på onlineportalen, hvorefter man kan blive betalende abonnent.

Vi har spurgt fagfolk fra to erhvervsskoler, som har prøvet iPraxis i et halvt år, hvad de synes om det: Uddannelsesleder for tømreruddannelsen Anders Ejgard Petersen og tømrerfaglærer Thomas Holm Jørgensen, som har deltaget i et iPraxis-forløb, fra Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser (NEG), som er en lille skole med et lille team. Desuden har vi talt med uddannelseschef på TECHCOLLEGE for tømrer- og mureruddannelsen Karina Overgaard Holm, der repræsenterer en stor skole med et stort team.

Målpinde er dækket ind

NEG’s uddannelsesleder Anders Ejgard Petersen udtaler: ”Vi er en mindre skole, hvor vi ikke har så mange faglærere på hovedforløbet. Det vil sige, at vi har svært ved at afsætte lærerkræfter til at udvikle sådan et forløb. Tid er en faktor, når man skal sende faglærerne på kursus.”

Ifølge uddannelseschef Stephanie Halse har man dækket 96 procent af målpindene for træfagene ind, hvis man har iPraxsis-forløbet. Det er Anders Ejgard Petersen enig i: ”Det er meget fedt, at hvis vi kører alle de her forskellige pakker i Praxis, så bliver fagets målpinde dækket ind, for det er et lidt ukendt område for os alle sammen, hvordan vi egentlig dækker dem ind. Og er vi forberedt nok til at vide, hvad bæredygtighed er?”

Anders Ejgard Petersen kan godt lide opbygningen i iPraxis, hvor man kan følge, hvor langt eleverne er nået med deres afleveringer, og om de overhovedet har været inde på emnet og se på det i forhold til den tidslinje, som ligger i forløbet.

Karina Overgaard Holm, uddannelseschef for tømrer- og mureruddannelserne på TECHCOLLEGE, siger: ”Vi har arbejdet med iPraxis i længere tid og arbejder rigtigt meget med at kombinere det med Moodle*, som det fungerer godt med.”

Karina Overgaard Holm forklarer: ”Det handler også om at overveje, hvad er vi gode til i forvejen, og hvad er nyt. Det, tror jeg, bliver godt både for de nye og erfarne undervisere at vurdere, så de kan blive inspireret af en masse nye ting, der skal læres, men også se det i sammenhæng med det, de allerede gør. Det er i min optik noget, der skal udvikles løbende. Når vi snakker bæredygtighed og grøn omstilling, så er det en løbende proces, hvor vi bliver klogere, og om tre år er det måske nogle andre ting, vi skal have ind i det. Så det er også sådan noget med, hvordan kan vi tage det, der ligger der, og gøre det til vores eget?”

Vidensdeling er det nye ’sort’

Tømrerfaglærere fra både NEG og TECHCOLLEGE har deltaget i iPraxis-superbrugerkurset sammen med faglærere fra otte andre erhvervsskoler. Faglærer Christoffer Dalsgaard fra Skive College er underviser på kurserne. Thomas Holm Jørgensen fra NEG uddyber om kurset: ”Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg kender godt Moodle-funktionerne, som er de samme i iPraxis, men jeg fik nogle andre ting med. Hvis man kunne få det med at dele viden på kryds og tværs op at køre, ville det være superfedt.”

Uddannelseschef Karina Overgaard Holm fra TECHCOLLEGE supplerer, at hendes faglærere syntes, at det var fedt at kunne dele deres viden med andre skoler om, hvordan man gør det på grundforløbet, så man får udvidet sin horisont: ”Det handler om at forbinde undervisere skolerne imellem, altså at man kan give dem noget ERFA og vidensdelingstid, f.eks. på tømrerkonferencen, hvor ret mange deltager. Man kunne måske tænke ind i programmet, hvordan man kunne arbejde med de nye iPraxis-moduler og vidensdele ift. de nye undervisningsmaterialer. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at åbne op for vidensdeling skolerne imellem.”

Stephanie Halse og Mads Kvist har også erfaret, at erhvervsskolerne efterspørger mere vidensdeling. De overvejer at lave flere grupper med vidensdeling og en årlig workshop. ”Lige nu er der 11 skoler med i samarbejdet om vidensdeling, som konkret arbejder med at dele eksamensspørgsmål til svendeprøver”, siger Stephanie Halse.

Der bliver udbudt endnu et kompetenceudviklingskursus for træfagene den 13. august, da de første to kurser i april var en succes.

* Moodle er et online læringsmiljø, hvor skolerne kan bygge deres undervisningsforløb op, som f.eks. kan bestå af opgaver, sider med tekst eller video, spørgeskemaer, filer, fora m.v.