Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og lærlingene.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplæringsvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skoleoplæring.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale oplæringsvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem lærling og oplæringsvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at oplæringen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Læs mere på LUU-universet

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget efter indstilling fra DI Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København og på Tech College af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde på området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for lærlingene. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannede inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftigede inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

1. EUC Nord

Til kortet

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Poul Nørgaard Larsen

  Murerfirmaet Poul Nørgaard Larsen

  Tlf. 97 93 42 29/24 40 52 16

  pnlarsen@c.dk

 • Allan Dahlgaard

  AH Byg ApS

  Tlf. 30 70 22 81

  allan@ahbyg.dk

Til kortet

3. Tech College Aalborg

Til kortet

5. Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Til kortet

9. Tradium

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Henrik Sørensen

  Murermester

  Murerfirma Ivan Sørensen

  Tlf. 86 43 04 92/30 82 59 92

  murerfirmasorensen@gmail.com

 • Jens Kusk

  Murerfirmaet Kusk & Thomsen Aps

  Tlf. 86 48 89 71/40 86 53 16

  kt@kuskthomsen.dk

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Lars Gade

  Børge Lind og Sønner A/S

  Tlf. 22 94 74 66

  lg@lind-byg.dk

 • Stig Kristensen

  B. & V. Kristensen A/S

  Tlf. 22 49 98 56

  stig@bvkristensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tommy Christensen

  3F Holstebro

  Tlf. 70 30 08 70

  tommy.c@3f.dk

 • Kim Rosengaard Sørensen

  Tlf. 21 21 00 40/97 16 10 40

  kim@rozengaard.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Torben Friis Pedersen

  Jensen & Friis Pedersen A/S

  Tlf. 40 33 74 10

  tfp@jfp-as.dk

 • Jonas Nonbo

  Horsens Murer- og entreprenør A/S

  Tlf. 20 47 67 48

  jn@hme-as.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Odense

 • Dansk Industri

 • Formand

  Peter Voigt Knudsen

  Murerfirmaet Knudsen & Co. ApS
  N. Tørrings Vej 6, Fraugde
  5220 Odense SØ

  Tlf. 60 95 87 17

  info@knudsenco.dk

 • Stefan Simonsen

  Per Pedersen Haarby A/S
  Østergaardsvej 5
  5683 Haarby

  Tlf. 40 44 01 19

  ssi@perpedersen.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Vejle

 • Dansk Industri

 • Formand

  Kim Anders Roager Nielsen

  Egely Murerforretning

  Tlf. 2615 5526

  info@egelymurerforretning.dk

 • Bo Jakobsen

  Din Entreprenør Partner A/S

  Tlf. 70 70 70 33/20 45 13 09

  blj@dep.as

Til kortet

17. Rybners

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Tage Stork

  Tlf. 40 40 60 30

  tst@godmail.dk

 • Thomas Hans

  Murermestrene Thomas Hans A/S

  Tlf. 74 52 22 17/40 36 01 55

  th@mmth.dk

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Tage Stork

  Tlf. 40 40 60 30

  tst@godmail.dk

 • Thomas Hans

  Murermestrene Thomas Hans A/S

  Tlf. 74 52 22 17/40 36 01 55

  th@mmth.dk

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 • Dansk Industri

 • Formand

  Lars Esbensen

  Murer og Entreprenør Esbensen & Nielsen

  Tlf. 40 25 20 91

  lars@esben.dk

 • John Acker

  Acker & Larsen ApS

  Tlf. 20 66 89 37

  mail@acker-larsen.dk

Til kortet

24. U/NORD Hillerød Tekniske Skole

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Nielsen

  3F Nordsjælland Øst

  Tlf. 88 92 21 55/40 27 53 26

  per.n@3f.dk

 • Tobias Zander Renard Haug

  Tlf. 26 21 14 58

  tobiaszander@hotmail.com

Til kortet

25. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Formand

  Frits Petersen

  Frits & Vagn Petersen ApS

  Tlf. 58 38 20 76/20 24 43 29

  mtf@vemmelev.net

 • Kim Kahr

  Murermester

  Murermester Kim Kahr

  Tlf. 40 44 89 45

  murerkimkahr@gmail.com

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

Til kortet

29. EUC Sjælland – Campus Køge

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Anders Damgaard Nielsen

  Anders Damgaard Nielsen ApS

  Tlf. 20 67 65 59

  adn@damgaardbyg.dk

 • Kim Skovgaard Hansen

  Murer- & Entreprenørfirmaet Kim Skovgaard Hansen

  Tlf. 55 34 34 88

  kim@kimskovgaard.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

Til kortet