Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget efter indstilling fra DI Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København og på Tech College af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde på området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

1. EUC Nord

Til kortet

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Poul Nørgaard Larsen

  Hovedgaden 18
  7752 Snedsted

  Tlf. 97 93 42 29/24 40 52 16

  pnlarsen@c.dk

 • Thorbjørn Madsen

  Kaj Ove Madsen A/S
  Bjørnevej 4
  7800 Skive

  Tlf. 97 52 70 00/40 58 69 34

  th@kajovemadsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Johansen

  3F Skive-egnen
  Jægervej 12
  7800 Skive

  Tlf. 88 92 61 26/40 25 62 33

  per.johansen@3f.dk

 • Stefan Werenfeldt Jensen

  Højvænget 10
  7760 Hurup

  Tlf. 24 64 16 87

  werenfldt@live.dk

Til kortet

3. Tech College Aalborg

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Michael Adamsen

  3F Fagligt Fælles Forbund
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 88 92 38 58/25 24 20 21

  michael.adamsen@3f.dk

 • Morten Urth

  Skivumvej 32
  9240 Nibe

  Tlf. 27 59 93 55

  murth@hotmail.dk

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Ivan Kirk Jensen

  Villy Frandsens Eftf.
  Friggsvej 4
  880 Viborg

  Tlf. 86 62 85 06/40 11 85 06

  ivankirkjensen@firma.tele.dk

 • Jesper Nørgaard Christensen

  Finderup Murerforretning ApS
  Fallevej 9
  8800 Viborg

  Tlf. 86 65 10 10/20 62 11 61

  finderupmurer@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Lars Sørensen

  Brombærvej 24
  8800 Viborg

  Tlf. 86 67 06 78

  lars@mizo.dk

Til kortet

9. Tradium

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Henrik Sørensen

  Murermester

  Murerfirma Ivan Sørensen
  Clausholmsvej 7
  8900 Randers

  Tlf. 86 43 04 92/30 82 59 92

  murerfirmasorensen@gmail.com

 • Jens Kusk

  Murerfirmaet Kusk & Thomsen Aps
  Tingparken 87
  8950 Ørsted

  Tlf. 86 48 89 71/40 86 53 16

  kt@kuskthomsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Klaus Erik Jensen

  Mimersvej 10
  8920 Randers NV

  Tlf. 88 92 63 32/30 67 63 32

  klaus.e.jensen@3f.dk

 • Flemming Otkjær

  Langagervej 18
  Øster Velling
  8920 Randers NV

  Tlf. 88 92 63 30/30 67 63 30

  flemming.otkjaer@3f.dk

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Michael Tandrup

  Murerfirmaet M. Tandrup ApS
  Gøgeurten 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 97 42 79 93/40 51 07 44

  michael@tandrup.nu

 • Stig Kristensen

  B. & V. Kristensen A/S
  Holstebrovej 11 A
  6950 Ringkøbing

  Tlf. 2249 9856

  marianne@bvkristensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tommy Christensen

  3F
  Tujavej 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 70 30 08 70

  tommy.c@3f.dk

 • Kim Rosengaard Sørensen

  Engbjerg 42 B
  7400 Herning

  Tlf. 21 21 00 40/97 16 10 40

  kim@rozengaard.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Peter Priess Nielsen

  Murermester Peter Nielsen
  Niels Foghs Vej 14
  8270 Højbjerg

  Tlf. 86 29 02 55

  peter@peternielsen.dk

 • Åge Jacobsen

  Åge Jacobsen, Århus ApS
  Åhusene 2, 9., lejl. 2
  8000 Aarhus

  Tlf. 40 38 13 55

  aage.jacobsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Morten Rasmussen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V.

  Tlf. 51 29 90 63

  morten.rasmussen@3f.dk

 • Jan Carlsen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V

  Tlf. 70 30 09 46

  jan.carlsen@3f.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Torben Friis Pedersen

  Jensen & Friis Pedersen A/S
  Hovmarksvej 184
  8700 Horsens

  Tlf. 40 33 74 10

  tfp@jfp-as.dk

 • Jonas Nonbo

  Horsens Murer- og entreprenør A/S
  Erhvervsparken 38
  8700 Horsens

  Tlf. 20 47 67 48

  jn@hme-as.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Odense

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Peter Voigt Knudsen

  Murerfirmaet Knudsen & Co. ApS
  N. Tørrings Vej 6, Fraugde
  5220 Odense SØ

  Tlf. 60 95 87 17

  info@knudsenco.dk

 • Stefan Simonsen

  Per Pedersen Haarby A/S
  Østergaardsvej 5
  5683 Haarby

  Tlf. 40 44 01 19

  ssi@perpedersen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Alf Jakobsen

  3F Bygningsarbejdernes Fagforening
  Lumbyvej 11A, 2.th.
  5000 Odense C

  Tlf. 27 77 35 67

  alf.jakobsen@3f.dk

 • Andreas Hausnap

  3F
  Lumbyvej 11 A, 2. sal
  5000 Odense C

  Tlf. 70 30 08 14

  andreas.hausnap@3f.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Vejle

 • Dansk Industri

 • Formand

  Bent Olsen

  Artusbyg A/S
  Islandsvej 7
  7100 Vejle

  Tlf. 76 80 10 80/20 46 25 21

  bent@artusbyg.dk

 • Bo Jakobsen

  Din Entreprenør Partner A/S
  Egumvej 58
  7000 Fredericia

  Tlf. 70 70 70 33/20 45 13 09

  blj@dep.as

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jack Johannes Rasmussen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 23 71 58 72

  jack.rasmussen@3f.dk

 • Steffen Emil Jensen

  Tlf. 22 83 56 50

  stev1988@gmail.com

Til kortet

17. Rybners

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Kim Andersen

  Murerfirmaet Egon Sørensen ApS
  Kirkevej 15
  Sejstrup
  6740 Bramming

  Tlf. 75 17 35 82/20 45 35 82

  kim@es-sejstrup.dk

 • Thomas Tell

  P. Jensen & Sønner ApS
  Gartnervænget 16
  6855 Outrup

  Tlf. 75 25 15 06

  tt@murerfirmaet-pjensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jacob Lassen Meier

  3F Esbjerg
  Vestkraftgade 1
  6700 Esbjerg

  Tlf. 22 43 32 60

  jacob.meier@3f.dk

 • Jesper Sani

  3F Esbjerg
  Vestkraftgade 1
  6700 Esbjerg

  Tlf. 88 92 69 93/22 17 16 38

  jesper.sani@3f.dk

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Tage Stork

  Bo Michelsen A/S
  Ribelandevej
  6270 Tønder

  Tlf. 74 72 37 70

  tst@bomichelsen.dk

 • Thomas Hans

  Murermestrene Thomas Hans A/S
  Sverigesvej 4A
  6100 Haderslev

  Tlf. 74 52 22 17/40 36 01 55

  th@mmth.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Bjarne Sørensen

  3F Åbenrå
  H.P. Hanssens Gade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 23 48 22 47

  bjarne.soerensen@3f.dk

 • Ronni Hansen

  Reberbanen 39, st. tv.
  6230 Rødekro

  Tlf. 24 60 26 59

  ronniogmette@gmail.dk

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Tage Stork

  Bo Michelsen A/S
  Ribelandevej
  6270 Tønder

  Tlf. 74 72 37 70

  tst@bomichelsen.dk

 • Thomas Hans

  Murermestrene Thomas Hans A/S
  Sverigesvej 4A
  6100 Haderslev

  Tlf. 74 52 22 17/40 36 01 55

  th@mmth.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Bjarne Sørensen

  3F Åbenrå
  H.P. Hanssens Gade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 23 48 22 47

  bjarne.soerensen@3f.dk

 • Ronni Hansen

  Reberbanen 39, st. tv.
  6230 Rødekro

  Tlf. 24 60 26 59

  ronniogmette@gmail.dk

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Lars Esbensen

  Murer og Entreprenør Esbensen & Nielsen
  Bjerrebyvej 94
  5700 Svendborg

  Tlf. 40 25 20 91

  lars@esben.dk

 • John Acker

  Acker & Larsen ApS
  Strammelse Gade 43
  5700 Svendborg

  Tlf. 20 66 89 37

  mail@acker-larsen.dk

Til kortet

24. U/NORD Hillerød Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Jens G. Andersen

  Pilehøj Vænge 3
  3460 Birkerød

  Tlf. 45 82 82 09/40 30 82 07

  murermester@jga-as.dk

 • Ole Schow

  Murermester Ole Schow I/S
  Langdraget 206
  3250 Gilleleje

  Tlf. 48 30 26 82/40 32 51 87

  ole@murermester-schow.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Nielsen

  3F Nordsjælland Øst
  Rønnebær Allé 106
  3000 Helsingør

  Tlf. 88 92 21 55/40 27 53 26

  per.n@3f.dk

 • Tobias Zander Renard Haug

   

   

  Tlf. 26 21 14 58

  tobiaszander@hotmail.com

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Industri

 • Formand

  Anders Lisbjerg

  Enemærke og Petersen A/S
  Ole Hansensvej 1
  4100 Ringsted

  Tlf. 57 61 72 72/25 11 03 91

  ali@eogp.dk

 • Jesper H. Hansen

  LUU medlem

  Gislinge mureren ApS
  Mårsø Huse 2
  4300 Holbæk

  Tlf. 4011 2763

  jesper@gislinge-mureren.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Alex Bluhme

  SB Murer & Sandblæsning ApS
  Landevejen 4
  4060 Kirke Såby

  Tlf. 40 73 80 47

  ab@sbmurerogsand.dk

 • Mikkel Henriksen

  A. Villadsen A/S
  Lykkegårdsvej 49
  4000 Roskilde

  Tlf. 46 75 70 26

  mh@avilladsen.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Formand

  Frits Petersen

  Frits & Vagn Petersen ApS
  Enghavevej 88
  4241 Vemmelev

  Tlf. 58 38 20 76/20 24 43 29

  mtf@vemmelev.net

 • Kim Kahr

  Murermester

  Bekkasinvænget 15

  4200 Slagelse

  Tlf. 40 44 89 45

  murerkimkahr@gmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Martin Bundgaard Larsen

  Valbygårdsvej 74
  4200 Slagelse

  Tlf. 20 10 58 64

  mbl_murer@yahoo.dk

 • Jim Gynther-Jacobsen

  Tlf. 23 38 85 09

  jim.jac77@gmail.com

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Steen Toftebjerg

  Hansen & Andersen
  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 55 72 75 21/40 14 75 65

  st@hansen-andersen.dk

 • Peter Funder

  Stukkatørmester

  Brdr. Funder ApS
  Wildersgade 51, st.
  1408 København K

  Tlf.

  funder@funder-stuk.dk

 • Vakant Dansk Industri

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tor Mathiasen

  3F Midtsjælland
  Vibevej 12
  4100 Ringsted

  Tlf. 21 67 57 32

  tor.mathiasen@3f.dk

 • Ninet Bechman Egholm

  Stukkatør

  Mart. Rasmussensgade 5
  5800 Nyborg

  Tlf. 50 42 95 10

  ninet@live.dk

 • Mikkel Vonsyld Ulrich

  3F Næstved
  Holsted Park 29
  4700 Næstved

  Tlf. 25 35 64 68

  mikkel.ulrich@3f.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Anders Damgaard Nielsen

  Anders Damgaard Nielsen APS

  Vestergårdsvej 1

  4800 Nykøbing F

  Tlf. 20 67 65 59

  adn@damgaardbyg.dk

 • Jens Andreasen

  Troels Jørgensen A/S
  Fuglergårdsvej 6
  4892 Kettinge

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Bjarne Jensen

  Skolebakken 59
  4900 Nakskov

  Tlf. 88 92 47 61

  bjarne.j@3f.dk

 • Henrik Hansen

  Tlf. 22 16 91 34

  02henrik@gmail.com

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Christian Christjansen

  Byens Murerfirma A/S
  Skovlunde Byvej 62
  2740 Skovlunde

  Tlf. 44 91 71 11/40 91 71 11

  chr@byensmurer.dk

 • Martin Meulengracht

  Murermester Dennis Meulengracht  ApS
  Mose Alle 6
  2610 Rødovre

  Tlf. 20 14 13 93

  martin@dennismeulengracht.dk

 • Jesper Toxværd

  Murermester René Godthåb A/S
  Romancevej 22
  2730 Herlev

  Tlf. 21 74 90 40

  jlt@rg-as.dk

 • Rasmus Lange

  Rasmus Lange ApS
  Rebæk Alle 4
  2650 Hvidovre

  Tlf. 3119 6311

  mr.long@live.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jonas Andersen

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Mølle Allé 26
  2500 Valby

  Tlf. 27 77 35 23

  jonas.andersen@3f.dk

 • Christian Korsgaard Knattrup Sørensen

  Rylevej 8
  2650 Hvidovre

  Tlf. 40 38 87 57

  chrckks@gmail.com

 • Lars Frederiksen

  Sommervej 9, 1.
  2930 Klampenborg

  Tlf. 40 26 89 75

  larssommervej@yahoo.dk

 • Claus Olsen

  Murergade 8
   2200 København N

  Tlf. 21 43 81 52

  claus.olsen@3f.dk

Til kortet