Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De af Det faglige udvalg udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

 

Repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg
Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

1. EUC Nord

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Henning Østergaard Jørgensen

  Råsigvej 86
  9981 Jerup

  Tlf. 98 48 01 51 / 20 30 21 22

  henning.ostergaard@mail.tele.dk

 • Nikolaj Nielsen

  Murerfirma Nicolaj Nielsen
  Padborgvej 29
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 98 47 35 55/21 26 35 55

  nicolaj.nielsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Egon Pedersen

  3F
  Søndergade 62
  9000 Aalborg

  Tlf. 88 92 35 75

  egon.p@3f.dk

 • Palle Djernæs

  Søndergade 62
  9000 Aalborg

  Tlf. 98 96 23 50

  palledjernaes@hotmail.com

Til kortet

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Poul Nørgaard Larsen

  Hovedgaden 18
  7752 Snedsted

  Tlf. 97 93 42 29/24 40 52 16

  pnlarsen@c.dk

 • Thorbjørn Madsen

  Kaj Ove Madsen A/S
  Bjørnevej 4
  7800 Skive

  Tlf. 97 52 70 00/40 58 69 34

  th@kajovemadsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Johansen

  3F Skive-egnen
  Jægervej 12
  7800 Skive

  Tlf. 88 92 61 26/40 25 62 33

  per.johansen@3f.dk

 • Stefan Werenfeldt Jensen

  Højvænget 10
  7760 Hurup

  Tlf. 24 64 16 87

  werenfldt@live.dk

Til kortet

3. Tech College Aalborg

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Kai Salomonsen

  HME BYG ENTREPRENØR
  Evaholmvej 24
  Hornum
  9600 Aars

  Tlf. 98 66 11 00/40 70 88 01

  ks@hme.dk

 • Edi Elkjær Rasmussen

  Elkjær A/S
  Hvidkildevej 9
  9610 Nørager

  Tlf. 20 99 10 93

  edi@elkjaer-as.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Ole L. Jørgensen

  3F
  Byggegruppen
  Hadsundvej 184 B
  9000 Aalborg

  Tlf. 88 92 37 68/29 25 69 89

  ole.jorgensen@3f.dk

 • Morten Urth

  Skivumvej 32
  9240 Nibe

  Tlf. 27 59 93 55

  murth@hotmail.dk

Til kortet

9. Tradium

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Henrik Sørensen

  Murermester

  Murerfirma Ivan Sørensen
  Clausholmsvej 7
  8900 Randers

  Tlf. 86 43 04 92/30 82 59 92

  murerfirmasorensen@gmail.com

 • Jens Kusk

  Murerfirmaet Kusk & Thomsen Aps
  Tingparken 87
  8950 Ørsted

  Tlf. 86 48 89 71/40 86 53 16

  kt@kuskthomsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Klaus Erik Jensen

  Mimersvej 10
  8920 Randers NV

  Tlf. 70 30 09 36/30 67 63 32

  klaus.e.jensen@3f.dk

 • Flemming Otkjær

  Langagervej 18
  Øster Velling
  8920 Randers NV

  Tlf. 88 92 63 30/86 46 75 90

  flemming.otkjaer@3f.dk

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  NN Dansk Byggeri

  Tlf.

 • Michael Tandrup

  Murerfirmaet M. Tandrup ApS
  Gøgeurten 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 97 42 79 93/40 51 07 44

  michael@tandrup.nu

 • Jan Bilberg

  Murermester Jan Bilberg

  Barslund & Gasseholm ApS

  Bødkervej 12

  7490 Aulum

  mobil: 24282072

  mail: bk@aulum-murer.dk

  Tlf. 24282072

  bk@aulum-murer.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kim Rosengaard Sørensen

  Formand

  Engbjerg 42 B
  7400 Herning

  Tlf. 21 21 00 40/97 16 10 40

  kim@rozengaard.dk

 • Dennis Dommergård Jørgensen

  3F Holstebro
  Tujavej 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 27 77 35 44

  dennis.jorgensen@3f.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Peter Priess Nielsen

  Murermester Peter Nielsen
  Niels Foghs Vej 14
  8270 Højbjerg

  Tlf. 86 29 02 55

  peter@peternielsen.dk

 • David Harritz

  Murerfirmaet David Harritz
  Engmarken 18B
  8220 Brabrand

  Tlf. 86 26 39 40/21 64 86 20

  david@harritz.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Morten Rasmussen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V.

  Tlf. 51 29 90 63

  morten.rasmussen@3f.dk

 • Jan Carlsen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V

  Tlf. 70 30 09 46

  jan.carlsen@3f.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Torben Friis Pedersen

  Jensen & Friis Pedersen A/S
  Hovmarksvej 184
  8700 Horsens

  Tlf. 75 65 74 10/40 33 74 10

  tfp@jfp-as.dk

 • Ove Kjærside

  Horsens Murer- og entreprenørforretning A/S
  Erhvervsparken 38
  8700 Horsens

  Tlf. 75 61 28 11/40 60 28 13

  ok@hme-as.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Gert Skov Rasmussen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 70 30 09 10/21 74 44 18

  gert.rasmussen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole - Odense

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Frank Wulf

  Hansson & Knudsen A/S
  Cikorievej 5
  5220 Odense SØ

  Tlf. 66 12 08 10/29 69 74 28

  fw@hansson-knudsen.dk

 • Anders L. B. Petersen

  Murerfirmaet Balsby
  Bredstrupvej 25, Bredstrup
  5450 Otterup

  Tlf. 64 87 27 97/40 43 79 50

  murer@balsby.biz

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Allan D. Pedersen

  3F
  Lumbyvej 11 A, 2. sal
  5000 Odense C

  Tlf. 70 30 08 14

  allan.due@3f.dk

 • Alf Jakobsen

  3F Bygningsarbejdernes Fagforening
  Lumbyvej 11A, 2.th.
  5000 Odense C

  Tlf. 26 85 96 65

  alf.jakobsen@3f.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole - Vejle

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Bent Olsen

  Artusbyg A/S
  Islandsvej 7
  7100 Vejle

  Tlf. 76 80 10 80/20 46 25 21

  bent@artusbyg.dk

 • Bo Jakobsen

  Nielsen & Rasmussen A/S
  Nordensvej 27, Taulov
  7000 Fredericia

  Tlf. 75 94 28 95/20 45 13 09

  blj@ni-ras.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jack Johannes Rasmussen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 23 71 58 72

  jack.rasmussen@3f.dk

 • Nicolai Matzen

  Tirsbækvej 114
  7120 Vejle Øst

  Tlf. 22 99 74 37

  matzennicolai@gmail.com

Til kortet

17. Rybners

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Kim Andersen

  Murerfirmaet Egon Sørensen ApS
  Kirkevej 15
  Sejstrup
  6740 Bramming

  Tlf. 75 17 35 82/20 45 35 82

  kim@es-sejstrup.dk

 • Søren Kristensen Bach

  Guldagervej 117
  6710 Esbjerg

  Tlf. 26 81 27 38

  mail@sbbyg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Carlo Hermansen

  3F Esbjerg
  Vestkraftgade 1,
  6700 Esbjerg

  Tlf. 88 92 69 90/20 10 15 96

  carlo.hermansen@3f.dk

 • Jacob Lassen Meier

  Grundvigs Alle 87 A
  6700 Esbjerg

  Tlf. 22 43 32 60

  jacoblmeier@hotmail.com

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Tage Stork

  Bo Michelsen A/S
  Ribelandevej
  6270 Tønder

  Tlf. 74 72 37 70

  tst@bomichelsen.dk

 • Thomas Hans

  Murermestrene Thomas Hans A/S
  Norgesvej 51 D
  6100 Haderslev

  Tlf. 74 52 22 17/40 36 01 55

  th@mmth.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Bjarne Sørensen

  3F Åbenrå
  H.P. Hanssens Gade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 23 48 22 47

  bjarne.soerensen@3f.dk

 • Ronni Hansen

  Hærvejen 129
  6230 Rødekro

  Tlf. 24 60 26 59

  ronniogmette@gmail.dk

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Lars Esbensen

  Murer og Entreprenør Esbensen & Nielsen
  Bjerrebyvej 94
  5700 Svendborg

  Tlf. 40 25 20 91

  lars@esben.dk

 • John Acker

  Acker & Larsen ApS
  Strammelse Gade 43
  5700 Svendborg

  Tlf. 20 66 89 37

  mail@acker-larsen.dk

Til kortet

24. Erhvervsskolen Nordsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Jens G. Andersen

  Pilehøj Vænge 3
  3460 Birkerød

  Tlf. 45 82 82 09/40 30 82 07

  murermester@jga-as.dk

 • Ole Schow

  Murermester Ole Schow I/S
  Langdraget 206
  3250 Gilleleje

  Tlf. 48 30 26 82/40 32 51 87

  ole.schow@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Nielsen

  3F Nordsjælland Øst
  Rønnebær Allé 106
  3000 Helsingør

  Tlf. 88 92 21 55/40 27 53 26

  per.n@3f.dk

 • Morten Mortensen

  Gydevang 12
  3450 Allerød

  Tlf. 70 30 08 02

  mortensen_lisbeth@yahoo.com

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Anders Lisbjerg

  Enemærke og Petersen A/S
  Ole Hansensvej 1
  4100 Ringsted

  Tlf. 57 61 72 72/25 11 03 91

  ali@eogp.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  NN Dansk Byggeri

  Tlf.

 • Alex Bluhme

  SB Murer & Sandblæsning ApS
  Landevejen 4
  4060 Kirke Såby

  Tlf. 40 73 80 47

  sb@sbmurerogsand.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Rasmus Schæffer Jørgensen

  3F Midtsjælland
  Vibevej 12
  4100 Ringsted

  Tlf. 40 31 27 40

  rasmus.schaeffer@3f.dk

 • Martin Bundgaard Larsen

  Valbygårdsvej 74
  4200 Slagelse

  Tlf. 20 10 58 64

  mbl_murer@yahoo.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Frits Petersen

  Murer- & Tømrerfirma Frits & Vagn Petersen ApS
  Enghavevej 88
  4241 Vemmelev

  Tlf. 58 38 20 76/20 24 43 26

  mtf@vemmelev.net

 • Torben Pedersen

  Krogens Murermester
  Krogen 9
  4190 Munke Bjergby

  Tlf. 57 80 73 53/24 24 80 20

  krogen9@mail.tele.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Finn Sørensen

  Hagbardsvej 14
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 52 88 56

  finn50@live.dk

 • Per Holst Andersen

  Valbygårdsvej 27
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 53 20 80

  perholst@andersen.mail.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland - Næstved

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Steen Toftebjerg

  Hansen & Andersen
  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 55 72 75 21/40 14 75 65

  st@hansen-andersen.dk

 • Jørgen Sørensen

  Børge Jakobsen & Søn
  Jørgen Vindsvej 8
  Hyllinge
  4700 Næstved

  Tlf. 55 73 32 00/40 83 97 31

  murerenihyllinge@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Christiansen

  3F Næstved
  Holsted Park 29
  4700 Næstved

  Tlf. 40 35 61 82

  per.christiansen@3f.dk

 • Tor Mathiasen

  3F Midtsjælland
  Vibevej 12
  4100 Ringsted

  Tlf. 21 67 57 32

  tor.mathiasen@3f.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ivar Damgaard Nielsen

  Vestergårdsvej 1
  Horreby
  4800 Nykøbing F.

  Tlf. 54 44 72 98 /20 48 13 46

  murer-idn@mail.dk

 • Arne Rasmussen

  Wesselsvej 14
  4760 Vordingborg

  Tlf. 20 78 06 37/40 88 19 24

  murerar@dlgtele.dk

 • Jens Andreasen

  Troels Jørgensen A/S
  Fuglergårdsvej 6
  4892 Kettinge

  Tlf. 54 87 43 00/22 20 93 50

  ja@tjas.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Bjarne Rasmussen

  Gedservej 161
  4800 Nykøbing F.

  Tlf. 88 92 47 65

  bjarne.rasmussen@3f.dk

 • Bjarne Jensen

  Skolebakken 59
  4900 Nakskov

  Tlf. 88 92 47 61

  bjarne.j@3f.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Christian Christjansen

  Byens Murerfirma A/S
  Skovlunde Byvej 62
  2740 Skovlunde

  Tlf. 44 91 71 11/40 91 71 11

  chr@byensmurer.dk

 • Martin Meulengracht

  Murermester Dennis Meulengracht  ApS
  Mose Alle 6
  2610 Rødovre

  Tlf. 20 14 13 93

  martin@dennismeulengracht.dk

 • Jesper Toxværd

  Murermester René Godthåb A/S
  Romancevej 22
  2730 Herlev

  Tlf. 21 74 90 40

  jlt@rg-as.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jonas Andersen

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Mølle Allé 26
  2500 Valby

  Tlf. 27 77 35 23

  jonas.andersen@3f.dk

 • Christian Korsgaard Knattrup Sørensen

  Rylevej 8
  2650 Hvidovre

  Tlf. 40 38 87 57

  chrckks@gmail.com

 • Lars Frederiksen

  Sommervej 9, 1.
  2930 Klampenborg

  Tlf. 40 26 89 75

  larssommervej@yahoo.dk

 • Claus Olsen

  Murergade 8
   2200 København N

  Tlf. 21 43 81 52

  claus.olsen@3f.dk

Til kortet