Løn

Glarmester og Alubygger

Oplysninger om lønforhold, ferie, pension m.v. findes i overenskomsten mellem Glarmesterlauget i Danmark og Fagligt Fælles Forbund – 3F

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger – se afsnittet på hjemmesiden

Elever på Glarmesteruddannelsen aflønnes som minimum efter de satser for elever der aftales i Glasoverenskomsten 2020

 

Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.

Lønperioden bestemmes altid bagud fra elevens slutdato for svendeprøve i hele år (52 uger). Den 1. lønperiode er således af variabel varighed.

Den minimale løn for elever i Glarmesterfaget afregnes som timeløn og mindstelønnen udgør fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. maj 2020 indgår følgende:

 

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. maj 2020 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. januar 2021 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge hvori den 1. marts 2022 indgår

Lønperiode 1, 26 uger

67,04 kr.

68,18 kr.

69,34 kr.

Lønperiode 2, 52 uger

80,41 kr.

81,78 kr.

83,17 kr.

Lønperiode 3, 52 uger

94,67 kr.

96,28 kr.

97,92 kr.

Lønperiode 4, 52 uger - 86 uger

113,90 kr.

115,84 kr.

117,81 kr.

 

Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår.

 

For elever der er fyldt 25 år, og har indgået voksenuddannelsesaftale

Hvis arbejdsgiveren i hele uddannelsesperioden udbetaler løn, der som minimum svarer til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Glarmesterlauget og 3F, kan der opnås særlig, højere lønrefusion i forbindelse med skoleophold, se nærmere på link https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/tilskudsordninger/

 

For voksenelever i Glarmesterfaget gælder følgende mindstebetalingssats:

Fra 1. maj 2020 kr. 128,40 pr. time

Fra 1. januar 2021 kr. 130, 90 pr. time

Fra 1. marts 2022 kr. 133,40 pr. time

Satserne forhøjes fra begyndelsen af den lønningsuge hvori ovennævnte datoer indgår.

 

Pension

Elever er omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Elever over 18 år, som efter elevtiden fortsætter i samme virksomhed, får medregnet elevtiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.

Pensionsbidragets størrelse udgør fra 1. juli 2008 – Virksomhed 8% - Medarbejder 4% - i alt 12% som virksomheden indbetaler til Pension Danmark i forbindelse med lønudbetaling.

Pension til elever EFTER 1. september 2020 – i elevens 18. og 19. år udgør bidragssatserne dog henholdsvis 4% for virksomhed og 2 % for eleven i alt 6%. Denne sats forhøjes til satserne for voksne medarbejdere såfremt pensionsindbetalingen for de 18. og 19. årige refunderes til virksomheden gennem AUB. Forsikringsordningen i Pension Danmark bortfalder samtidig.

Forsikringsydelser

Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har for elevforhold, der indgås efter 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser:

  • Løbende årlig pension ved førtidspension 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.
  • Engangsbeløb ved visse kritiske sygdomme 100.000 kr.
  • Pension Danmark Sundhedsforsikring med hurtig diagnose

 Virksomheden afholder alle udgifter ved ordningen.