Affaldsdeponering

Affaldsdeponering

Af hensyn til miljøet bliver affald behandlet med stor omhu. Affald sorteres stadig grundigere, og det, der ikke kan genanvendes, lægges i depot, så omverdenen og grundvandet ikke bliver forurenet.

En deponiarbejder er med til at sikre håndtering af affald på miljørigtig vis. At passe på miljøet kræver en grundlæggende viden, der kan tilegnes gennem eksamensuddannelsen i affaldsdeponi, der er godkendt af Miljøstyrelsen.

Uddannelsen er nødvendig for at kunne arbejde som deponiarbejder på de godkendte depoter for affald herhjemme.

Her på siden kan du finde oplysninger om uddannelsens opbygning og indhold, vilkår og regler, skolen samt de relevante blanketter og skemaer.

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet.