Love og regler

 

Love og regler særligt gældende for Træfagenes Byggeuddannelse

For lærlinge, der starter efter 1.8.2024
Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

For lærlinge, der er startet efter 1.8.2023
Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

For lærlinge, der er startet efter 1.8.2022
Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

For lærlinge, der er startet efter 1.8.2020
Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse

Uddannelsesordning

For lærlinge, der er startet efter 1.8.2022

Du kan hente den gældende uddannelsesordning her: Uddannelsesordning Træfagenes Byggeuddannelse

For lærlinge, der er startet efter 1.8.2020

Du kan hente den gældende uddannelsesordning her: Uddannelsesordning Træfagenes Byggeuddannelse

Du kan også se en kort intro til de digitale uddannnelsesordninger her:

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du finde tidligere uddannelsesordninger- her skal du klikke på EUD-uddannelsesordninger og vælge uddannelsesordningen for Træfagenes Byggeuddannelse.

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Indholdet i uddannelserne er fastlagt i Grundfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, som er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Børne- og Undervisningsministeriet.

Se uddannelsernes bekendtgørelser under det pågældende fags 'love og regler'.

Uddannelsesordninger

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolerne og de oplæringsmål, der skal opfyldes i læretiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne ved at besøge hjemmesiden uddannelsesadministration.dkKlik på menupunktet "Find EUD-uddannelsesordning" og vælg derefter den ønskede uddannelse fra menuen.

På uddannelsesadministration.dk kan du også finde tidligere uddannelsesordninger.

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AUB for lærlinge i skoleoplæring og EUD+

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte