Kompetenceudviklingsfonden

Kompetenceudviklingsfonden Dansk Byggeri, HK og TL

Den 1. januar 2009 fik du en helt ny rettighed igennem din overenskomst. Du har ret til at uddanne dig i arbejdstiden - det er næsten gratis, og du vælger selv, hvad du vil uddanne dig til inden for dit område.

Som en del af overenskomstresultatet i 2007 er der oprettet kompetencefonde, hvor virksomhederne indbetaler penge, som du kan bruge til at betale for din uddannelse. Du har ret til selv at vælge den uddannelse, der gavner dig - derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse.

Hvem kan søge?
Hvis du er omfattet af overenskomsten mellem Dansk Byggeri, Teknisk Landsforbund og HK Privat, og har du minimum 6 måneders beskæftigelse i en virksomhed, hvor du er ansat under en overenskomst med ret til selvvalgt uddannelse, kan du søge om at få dækket udgifter ved deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Ledige kan ikke søge støtte til uddannelse.

Hvilke udgifter kan der søges støtte til?
Du kan opnå tilskud til:

 • 85 % dækning af lønnen under selvvalgt uddannelse
 • dækning af udgifter til kursusgebyr
 • kursusmaterialer
 • transport til og fra kursussted
 • ophold ved internatkurser

For at være tilskudsberettiget er det en betingelse, at arbejdsgiveren ikke i uddannelsesperioden udbetaler hel eller delvis løn til medarbejderen.

Hvilke uddannelser kan støttes?
Der kan søges støtte til mange forskellige slags kurser og uddannelse.

Det kan f.eks. være:

 • Forberedende voksenundervisning
 • Gymnasiale fag/kurser
 • Arbejdsmarkedsuddannelser - efteruddannelseskurser
 • Enkeltfag på erhvervsuddannelser
 • Fagmoduler fra merkonomuddannelserne
 • Enkeltfag/fagmoduler på korte videregående uddannelser
 • Enkeltfag på diplomuddannelser
 • Enkeltfag på masteruddannelser
 • Private kurser

Hvis du søger gennem en kompetenceudviklingsfond, er det parterne bag overenskomsten, der bestemmer, hvilke kurser og uddannelser du kan vælge imellem.

Hvis du søger gennem din virksomhed, er det uddannelsesudvalget, som afgør, hvad du kan få støtte til.

Hvordan finder jeg relevante kurser?
Du skal selv finde det kursus, du gerne vil deltage i, og du skal selv tilmelde dig. Du kan få hjælp ved at kontakte en voksenvejleder på din lokale erhvervsskole, benytte uddannelsesguiden www.ug.dk, eller du kan kontakte din fagforening.

Hvordan gør jeg?
Det er en god ide at tale med din arbejdsgiver, før du beslutter dig endeligt. I skal nemlig blive enige om tidspunkt, og din arbejdsgiver skal også underskrive din ansøgning.

Når du har besluttet dig for, hvilken uddannelse du vil tage, skal du udfylde et ansøgningsskema.
Ansøgningsskemaet kan du finde her.

Du kan læse mere på www.selvvalgt.dk