Kompetenceudviklingsfonden

Baggrund

Kompetenceudviklingsfonden er ejet af DI, Teknisk Landsforbund og HK Privat. Fondens udvalg består af repræsentanter fra DI, Teknisk Landsforbund og HK Privat.

Kompetenceudviklingsfonden sekretariatsbetjenes af Byggeriets Uddannelser v. Elin Hougaard Christensen, ehc@bygud.dk.

Hvem kan søge?

Er du omfattet af overenskomsten mellem DI, Teknisk Landsforbund og HK Privat på byggeriets område, og har du minimum været ansat i virksomheden i 6 måneder, kan du søge om at få dækket udgifterne ved deltagelse i efter- og videreuddannelse. Der kan ydes tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer og evt. transportudgifter mv.) og fuld dækning af medarbejdernes løntab ved uddannelsen. 

Studerende/elever har efter 6 måneders beskæftigelse i samme virksomhed (inkl. skoleophold) ret til at søge om støtte. Støtten ydes til deltagelse i fritidsuddannelse i samme omfang og på samme vilkår som øvrige medarbejdere under overenskomsten. 

Ledige kan ikke søge støtte til uddannelse gennem Kompetenceudviklingsfonden.

Selvvalgt uddannelse

Din overenskomst giver dig mulighed for at tage på uddannelse i 2 uger hvert år. Du kan uddanne dig i arbejdstiden, og det er næsten gratis. Løntilskud, inkl. evt. offentlig løntabsgodtgørelse, udgør 100 % af den enkelte medarbejders sædvanlige tidløn. Derudover vælger du selv, hvad du vil uddanne dig til inden for dit område; derfor kalder vi det selvvalgt uddannelse. Se dine forskellige uddannelsesmuligheder her.

Aftalt uddannelse

Fra 1. september 2017 er det muligt at søge om aftalt uddannelse.

Det betyder, at du sammen med din arbejdsgiver udarbejder en uddannelsesplan med henblik på at tage en hel akademi- eller diplomuddannelse. Se dine forskellige uddannelsesmuligheder her.

Du har mulighed for at tage to 10 ECTS moduler om året, svarende til ca. 20 dage. Altså dobbelt så mange dage som på selvvalgt uddannelse. Du får fuld løn af din arbejdsgiver, der får udbetalt lønkompensation fra fonden.

Du kan ikke bruge selvvalgt uddannelse samtidig med aftalt uddannelse.

Ansøg

Når du har besluttet dig for, hvilken uddannelse du vil tage, skal du udfylde et ansøgningsskema.
Læs mere om selvvalgt og aftalt uddannelse på www.selvvalgt.dk.

Åbn ansøgningsskema her