Fugemontør

Fugemontør

Fugemontage er et specialiseret brancheområde. Som fugemontør arbejder man med fugning og forsegling med fleksible fugematerialer. Arbejdet omfatter opførelse af nybyggeri og –anlæg samt renovering af ældre boliger og erhvervsbyggeri. Der er også arbejdsopgaver inden for en række specialområder såsom skibsdæk, vejbaner, siloer og tanke, sterile arbejdsområder og fødevarevirksomheder etc.

Arbejder med fleksible fugematerialer er omfattet af myndighedsregler om sikring af sundheds-, miljø- og arbejdsmiljøforhold og indbefatter særlige kvalifikationskrav som forudsætning for udførelse af arbejdet.

I jobbet er både planlægning, logistik, sikkerhed, arbejdsmiljø, miljørigtig adfærd og affaldssortering væsentlige elementer.