Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Følgende afsnit vedrører EUV - særligt for tømrerspecialet. Informationerne er delt op i en fælles del og regler gældende for henholdsvis EUV1-, EUV2- og EUV3-lærlinge

Læs mere generelt om EUV her på hjemmesiden og på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

Fælles for EUV1, EUV2 og EUV3

Uddannelsestid og svendeprøve
Svendeprøven er helt den samme for alle uanset alder, EUV eller andre tilgange til uddannelsen. Afslutningsdatoerne for prøverne er sammenfaldende med uddannelsens afslutning og fremgår af skemaet under EUV 2. 

Hvis der er en uddannelsesaftale, betaler virksomheden svendeprøvegebyret. Er der ikke indgået en uddannelsesaftale, eller er den voksne i skoleoplæring, betaler skolen svendeprøvegebyret. Skolen betaler og får refusion efter bestemmelserne i Åben uddannelse.

Særligt for EUV1

Erhvervserfaring
For at blive EUV1-lærling skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring. Se det faglige udvalgs definition af relevant erhvervserfaring her (bilag 1, punkt 1 og 2).

Det standardiserede skoleforløb
EUV1-lærlinge har et standardiseret skoleforløb, der er afkortet med 4 uger.

Afkortningen betyder, at de kun skal have 1 uges valgfri uddannelsesrettede specialefag og ikke 5 uger.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelses bestemmelser for godskrivning her (bilag 1, punkt 3).

Endvidere kan lærlingen få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker lærlingen ikke afkortning, skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-lærlinge går til den førstkommende svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

Særligt for EUV2

Det standardiserede skoleforløb
EUV2-lærlinge har et standardiseret skoleforløb, der er afkortet med 4 uger.

Afkortningen betyder, at de kun skal have 1 uges valgfri uddannelsesrettede specialefag og ikke 5 uger.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelses bestemmelser for godskrivning her (bilag 1, punkt 3).

Endvidere kan lærlingen få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker lærlingen ikke afkortning, skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Læretid

For EUV2 varer hovedforløbet mellem 2 år og 11 måneder og 3 år og 5 måneder. Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af læretiden.

Bemærk: Hvis uddannelsesforløbet gennemføres som ny mesterlære, lægges der 12 måneder til afslutningsdatoen.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger og oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
  2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet oplærings- og skoleforløb.
  3. Startdato for et uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis lærlingen er omfattet af en sådan.
  4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten her (pdf).
  5. Nuværende oplæringsvirksomheds accept og anbefaling.
  6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)
  7. Andre dokumentationer, der kan være relevante.

Den samlede ansøgning om nedsættelse af læretiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV.

Særligt for EUV3-lærlinge
EUV3-elever følger samme beregning af tidspunktet for svendeprøven som for unge.