Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne.  Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af repræsentanter til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede repræsentanter skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

4. AMU Nordjylland

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Michael Plambek Bengtsen

  Nyrupvej 32
  9600 Aars

  Tlf. 30 59 23 24

  tromme.com@hotmail.com

 • Henrik Nielsen

  3F Aalborg
  Hadsundsvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 60 17 12 93

  henrik.nielsen@3f.dk

 • Steen Stidsborg

  3F Frederikshavn
  Skippergade 24
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 30 20 46 63

  steen.stidsborg@3f.dk

 • Vagn Ole Petersen


  3F Aalborg
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 70 30 08 58 / 20 10 72 05

  ole.petersen@3f.dk

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Arne Mogensen

  3F Midtjylland
  Vestergade 27
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  arne.mogensen@3f.dk

 • Vagn Korshøj

  3F Ringkøbing Skjern
  Trykkerivej 8
  6900 Skjern

  Tlf. 70 30 08 76 / 88 92 54 20

  vagn.korshoej@3f.dk

 • Jan Ramsgaard

  3F Holstebro
  Tujavej 20
  Mejdal
  7500 Holstebro

  Tlf. 88 92 43 10

  jan.ramsgaard@3f.dk

 • Anders Carlsen

  3F Viborg
  Gothersgade 45
  8800 Viborg

  Tlf. 88 92 62 16

  anders.carlsen@3f.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Henrik Sørensen

  Dalgade 15
  7100 Vejle

  Tlf. 26 18 21 17

  rumme999@live.dk

 • Freddy Schiermer

  3F Horsens og Omegn
  Robert Holmsvej 1
  8700 Horsens

  Tlf. 88 92 54 41

  freddy.schiermer@3f.dk

Til kortet

18. AMU Vest

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Hans Christian Neumann

  3F Åbenrå
  H.P. Hanssensgade 21,1
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 58 49

  hans.christian.neumann@3f.dk

 • Kim Bonde

  Holtevej 14
  6630 Rødding

  Tlf. 74 85 06 81

  kimbonde@ofir.dk

 • Bjarne Jensen

  3F Vojens
  Allégade 33-37
  6500 Vojens

  Tlf. 40 87 47 99

  b_jensen@3f.dk

Til kortet

22. AMU Fyn

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Mikael Noer

  Østerbrogade 40
  6000 Kolding

  Tlf. 20 16 35 03

  mikael.noer@3f.dk

 • Morten Joachim Nielsen

  Torpenvej 30
  5900 Rundkøbing

  Tlf. 51 53 93 23

  gitteogmorten@email.dk

 • Per Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening
  Lumbyvej 11A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 88 92 23 64 / 60 13 01 04

  per.h@3f.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Theis Broberg Olsen

  3F Kalundborg
  Nytorv 8, 1. 1
  4400 Kalundborg

  Tlf. 88 92 52 53/25 35 19 90

  theis.olsen@3f.dk

 • Verner Dehn

  3F Holbæk-Odsherred
  Spånnebæk 10
  4300 Holbæk

  Tlf. 70 30 09 14

  verner.dehn@3f.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Martin Kruse

  formand

  3F Roskildeegnen

  Holbækvej 106 B, 1.

  4000 Roskilde

  Tlf. 70 30 08 78

  martin.kruse@3f.dk

 • Lars Adler Høstner

  Hyllingeparken 15 B

  4070 Kirke Hyllinge

  Tlf. 51 44 27 93

  larsadler83@gmail.com

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Jannik Nielsen

  Skolebakken 7

  4200 Slagelse

  Tlf. 26 17 22 01

  jannik84nielsen@gmail.com

 • Rune Brogaard Nellemann Hansen

  3F Slagelse

  Rugvænget 28

  4200 Slagelse

  Tlf. 40 20 69 70

  rune.hansen@3f.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland - Næstved

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

Til kortet

32. Next - Uddannelse København - Glostrup

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Allan Henriksen

  Valhøjs Alle 127C
  2610 Rødovre

  Tlf. 22 27 93 96

  allansejr@hotmail.com

 • Jimmi Nielsen

  Asylgade 9C, 1. th.
  2800 Lyngby

  Tlf. 26 20 73 72

  jimmibro@webspeed.dk

 • Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

Til kortet