Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra DI Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

 • Dansk Industri

 • Formand

  Søren Denker

  Uhrbrandtsmindevej 9
  7752 Snedsted

  Tlf. 97 93 67 44

  s.denker@c.dk

 • Per Trans

  Per Trans ApS
  Østerbakken 28, Vils
  7980 Vils

  Tlf. 97767065 / 24278236

  tpt@privat.dk

Til kortet

4. AMU Nordjylland

 • Dansk Industri

 • Formand

  Christian Vinther

  Høvejen 101A

  9400 Nørresundby

  Tlf. 23 73 43 03

  christian.vinther@colas.dk

 • Peter Helge Ehlern

  A/S Trigon
  Toftegaardsvej 32 A
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 98 42 66 77 / 21 61 84 90

  pe@trigon.dk

 • Henning Østergaard Jørgensen

  Råsigvej 86
  9981 Jerup

  Tlf. 98 48 01 51 / 20 30 21 22

  henning.ostergaard@mail.tele.dk

 • Johnny Kristensen

  Lars Pedersen & Søn A/S

  Veggerbyvej 33

  9541 Suldrup

  Tlf. 2325 4445

  johnny@lpsbyg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Vagn Ole Petersen

  3F Aalborg
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 70 30 08 58 / 20 10 72 05

  ole.petersen@3f.dk

 • Henrik Nielsen

  3F Aalborg
  Hadsundsvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 60 17 12 93

  henrik.nielsen@3f.dk

 • Steen Stidsborg

  3F Frederikshavn
  Skippergade 24
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 30 20 46 63

  steen.stidsborg@3f.dk

 • Christian Møller Nielsen

  Marinus Rørbyes Vej 10

  9000 Aalborg

  Tlf. 5053 8779

  christian@cmnielsen.dk

Til kortet

6. Skive College

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Morten Stouby

  Violvej 103
  7800 Skive

  Tlf. Tlf. 97 52 04 40 / 28 73 27 32

  morten@stouby.dk

 • Jakob Kirkegaard

  Tømrermester Per Christensen A/S
  Hesthøjvej 9
  7870 Roslev

  Tlf. 97 57 12 33

  jakob_lk@hotmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Claus Christensen

  3F Skive
  Porshøjvej 58
  7800 Skive

  Tlf. 88 92 61 40

  claus.christensen@3f.dk

 • Niels Thomsen

  Frederiksdal Allé 13
  7800 Skive

  Tlf. 97 51 12 21

  niels@tbsas.dk

Til kortet

7. UCH – Uddannelsescenter Holstebro

 • Dansk Industri

 • Formand

  Karsten Bjerg

  Godthåbsvej 20
  Dybe
  7620 Lemvig

  Tlf. 97 89 53 10 / 20 44 20 56

  karsten@bjerg-dybe.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  René Høgholm Henriksen

  3F
  Tujavej 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 88 92 43 11 / 23 30 70 75

  rene.henriksen@3f.dk

 • Niels Christian Knygsand Rønhøj

  Stabyvej 74

  6990 Ulfborg

  Tlf. 23 62 19 60

  knygsand@gmail.com

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Industri

 • Formand

  Henrik Søgaard Kristensen

  HS Tømrer og Snedkerfirma ApS
  Randersvej 65
  8800 Viborg

  Tlf. 86 67 20 10

  hs@hs-byg.dk

 • Ole Jeppesen

  Andersen & Thybos Eftf. ApS
  Farvervej 21
  8800 Viborg

  Tlf. 86 61 04 37 / 40 18 04 37

  oj@aogt.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Thomas Skov Jakobsen

  Gl. Århusvej 446
  8800 Viborg

  Tlf. 52 39 79 12

  Thomas.Jakobsen@3f.dk

 • Kaj Cramer

  3F Midtjylland
  Birk Centerpark 4,
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  kaj.cramer@3f.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Peter Priess Nielsen

  Murermester Peter Nielsen
  Niels Foghs Vej 14
  8270 Højbjerg

  Tlf. 86 29 02 55

  peter@peternielsen.dk

 • Åge Jacobsen

  Åge Jacobsen, Århus ApS
  Åhusene 2, 9., lejl. 2
  8000 Aarhus

  Tlf. 40 38 13 55

  aage.jacobsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Morten Rasmussen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V.

  Tlf. 51 29 90 63

  morten.rasmussen@3f.dk

 • Jan Carlsen

  3F
  Sommervej 5
  8210 Århus V

  Tlf. 70 30 09 46

  jan.carlsen@3f.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Kent Sand

  Kent Sand Entreprise ApS
  Søborgvej 8, Glud
  7130 Juelsminde

  Tlf. 30 28 34 35

  kent@ks-e.dk

 • Martin Overgård Laursen

  Lin-Byg ApS
  Stourupvej 4, Glud
  7130 Juelsminde

  Tlf. 23 43 26 74 / 61 55 88 43

  martinlaursen@live.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Henrik Nordby Tode

  3F Horsens og Omegn
  Havnen 13
  8700 Horsens

  Tlf. 88 92 54 47 / 27 77 35 55

  henrik.tode@3f.dk

 • Søren Kjærgaard Lindstrøm

  Tømrerfirmaet Torntoft & Mortensen A/S
  Langballe 6
  8700 Horsens

  Tlf. 51 25 29 45

  sorenklindstrom@gmail.com

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Vejle

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Henrik E. Jensen

  Byggefirmaet Ove Jensen A/S
  Rørhaven 3
  7100 Vejle

  Tlf. 75 83 33 55 / 20 47 83 55

  henrik@ovejensenas.dk

 • Martin B. Møller

  Tømrerfirmaet Mbm-Byg ApS
  Torvegade 25C
  7160 Tørring

  Tlf. 23480292

  martin@mbm-byg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Nielsen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 44

  per.nielsen@3f.dk

 • Mogens Ringive

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 43

  mogens.ringive@3f.dk

Til kortet

18. AMU Vest

 • Dansk Industri

 • Formand

  Carsten Grumsen

  Arkil A/S - Stürup
  Måde Industrivej 17

  Tlf. 76 10 44 00 / 26 88 78 08

  cgr@arkil.dk

 • Jan Christensen

  Jysk Kloak Entreprise

  Sønderbyvej 11

  6731 Tjæreborg

  Tlf. 4051 6894 / 2268 0342

  info@jyskkloak-entreprise.dk

 • Allan Søndergaard

  Chr. Brinck og Søn

  Brolæggervej 20

  6710 Esbjerg V

  Tlf. 7515 2177

  as@chrbrinck.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Johnny Blicher

  Fredensgade 1

  6705 Esbjerg Ø

  Tlf. 8892 6991

  Johnny.blicher@3f.dk

 • Charlie S. Madsen

  3F Kongeåen
  Mindevej 10
  6600 Vejen

  Tlf.

  charlie.madsen@3f.dk

 • Villy Nielsen

  3F Varde-Billund
  Kløvermarken 108
  7190 Billund

  Tlf. 8892 4011 / 4020 4255

  villy.nielsen@3f.dk

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Bo Beck Jørgensen

  Tømrer- & Snedkerforretning Reinhold Jørgensen ApS
  Kløvervej 81
  6100 Haderslev

  Tlf. 74 52 38 16

  bbj@reinold.dk

 • Ole Gregersen

  Åge Grams Vej 4
  6500 Vojens

  Tlf. 40 45 13 18

  ole@ryongregersen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tom Hartvig Nielsen

  3F-Åbenrå
  H. P. Hansensgade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 88 78 / 21 42 85 52

  tom.nielsen@3f.dk

 • Carsten Jørgensen

  Strengvej 17,
  Møgeltønder
  6270 Tønder

  Tlf. 74 73 88 03

  carstenj@sport.dk

Til kortet

22. AMU Fyn

 • Dansk Industri

 • Formand

  Lars Tholstrup

  Hansson & Knudsen A/S
  Cikorievej 5
  5220 Odense SØ

  Tlf. 66 12 08 10 / 29 69 74 48

  lt@hansson-knudsen.dk

 • Per Stokholm

  Frede Hansen & Co A/S
  Chr. Lehns Vænge 38
  5270 Odense N

  Tlf. 65 97 84 95 / 20 16 10 12

  perstokholm@gmail.com

 • Palle Johansen

  Assens Murer- & Entreprenørforretning A/S

  Gl. Torøhusevej 30-32

  5610 Assens

  Tlf. 6471 1609/2127 6999

  p@llejohansen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Lars Kruse Gregersen

  Bygningsarbejdernes fagforening

  Lumbyvej 11A, 2. th.

  5000 Odense C

  Tlf. 8892 2362

  lars.gregersen@3f.dk

 • Morten Joachim Nielsen

  Torpenvej 30
  5900 Rundkøbing

  Tlf. 51 53 93 23

  gitteogmorten@email.dk

 • Allan Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening

  Lumbyvej 11A, 2. th.

  5000 Odense C

  Tlf. 7030 0814/6013 0104

  allan.hansen@3f.dk

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Bjarne Andersen

  Vængevej 9
  5772 Kværndrup

  Tlf. 62 27 13 30

  andersen-vest@mail.tele.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Michael Strøe Lind

  3F Fyn
  Lumbyvej 11 A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 27 77 35 98

  michael.lind@3f.dk

 • Bruno Kania

  3F Fyn
  Lumbyvej 11 A
  5000 Odense C

  Tlf. 20 45 51 48

  Bruno.kania@3f.dk

Til kortet

24. U/NORD Hillerød Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Søren Bisgaard

  Hovedvejen 2B
  3330 Gørløse

  Tlf. 48 28 47 50

  bisgaard.byg@mail.tele.dk

 • Carsten H. Schmidt

  Jakon A/S
  Baltorpbakken 9
  2750 Ballerup

  Tlf. 44 83 02 00

  cs@jakon.dk

 • Claus Løvgreen

  Høgevej 8B
  3400 Hillerød

  Tlf. 48 20 77 77

  clv@b-nielsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Peter Bøgh Kjærulff

  3F Frederiksborg
  Milnersvej 41D
  3400 Hillerød

  Tlf. 88 92 22 07 / 21 97 48 71

  peter.bogh@3f.dk

 • Peter Haahr

  Kulhusevej 45
  3630 Jægerspris

  Tlf. 24 62 75 52

  pha@esnord.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Jørn Rune Løvenhorst

  TJ Tømrerservice Aps
  Audebo Skolevej 14
  4300 Holbæk

  Tlf. 20 25 64 36

  tj@toemrerservice.dk

 • Kristian Barkholt Jørgensen Lund

  Snedkeren.dk ApS
  Østerled 8
  4300 Holbæk

  Tlf. 29473227

  mail@snedkeren.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kim Lauridsen

  3F Slagelse
  Rugvænget 28
  4200 Slagelse

  Tlf. 88 92 59 85 / 27 87 11 04

  kim.lauridsen@3f.dk

 • Ole Peter Borch Nielsen

  Rolighedsstræde 18
  4300 Holbæk

  Tlf. 23 46 73 23

  opbn@hotmail.com

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Alex Bluhme

  SB Murer & Sandblæsning ApS
  Landevejen 4
  4060 Kirke Såby

  Tlf. 40 73 80 47

  ab@sbmurerogsand.dk

 • Mikkel Henriksen

  A. Villadsen A/S
  Lykkegårdsvej 49
  4000 Roskilde

  Tlf. 46 75 70 26

  mh@avilladsen.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  John Møller Jensen

  Entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S
  Bildsøvej 106, Keldstrup
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 54 90 48 / 40 56 92 48

  jmj@hjhuse.dk

 • Lars Nellemann Olsen

  Sjællands Tømrer-Snedkerservice ApS
  Vestergårdsvej 2, Hejninge 
  4200 Slagelse

  Tlf. 22 43 49 83

  lars@stss.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

 • Dansk Industri

 • Formand

  Steen Toftebjerg

  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 5572 7521 / 4014 7565

  st@hansen-andersen.dk

 • Johnny Villadsen

  CG Jensen A/S
  Fabriksparken 37
  2600 Glostrup

  Tlf. 4344 6800 / 2774 4233

  jvi@cgjensen.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Michael Nielsen

  Primatag A/S
  Kroghsvej 4
  4891 Toreby 

  Tlf. 54 86 98 73 / 30 18 70 30

  mn@primatag.dk

 • Frederik Olsen

  Philip Pilemand Tømrer & Snedker ApS
  Tangetvej 35
  4872 Idestrup

  Tlf. 54 82 32 00 / 30 63 25 56

  fo@pilemand.as

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Torben Thøgersen

  Møllevej 30
  4891 Toreby L.

  Tlf. 88 92 47 71/28 92 95 50

  torben.thogersen@3f.dk

 • Rasmus Pedersen

  Østergade 29
  4930 Maribo

  Tlf. 88 92 47 73 / 27 87 11 03

  rasmus.pedersen@3f.dk

Til kortet

32. Next – Uddannelse København - Glostrup

 • Dansk Industri

 • Formand

  Kurt Eg

  G. Tscherning
  Guldalderen 32,
  Fløng,
  2440 Hedehusene

  Tlf. 53 36 61 20

  kurt@tscherning.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Martin Hornsyld

  C. G. Jensen

  Tlf. 2722 1977

  mho@cgjensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

 • Allan Henriksen

  Valhøjs Alle 127C
  2610 Rødovre

  Tlf. 22 27 93 96

  allansejr@hotmail.com

 • Jimmi Nielsen

  Asylgade 9C, 1. th.
  2800 Lyngby

  Tlf. 26 20 73 72

  jimmibro@hotmail.com

Til kortet

33. Campus Bornholm

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Birger Edvard Olsen

  Bornholm Byggeforretning ApS
  Olesvej 2, Lobbæk
  3720 Aakirkeby

  Tlf. 56 95 36 00 / 40 45 11 64

  bo@bbf-bornholm.dk

 • Niels Olsen

  Tømrer og Snedker
  Ugleengevej 4
  3720 Aakirkeby

  Tlf. 56 97 55 58

  niels.olsen@olsen.mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Søren Kjøller

  Skørrebrovejen 25
  3720 Åkirkeby

  Tlf. 40 31 22 30

  skvogs@gmail.com

 • Henning Birger Pedersen

  Fårebrovejen 6
  3730 Nexø

  Tlf. 23 20 84 04

  henningbpedersen@live.dk

Til kortet