Uddannelsen

Uddannelsen har en samlet varighed på 2 år. Der veksles mellem skole og praktik i virksomheden. Maskinføreruddannelsen har 5 skoleophold i løbet af perioden på erhvervsskolen Mercantec.

En beskrivelse af fagene (de faglige forløb) på de enkelte skoleophold kan findes her: Se uddannelsens indhold og struktur her

Branchens bevis
Kursister, der har en uddannelsesaftale med en virksomhed og som gennemfører uddannelsen, opnår branchens bevis for gennemført uddannelse. Uddannelsesbeviset er anerkendt i branchen.

Se også filmen om Maskinføreruddannelsen