Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Følgende afsnit vedrører EUV - særligt for teknisk isolatør. Informationerne er delt op i en fælles del og regler gældende for hhv. EUV1-, EUV2- og EUV3-elever

Læs mere generelt om EUV her på hjemmesiden og på Undervisningsministeriets hjemmeside

Fælles for EUV1, EUV2 og EUV3

Uddannelsestid og svendeprøve

Svendeprøven er helt den samme for alle uanset alder, EUV eller andre tilgange til uddannelsen. Afslutningsdatoerne for prøverne er sammenfaldende med uddannelsens afslutning og fremgår af skemaet under EUV 2. 

Hvis der er en uddannelsesaftale, betaler virksomheden svendeprøvegebyret. Er der ikke indgået en uddannelsesaftale eller er den voksne i skolepraktik, betaler skolen svendeprøvegebyret. Skolen betaler og får refusion efter bestemmelserne i Åben uddannelse.

Særligt for EUV1

Erhvervserfaring
For at blive EUV1-elev skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring (bilag 1, punkt 1 og 2)

Det standardiserede skoleforløb
EUV1-elever har et standardiseret skoleforløb, der er afkortet med 4 uger. Afkortningen betyder, at de kun skal have 1 uges valgfri uddannelsesrettede specialefag og ikke 5 uger.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her (bilag 1, punkt 3).

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-elever går til den førstkommende svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

Særligt for EUV2

Det standardiserede skoleforløb
EUV2-elever har et standardiseret skoleforløb, der er afkortet med 4 uger. Afkortningen betyder, at de kun skal have 1 uges valgfri uddannelsesrettede specialefag og ikke 5 uger.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her (bilag 1, punkt 3).

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Praktiktid
For EUV2 varer hovedforløbet mellem 2 år og 2 måneder og 2 år og 8 måneder. Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af praktiktiden. 

Bemærk: Hvis uddannelsesforløbet gennemføres som ny mesterlære, lægges der 6 måneder til afslutningsdatoen.

Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af praktiktiden.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger og oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
  2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet praktik- og skoleforløb.
  3. Startdato for et uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis eleven er omfattet af en sådan.
  4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten her (pdf).
  5. Nuværende praktikvirksomheds accept og anbefaling.
  6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)
  7. Andre dokumentationer, der kan være relevante.

Den samlede ansøgning om nedsættelse af praktiktiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV.

Særligt for EUV3-elever
For EUV3 følger den voksne samme beregning af tidspunktet for svendeprøven som for unge.