Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfagets trepartsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter som det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget har igangsat.

Igangværende projekter

Brandingforløb for struktøruddannelsen (2022-2024): I perioden 2022-2024 afholdes der årligt 10 familiestøbningsevents i købstæder over hele landet. De events skal skabe interesse for struktørfagene ved at give en bred skare – og særligt de unge og deres forældre - ”hands-on” erfaring med at arbejde med og skabe noget i beton. De genstande, som deltagerne har støbt, afhentes efterfølgende på den lokale erhvervsskole til et afhentningsevent, hvor de møder lærere og elever på skolen. I projektet er der også annonceringer for events på sociale medier og lokale presseindsatser for at skabe opmærksomhed.

Rekruttering til STB-uddannelserne (2023-2024): STB's uddannelser skal vises frem for en så bred gruppe som muligt. Dette gøres ved at deltage i forskellige events, så som Verdens vildeste brobyggere, Have og Landskab, Roskilde Dyrskue og andre events, der kan sætte fokus på, hvad struktøruddannelsen og andre håndværksfag kan.

Erfaringsudveksling for faglærere omkring introduktionen på GF1 og brobygning (2024): Projektets formål er at give mulighed for at erfaringsudveksle mellem de faglærere, der deltog på faglærekurset: ”Bedre introduktion af STBs uddannelser på GF1”. Erfaringsudvekslingen skal sikre, at viden bliver anvendt og skaber en øget søgning fra GF1 til STBs uddannelser

Flere struktører vælger EUX (2024): Formålet med projektet er at skabe volumen til hele EUX-struktørhold, og på den måde skabe mere kvalitet i undervisningen og i elevernes helhedsoplevelse af uddannelsen.

Grundforløb 1 praktik i en STB-virksomhed (2024): Formålet med projektet er at øge søgningen til struktøruddannelsen via praktikophold i virksomheden allerede på GF1. Projektet bygger på erfaringer fra et tidligere trepartsprojekt, som arbejde målrettet med at opsøge virksomheder med henblik på at få GF1 elever i praktik.

Afsluttede projekter

Fokus på STB i Gør Noget Nu (2022-2023): Der blev udviklet en særlig profil på STB's fag i Gør Noget Nu kampagnen, som var målrettet de ældre unge (18-25 år) og også Sjælland og Midt – og Vestjylland. Profilen blev annonceret som en del af den fælles Gør Noget Nu kampagne. Filmen kan ses her.

Bedre introduktion af STBs uddannelser på GF1 (2023): Projektet udviklede og gennemførte kurser for de faglærere, der stod for introduktionen af STB's uddannelser på Grundforløb 1. Det skulle sætte faglærerne i stand til at give den bedst mulige introduktion og øge interessen for STB's uddannelserne på Grundforløb 2.

Bedre samarbejde mellem skole og virksomhed på tagdækkeruddannelsen (2023): Projektet skulle styrke samarbejdet mellem de skoler, der udbyder tagdækkeruddannelsen og de virksomheder, der har lærlinge på uddannelsen. Dette var med henblik på at øge sammenhængen mellem undervisningen på skolerne og oplæringen i virksomhederne og dermed øge kvaliteten.