Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfagets trepartsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter som det faglige fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget har igangsat.

Igangværende projekter

Fokus på STB i Gør Noget Nu (2022-2023): Der er udviklet en særlig profil på STB's fag i Gør Noget Nu kampagnen, der er målrettet de ældre unge (18-25 år) og også Sjælland og Midt – og Vestjylland. Profilen er annonceret som en del af den fælles Gør Noget Nu kampagne. Filmen kan ses her.

Brandingforløb for struktøruddannelsen (2022-2024): I perioden 2022-2024 afholdes der årligt 10 familiestøbningsevents i købstæder over hele landet. De events skal skabe interesse for struktørfagene ved at give en bred skare – og særligt de unge og deres forældre - ”hands-on” erfaring med at arbejde med og skabe noget i beton. De genstande, som deltagerne har støbt, afhentes efterfølgende på den lokale erhvervsskole til et afhentningsevent, hvor de møder lærere og elever på skolen. I projektet er der også annonceringer for events på sociale medier og lokale presseindsatser for at skabe opmærksomhed.

Bedre introduktion af STBs uddannelser på GF1 (2023): Projektet udvikler og gennemfører kurser for de faglærere, der står for introduktionen af STB's uddannelser på Grundforløb 1. Det skal sætte faglærerne i stand til at give den bedst mulige introduktion og øge interessen for og øgning til STB's uddannelserne på Grundforløb 2.

Rekruttering til STB-uddannelserne (2023): STB's uddannelser skal vises frem for en så bred gruppe som muligt. Dette gøres ved at deltage i forskellige events, så som Verdens vildeste brobyggere, Have og Landskab, Roskilde Dyrskue og andre events, der kan sætte fokus på, hvad struktøruddannelsen og andre håndværksfag kan.

Bedre samarbejde mellem skole og virksomhed på tagdækkeruddannelsen (2023): Projektet styrke samarbejde mellem de skoler, der udbyder tagdækkeruddannelsen og de virksomheder, der har lærlinge på uddannelsen. Dette med henblik på at øge sammenhængen mellem undervisningen på skolerne og oplæringen i virksomhederne og dermed øge kvaliteten.