Love og regler

Love og regler særligt gældende for mureruddannelsen:

For elever, der starter efter 1/8. 2020

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer - BEK nr 493 af 22/04/2020

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer - BEK nr 377 af 09/03/2021

For elever, der er startet efter 1/8. 2019

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer - BEK nr 305 af 26/03/2019

For elever, der er startet efter 1/8. 2018

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer - BEK 345 af 26/04/2018

For elever der er startet efter 15/6. 2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer - BEK 266 af 15/03/2016

For elever der er startet efter 1/8. 2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til murer - BEK 349 af 01/04/2015

 

Uddannelsesordning for murerfaget

Du kan hente den gældende uddannelsesordning her: Uddannelsesordning Murer

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du finde tidligere uddannelsesordninger- her skal du klikke på "EUD-uddannelsesordninger" og vælge uddannelsesordningen for  Murer.

Generelt er erhvervsuddannelserne beskrevet og reguleret gennem

Lov om erhvervsuddannelser og

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen)

Indholdet i uddannelserne er fastlagt i Grundfagsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, som er det juridiske grundlag for uddannelsen, hvor mål og kompetencer bestemmes.

Bekendtgørelsen bliver til i et samarbejde mellem det pågældende faglige udvalg og Undervisningsministeriet.

Se uddannelsernes bekendtgørelser under det pågældende fags 'love og regler'.

Uddannelsesordninger

I uddannelsesordningen beskrives de fag, der undervises i på skolerne og de praktikmål, der skal opfyldes i praktiktiden i virksomhederne.

Uddannelsesordningen udstedes af det faglige udvalg efter Undervisningsministeriets retningslinjer.

Du kan se uddannelsesordningerne ved at besøge hjemmesiden: www.eud.uddannelsesadministration.dk/ Klik herefter på linket 'Find EUD-uddannelsesordning', klik herefter på 'EUD-uddannelsesordninger efter 2015' og vælg den ønskede uddannelse fra menuen.

www.eud.uddannelsesadministration.dk kan du også finde tidligere uddannelsesordninger.

AUB (Tidligere AER)

Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af tilskud til befordringsudgifter fra AUB

Bekendtgørelse om udbetaling af visse ydelser fra AUB for elever i skolepraktik og EUD+

Prøver og eksamen

Bekendtgørelse om prøver og eksamen

Bekendtgørelse om karakterskala

SU

Lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Diverse

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte