Bæredygtighed

BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET:
Er du klar til klimaomstilling?

Et digitalt event om uddannelse til bæredygtighed indenfor bygge- og anlægssektoren
den 19.5. 2021 klokken 13:00-15:00

Se program og tilmeld dig her

Bæredygtig praksis i byggeriet vil med sikkerhed blive et krav, som alle skal forholde sig til. Det vil kræve nye kompetencer på alle niveauer.

Men hvad er bæredygtighed i byggeriet? Hvordan kan begrebet omsættes til praksis? Hvad betyder bæredygtighed for de virksomheder og de håndværkere, der arbejder i byggeriet? Hvad betyder det for de skoler, der skal hjælpe virksomhederne og håndværkerne til at være kompetente til bæredygtighed?

Det er blot nogle af de spørgsmål, du kan få svar på, når Byggeriets Uddannelser i samarbejde med Dansk Industri, 3F, Teknologisk Institut, Videnscenter for energibesparelser i bygninger, Videnscenter for cirkulær økonomi i byggeriet, Danske Erhvervsskoler og – Gymnasier, Videnscenter for Håndværk og Bæredygtighed, Roskilde Tekniske Skole, EUC Nord og Learnmark Horsens inviterer til digital event om bæredygtighed i bygge- og anlægsbranchen.

På godt to timer vil indsigtsfulde oplægsholdere komme med deres bud på spørgsmålene; du vil i workshops kunne gå direkte i dialog med andre om vilkår og behov for kompetencer indenfor cirkulær økonomi og affaldshåndtering, energiforbrug og energieffektivitet; bæredygtige materialer og teknikker; du vil få mulighed for at skabe værdifulde kontakter. Efter eventet vil vi sondere om der blandt deltagerne er interesse for at skabe et panel-forum, der kan styrke en løbende dialog mellem virksomheder med brug for kurser til deres medarbejdere indenfor bæredygtigt byggeri og skoler, der skal sikre, at kurserne udbydes og leveres med høj kvalitet.