Byggeriets Uddannelser

Byggeriets Uddannelser er et fælles sekretariat for uddannelserne inden for bygge­- og anlægsområdet. Byggeriets Uddannelser ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat af fire repræsentanter fra Dansk Byggeri og fire repræsentanter fra Fagligt Fælles Forbund. Byggeriets Uddannelser yder sek­retariatsbetjening for en lang række faglige udvalg og uddannelsesudvalg inden for byggeriets område. Tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne er et af hovedformålene, der skal sikre kvalitet og udvikling for alle byggeriets uddannelser.

Læs om Byggeriets Uddannelser

Nyheder

 • Præcisering af ansvarsområder i logbøger

  Præcisering af ansvarsområder i logbøger

  I forlængelse af efterårets netværksmøder med de lokale uddannelsesudvalg, har Byggeriets Uddannelser nu revideret introduktionsteksten i uddannelsernes logbøger.

  Læs mere
 • Nye styrkede opkvalificeringsmuligheder for ledige

  Nye styrkede opkvalificeringsmuligheder for ledige

  Fra 1. august 2020 til udgangen af 2021 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge.

  Læs mere
 • Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

  Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

  Børne- og Undervisningsministeriet orienterer om ekstra forsøg til optagelse på grundforløbets 2. del samt mulighed for supplerende undervisning i en begrænset periode.

  Læs mere
Se alle nyheder