Byggeriets Uddannelser

Byggeriets Uddannelser er et fælles sekretariat for uddannelserne inden for bygge­- og anlægsområdet. Byggeriets Uddannelser ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat af fire repræsentanter fra Dansk Industri og fire repræsentanter fra Fagligt Fælles Forbund. Byggeriets Uddannelser yder sek­retariatsbetjening for en lang række faglige udvalg og uddannelsesudvalg inden for byggeriets område. Tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne er et af hovedformålene, der skal sikre kvalitet og udvikling for alle byggeriets uddannelser.

Læs om Byggeriets Uddannelser

Nyheder

 • Forebyg seksuel chikane i virksomhederne

  Forebyg seksuel chikane i virksomhederne

  BFA Bygge og Anlæg har udarbejdet en ny vejledning: ”Forebyggelse af seksuel chikane i virksomheden”. Vejledningen beskriver, hvilke regler der er på området, og hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane, hvis det opstår. 

  Læs mere
 • Nu skal du ansøge om virksomhedsgodkendelse digitalt

  Nu skal du ansøge om virksomhedsgodkendelse digitalt

  Mandag den 25. september 2023 tager Byggeriets Uddannelser et system til automatisk håndtering af ansøgninger om godkendelse til uddannelse af lærlinge i brug. Det vil fremover kun være muligt at ansøge om godkendelse ved at udfylde og indsende et elektronisk ansøgningsskema via vores hjemmeside. 

  Læs mere
 • Ny projektkonsulent i det opsøgende VEU-team Kasper Greendahl Buhl

  Ny projektkonsulent i det opsøgende VEU-team Kasper Greendahl Buhl

  Kasper Greendahl Buhl skal sammen med fem andre kolleger bidrage til opbygningen og implementeringen af en ny opsøgende indsats i Byggeriets Uddannelser, hvis formål er at få flere ufaglærte i branchen til enten at tage en erhvervsuddannelse eller en brancheuddannelse, så branchen får flere faglærte. Kasper skal besøge virksomheder i Fyn og Jylland. Velkommen til, Kasper!

  Læs mere
Se alle nyheder