Om Byggeriets Uddannelser

Om Byggeriets Uddannelser

Byggeriets Uddannelser er et fælles sekretariat for uddannelserne inden for bygge­- og anlægsområdet.

Byggeriets Uddannelser ledes af en bestyrelse, der er paritetisk sammensat af fire repræsentanter fra Dansk Industri og fire repræsentanter fra Fagligt Fælles Forbund.

Byggeriets Uddannelser yder sek­retariatsbetjening for en lang række faglige udvalg og uddannelsesudvalg inden for byggeriets område.

Tværgående samarbejde mellem uddannelsesområderne er et af hovedformålene, der skal sikre kvalitet og udvikling for alle byggeriets uddannelser.

Mission:

Byggeriets Uddannelsers mission er i samarbejde med bygge- og anlægsbranchen og uddannelsessektorens aktører at sikre, at uddannelserne lever op til nuværende og fremtidige krav.

Vision:

I de kommende år vil Byggeriets Uddannelser:

  • medvirke til, at byggebranchen fortsat opleves som et attraktivt uddannelsesområde.
  • medvirke til, at den enkelte elev, virksomhed og medarbejder oplever et effektivt og relevant uddannelsesforløb.
  • være den foretrukne samarbejdspartner i alle uddannelsespolitiske spørgsmål vedrørende byggeuddannelsernes kvalitet, udvikling og drift.
  • gennem effektiv organisering og drift sikre, at sekretariatet er et attraktivt tilbud for alle byggeriets uddannelser.

Kort sagt er målsætningen at opnå bedre kvalitet i uddannelserne inden for hele bygge- og anlægsområdet, synlighed på det uddannelsespolitiske område, øget brug af uddannelserne og styrkelse af forholdet til skoler og politikere.

Fakta om Byggeriets Uddannelser:

  • Der er over 6.000 virksomhedsgodkendelser indenfor erhvervsuddannelserne.
  • Der indgås uddannelsesaftaler med over 3.000 lærlinge årligt.
  • Over 30.000 personer benytter årligt efteruddannelseskurserne.
  • Det gode håndværk er fællesnævneren for de mange uddannelser for både unge og voksne.
  • Vi har daglig kontakt med bl.a. tekniske skoler, AMU-centre, virksomheder, lærlinge, ministerier og organisationer.
  • Vi medvirker til alle former for kompetenceudvikling inden for bygge- og anlægsbranchen.

Sekretariatet huser i dag følgende udvalg:

Det faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget (STB)

Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

Træfagenes Byggeuddannelse:
Tømrer, Gulvlægger, Tækkemand, Byggemontagetekniker

Det faglige udvalg for Isoleringsfaget

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Glarmestrenes faglige udvalg

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI)

Prøveudvalget for brøndboreruddannelsen

Prøveudvalget for deponeringsområdet

Styregruppen for kloakmestereksamen