Medarbejdere

Ledelse

Louise Pihl

Direktør

Louise Pihl

Tlf. 35 87 87 13

E-mail lop@bygud.dk

Charlotte Damsbjerg Lind

Økonomichef

Charlotte Damsbjerg Lind

Tlf. 35 87 87 35

E-mail cdl@bygud.dk

Økonomi, budget og regnskab

Stephanie Halse

Uddannelseschef

Stephanie Halse

Tlf. 35 87 87 10

E-mail sth@bygud.dk

Konsulenter

Erik Engel

Uddannelseskonsulent

Erik Engel

Tlf. 35 87 87 37

E-mail ee@bygud.dk

Tværgående opgaver på EUD-området.

Pia Skjøtt-Larsen

Uddannelseskonsulent

Pia Skjøtt-Larsen

Tlf. 35 87 87 44

E-mail psl@bygud.dk

Fællesudvalget for Murer, Stenhugger, Stukkatør.

Jette Christiansen

Uddannelseskonsulent

Jette Christiansen

Tlf. 35 87 87 36

E-mail jec@bygud.dk

Det faglige udvalg for Anlægsgartner og Greenkeeper.

Det faglige udvalg for Glarmestre.

 

John Hvass

Uddannelseskonsulent

John Hvass

Tlf. 35 87 87 42

E-mail jh@bygud.dk

Fællesudvalget for Struktør, Brolægger og Tagdækker.

Rasmus Zier Bro

Uddannelseskonsulent

Rasmus Zier Bro

Tlf. 35 87 87 31

E-mail rzb@bygud.dk

Stilladsmontør, Betonmager, Maskinfører, Nedriver, Diamantskærer, Kloakmestereksamen, Brøndborer, Affaldsdeponi, Erhvervsdykker. Analyser, evalueringer og udviklingsprojekter.

Hanne Koblauch Christensen

Ressourcekonsulent

Hanne Koblauch Christensen

Tlf. 35 87 87 21

E-mail hkc@bygud.dk

Praktikpladsopsøgende arbejde. AUB

Mei-Li Huang Carstensen

Uddannelseskonsulent

Mei-Li Huang Carstensen

Tlf. 35 87 87 26

E-mail mhc@bygud.dk

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI).

Henrik Graun Hermann

Projektleder

Henrik Graun Hermann

Tlf. 35 87 87 43

E-mail hgh@bygud.dk

Opsøgende arbejde med VEU-aktiviteter inden for BAI's område

Tina Drejer

Konsulent

Tina Drejer

Tlf. 35 87 87 12

E-mail tdr@bygud.dk

Praktikpladsopsøgende arbejde. AUB

Theis Fatum Carlsen

Konsulent

Theis Fatum Carlsen

Tlf. 35 87 87 15

E-mail tfc@bygud.dk

Talentudvikling, Skills Denmark-arrangementer: Danmarksmesterskaber, Europamesterskaber og Verdensmesterskaber.

Silas Grage

Projektkonsulent

Silas Grage

Tlf. 35 87 87 32

E-mail sgr@bygud.dk

Opsøgende arbejde med VEU-aktiviteter inden for BAI's område.
IT-ansvarlig

Mads Kvist

Uddannelseskonsulent

Mads Kvist

Tlf. 35 87 87 22

E-mail mkv@bygud.dk

Træfagenes Byggeuddannelse - Tømrer, gulvlægger og Tækkemand.

Tue Eskildsen

Projektkonsulent

Tue Eskildsen

Tlf. 35 87 87 06

E-mail te@bygud.dk

Opsøgende arbejde med VEU-aktiviteter inden for BAI's område.

Kasper Greendahl Buhl

Projektkonsulent

Kasper Greendahl Buhl

Tlf. 35 87 87 08

E-mail kgb@bygud.dk

Opsøgende arbejde med VEU-aktiviteter inden for BAI's område.

Det faglige udvalg for Teknisk Isolatør.

Administrative medarbejdere

Alex Petersen

Administrativ medarbejder

Alex Petersen

Tlf. 35 87 87 24

E-mail ap@bygud.dk

Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen - samt Teknisk Isolatør. Meritafklaring og tvistigheder. Svendeprøver.

Linda Plougmann

Administrativ medarbejder

Linda Plougmann

Tlf. 35 87 87 40

E-mail lp@bygud.dk

Kloakmestereksamen; Stilladsmontøruddannelsen.

Svendeprøver, meritafklaringer og tvistigheder for Greenkeeper, Groundsman og Anlægsgartner

 

Rohaifa Khalil

Servicemedarbejder

Rohaifa Khalil

Tlf. 35 87 87 14

E-mail rk@bygud.dk

Elin Hougaard Christensen

Administrativ medarbejder

Elin Hougaard Christensen

Tlf. 35 87 87 28

E-mail ehc@bygud.dk

DM i Skills, EM og VM
PA’er for ledelsen
Kompetenceudviklingsfonden DI Dansk Byggeri, HK og TL
Elevansvarlig.

Sussi Barnekov Johansen

Administrativ medarbejder

Sussi Barnekov Johansen

Tlf. 35 87 87 23

E-mail sbj@bygud.dk

Træfagenes Byggeuddannelse. Tømrernes svendeprøveadministration. Meritafklaring og tvistigheder.

Dorthe Holmager Weichel

Administrativ medarbejder

Dorthe Holmager Weichel

Tlf. 35 87 87 20

E-mail dhw@bygud.dk

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Strukkaturfaget.
Svendeprøve meritafklaringer og tvistigheder.

Arbejdsmiljørepræsentant.

Vera Kærslund Bøje

Administrativ medarbejder

Vera Kærslund Bøje

Tlf. 35 87 87 25

E-mail vkb@bygud.dk

Betonmager-, Diamantskærer-, Fugemontør-, Maskinfører-, Murerarbejdsmands- samt Nedriveruddannelsen

BAI
VEU

Maria Corinth

Administrativ medarbejder

Maria Corinth

Tlf. 35 87 87 11

E-mail mco@bygud.dk

Praktikpladsopsøgende arbejde. AUB.

Hanne Hansen

Administrativ medarbejder

Hanne Hansen

Tlf. 35 87 87 30

E-mail hha@bygud.dk

Træfagenes Byggeuddannelse. Vådrumscertifikat. Svendeprøver for gulvlægger, og tækkemænd. Virksomhedsgodkendelser.
Svendeprøver, meritafklaringer og tvistigheder for  Glarmestre og Alubyggerne.
Prøveudvalget for brøndboreruddannelsen og Prøveudvalget for deponeringsområdet.

Danilo Rajovic

Studentermedarbejder

Danilo Rajovic

Tlf.

E-mail dr@bygud.dk

Sofie Lykkeberg Olesen

Kontorelev

Sofie Lykkeberg Olesen

Tlf. 35 87 87 07

E-mail slo@bygud.dk

Økonomi

Charlotte Skafte

Chefbogholder

Charlotte Skafte

Tlf. 35 87 87 27

E-mail cs@bygud.dk

Økonomi, bogføring

Rie Nortoft

Økonomiassistent

Rie Nortoft

Tlf. 35 87 87 33

E-mail rno@bygud.dk

Kommunikation

Thomas Christensen

Kommunikationsmedarbejder

Thomas Christensen

Tlf. 35 87 87 34

E-mail tc@bygud.dk

Hjemmeside, tryksager og projekter

Tine Sejr

Kommunikationsmedarbejder

Tine Sejr

Tlf. 35 87 87 41

E-mail tse@bygud.dk

Kommunikation, hjemmeside, DM, PR og nyhedsmaterialer

Camilla Holck

Kommunikationskonsulent

Camilla Holck

Tlf. 35 87 87 05

E-mail cho@bygud.dk