Svendeprøvegebyr

Information vedr. svendeprøvegebyr for Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen

Anlægsstruktør

Forud for en svendeprøve skal den virksomhed, som eleven har uddannelsesaftale med ved uddannelsens afslutning betale et svendeprøvegebyr, der dækker udgifterne for afviklingen af svendeprøven.

Det er Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen, der fastsætter gebyret.

Da svendeprøven er en del af uddannelsestiden, betaler virksomheden eleven løn under aflæggelsen af svendeprøven.

Svendeprøvegebyr

I henhold til Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser er det Det Faglige Udvalg, der bestemmer, hvorvidt praktikvirksomheden helt eller delvist refunderer udvalgets udgifter i forbindelse med afholdelse af svendeprøver.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har bestemt at fastsætte svendeprøvegebyret ud fra de faktiske udgifter.

Det samlede svendeprøvegebyr opkræves af Byggeriets Uddannelser.

Hvis en elev ikke består svendeprøven og derfor skal til en ny prøve, skal virksomheden betale fuldt gebyr for begge prøver.

Hvad dækker svendeprøvegebyret?

  • Drift af Det Faglige Fællesudvalgs sekretariatsbetjening i Byggeriets Uddannelser i forbindelse med svendeprøver
  • Udarbejdelse af svendeprøverne
  • Censorernes bedømmelsesarbejde
  • Svendebreve/ medaljer
  • Svendeprøveafslutning
  • Arbejdsskades- og ansvarsforsikring
  • Afholdelse af konference om svendeprøverne for censorer og uddannelsesudvalg

Der rundes op til nærmeste beløb deleligt med 10 kr.

Virksomheder, der er medlemmer af Dansk Industri eller Kooperationen betaler gennem deres organisationsbidrag til ovennævnte udgifter, og skal i forbindelse med svendeprøven kun betale udgifterne til censorernes bedømmelsesarbejde og svendeprøveafslutningen.  

Gebyret for 2022 for virksomheder, der ikke er organiseret i Dansk Industri eller Kooperationen, er 5.885 kr.
Virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri eller Kooperationen, skal betale et reduceret gebyr på 3.310 kr.

For skolepraktikelever og for GVU-elever betaler skolen gebyret. Gebyret er det samme som for virksomheder, der er organiseret i Dansk Industri eller Kooperationen.