IKV og merit

Individuel kompetencevurdering (IKV) i AMU er en vurdering af, om det deltageren kan, svarer til det som beskrives i et eller flere AMU-kurser. Deltagere, der ønsker en IKV, skal henvende sig til skolen, der udbyder uddannelsen.

Forløbet kan f.eks. bestå af en samtale med en faglærer og skriftlige og praktiske opgaver. Skolen vurderer kompetencerne i forhold til de enkelte AMU-kurser, og udsteder bevis hvor realkompetencerne svarer til de kompetencemål, der er beskrevet i de pågældende uddannelsesbeviser.

De AMU-kurser deltageren har bevis på som indgår i uddannelsen, kan udløse merit.