Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Få denne side som printbar pdf

Her kan du læse om støttemulighederne via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. 

Hvem kan søge?

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond er målrettet medlemmer af 3F, Blik og Rør, Dansk Metal og Dansk El-forbund, der er ansat på overenskomster med DI, Byggefagenes Kooperative Landssammenslutning samt tiltrædelsesoverenskomster.

Det er virksomheden, der søger om tilskud til efteruddannelse. Når virksomheden tilmelder medarbejderen et AMU-kursus på voksenuddannelse.dk, oprettes der automatisk en ansøgning om tilskud fra fonden, når kurset er gennemført, og I modtager en advisering om ansøgningen, som I herefter skal godkende på pension.dk. Indenfor 7 dage vil virksomheden få svar på ansøgningen. Når ansøgningen er godkendt, vil støtten blive udbetalt til virksom­hedens NemKonto.

Hvad kan der søges til?

Se kurser med tilskud her

Hvor meget?

Tilskuddet fra fonden er for hver medarbejder på 75 kroner pr. kursustime, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 156,50 kroner i timen.
Hvis den udbetalte løn er mindre end 156,50 kroner, vil tilskuddet blive reduceret.

Tilskuddet fra fonden til kurserne på positivlisten Grønne og digitale kurser samt for kurser for oplæringsansvarlige er forhøjet til 110 kroner pr. kursustime ved en minimumtimeløn på 191,50 kroner.

Hvis den udbetalte løn er mindre end 191,50 kroner, vil tilskuddet blive reduceret.

Fonden dækker også deltagerbetaling til AMU-kurser på positivlisten for Grønne og digitale kurser samt for kurser for oplæringsansvarlige. 

Yderligere tilskud

Tilskud til brancheuddannelserne

Fra 1. juni 2023 udbetales der ved gennemførelse 25.000 kr. til virksomheden på følgende brancheuddannelser: Betonmager, diamantskærer, fugemontør, maskinfører og nedriver.

Tilskud til voksenlærlinge på EUV1

Tilskuddet fra fonden er 2.400 kr. pr. skoleuge. Virksomheden vil også modtage voksenlærlingerefusion fra AUB. 

Virksomhederne kan søge tilskud for medarbejdere, der har tre måneders anciennitet ved uddannelsens start, hvor eventuel læretid ikke indgår. Tilskuddet er betinget af, at der mellem virksomheden og medarbejderen skriftligt er indgået en uddannelsesaftale.

Tilskud til akademiuddannelser, Byggeriets Lederuddannelse og DI Byggeris Uddannelse for nye byggeledere

Fra 1. december 2023 er der ligeledes et tilskud på op til 10.000 kr. pr. modul til akademiuddannelser, samt et tilskud på op til 10.000 kr. til DI Byggeris Uddannelse for nye byggeledere.  

Forældelsesfristen for at søge tilskud er 9 måneder fra kursus/uddannelsens slutdato.

Mere information

Læs mere om fordelene ved efteruddannelse af dine medarbejdere på pension.dk.

Yderligere oplysning om Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond får du ved at henvende dig til din organisation:

Dansk Industri
Emil Daugaard
e-mail: emda@di.dk 

3F
Morten Lehmann
e-mail: morten.Lehmann@3f.dk