Hvad skal du vide?

Hvad skal du vide?

Lovgivning

Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg skal du kende bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den uddannelse, du repræsenterer. Dem finder du ved at vælge din uddannelse i menuen hér og derefter vælge menupunktet ”Love og regler”.

Erhvervsuddannelserne er i øvrigt reguleret af en lang række love, bekendtgørelser og regler. Du kan finde link til de vigtigste hér

Lokal undervisningsplan (LUP)

Med udgangspunkt i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen skal skolen lave en lokal undervisningsplan (LUP), der beskriver, hvordan undervisningen på den enkelte skole foregår. Den lokale undervisningsplan skal udarbejdes i samarbejde med LUU. Du kan være med til at sikre, at skolen får den faglige rådgivning, der kvalificerer undervisningen.

Du kan læse mere om opbygningen i erhvervsuddannelserne her:

Uddannelsesaftalen

En uddannelsesaftale er en aftale mellem en lærling og en virksomhed (godkendt som lærested) om uddannelse inden for et specifikt fag. Du kan læse om de forskellige typer af aftaler, og hvilke regler lærlingen er omfattet af her.

Persondataforordningen

Du kommer til at behandle personfølsomme oplysninger i tvistighedssager og derfor skal du kende reglerne i persondataforordningen

Vigtige forkortelser

Erhvervsuddannelserne er også de mange forkortelsers verden. Du kan finde en oversigt over de mest brugte forkortelser hér.