Grundforløbsprøve

Som afslutning på grundforløbets 2. del skal lærlingene gennemføre en prøve. Prøven skal være bestået, for at lærlingen kan starte på hovedforløbet.

Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag, som skal medvirke til at afgøre, om lærlingen opfylder overgangskravene.

De faglige udvalg i Byggeriets Uddannelser har besluttet, at lærlingene også skal bestå det uddannelsesspecifikke fag for at bestå grundforløbet.

Det er et bekendtgørelseskrav, at skoler, der udbyder grundforløb inden for samme uddannelse, skal udarbejde en fælles standard for indhold og niveau i prøven. Ligeledes skal de udforme et eksempel på en opgave, der opfylder den fælles standard. Det faglige udvalg for uddannelsen skal have mulighed for at komme med ønsker til konkrete ændringer til forslagene.

Den fælles standard skal sikre at de lærlinge, der består en uddannelses grundforløb, har nået samme minimumsniveau.

For alle uddannelserne i Byggeriets Uddannelser gælder det, at skolerne og de faglige udvalg er blevet enige om at udføre beskrivelsesarbejdet i fællesskab.

Den fælles standard skal anvendes på skolernes lokalt fastsatte uddannelsesspecifikke fag.

På baggrund af den fælles standard og opgaveeksemplet udarbejder den enkelte skole de opgaver, der skal anvendes lokalt. 

Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Hvis lærlingen ikke består, har lærlingen ret til at gå til en ny prøve.

Skolen har ansvaret for at udpege og aflønne censorer til prøven.

 

Den fælles beskrivelse af grundforløbsprøven for stukkaturfaget kan ses her