Hvem kan deltage på AMU?

Hvem kan deltage?
Alle kan deltage i AMU-kurserne, men ikke alle personer kan få løntabsgodtgørelse.

Hvad koster det at deltage?
Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser. For personer med en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse er egenbetalingen mellem 126 kr. og 188 kr. pr. kursusdag (normpris). For at få oplyst den nøjagtige pris for et givent AMU-kursus skal der rettes henvendelse til den erhvervsskole eller det AMU-center, der udbyder de valgte AMU-kurser.

For deltagere med en videregående uddannelse er der fuld deltagerbetaling. Prisen oplyses ved henvendelse til det uddannelsessted, der udbyder AMU-kurset.

Tilskudsmuligheder
Når kurset foregår i arbejdstiden, ydes der løntabsgodtgørelse til deltagere med uddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Ikke-faglærte og faglærte medarbejdere kan således ansøge om VEU-godtgørelse (løntabsgodtgørelse) svarende til 100 % af dagpengesatsen, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. 

I 2020 ydes der 4.405 kr. pr. uge i løntabsgodtgørelse. (2019: 4.355 kr. pr. uge)
 
Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse, kan der søges om tilskud til befordring og kost og logi jf. nedenstående:
1.    Man skal være berettiget til VEU-godtgørelse for at få tilskud til befordring
2.    Man skal være berettiget til befordring for at kunne få tilskud til kost/logi

I 2020 er satsen for befordring for den del, der ligger ud over 24 km, 0,98 kr. pr. km.

Hvis afstanden mellem bopæl og kursussted udgør mere end 120 km tur/retur, kan der søges om tilskud til kost og logi. Tilskuddet er max. 500 kr. pr. overnatning inkl. kost. Ansøgning sker via uddannelsesstedet.

Læs mere om tilskudsmulighederne på www.veug.dk

Læs også om støttemulighederne via Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond
 
Læs om støttemulighederne for malere via Malerfagets Kompetencefond

Medlemmer af 3F, der er ansat på overenskomster med Dansk Industri, samt tiltrædelsesoverenskomster hertil kan søge støtte til efteruddannelse her: Isoleringsbranchens udviklingsfond

 

Guide til dagpengemodtagere
Finder du hér