Løn

Lærlinge i Teknisk Isolatør-uddannelsen aflønnes som minimum efter de satser for lærlinge, der aftales i Isoleringsoverenskomsten mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Industri

Mindstelønnen for lærlinge udgør fra begyndelse af den lønningsuge, hvori indgår:

1. marts 2020 - pr. time: 1. marts 2021 - pr. time: 1. marts 2022 - pr. time:
1. år udgør 79,63 kr. 1. år udgør 80,98 kr. 1. år udgør 82,36 kr.
2. år udgør 85,96 kr. 2. år udgør 87,42 kr. 2. år udgør 88,90 kr.
3. år udgør 99,23 kr. 3. år udgør 100,92 kr. 3. år udgør 102,63 kr.
4. år udgør 109,81 kr. 4. år udgør 111,67 kr. 4. år udgør 113,57 kr.

Lærlinge overgår fra satstrin 1. år til satstrin 2. år:

a) efter udløbet af uddannelsesaftalens 1. år, hvis uddannelsen ikke indeholder et indledende grundforløb på skole (f.eks. mesterlære),

eller

b) efter opnået grundforløbsbevis jf. Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser (BEK 1518) §62 og ½ års virksomhedspraktik inden for den pågældende uddannelse i overensstemmelse med uddannelsesplanen.

Når en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse afleverer dokumentation for godkendt merit, afkortes betalingen herefter i de laveste satstrin.

En lærling, der f.eks. ved uddannelsesaftalens start afleverer dokumentation for ½ års godkendt merit overgår således til satstrin 2. år efter ½ år, og en lærling, der afleverer dokumentation for 1 års godkendt merit, overgår fra start til satstrin 2. år.

En lærling, der f.eks. både afleverer dokumentation for bestået grundforløb og godkendt merit for ½ år, starter på statstrin 2. år.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold i Isoleringsoverenskomsten 2020 - 2023 her.