Løn

Elever i Teknisk Isolatør-uddannelsen aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i Isoleringsoverenskomsten mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Industri.

Mindstelønnen for lærlinge udgør fra begyndelse af den lønningsuge, hvori indgår:

Bemærk: Lønsatserne pr. 1.3.2020 og fremefter vil blive opdateret, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet

1. marts 2017 - pr. time: 1. marts 2018 - pr. time: 1. marts 2019 - pr. time:
1. år udgør 75,71 kr. 1. år udgør 76,99 kr. 1. år udgør 78,30 kr.
2. år udgør 81,72 kr. 2. år udgør 83,11 kr. 2. år udgør 84,52 kr.
3. år udgør 94,34 kr. 3. år udgør 95,94 kr. 3. år udgør 97,57 kr.
4. år udgør 104,40 kr. 4. år udgør 106,17 kr. 4. år udgør 107,97 kr.

Lærlinge overgår fra satstrin 1. år til satstrin 2. år:

a) efter udløbet af uddannelsesaftalens 1. år, hvis uddannelsen ikke indeholder et indledende grundforløb på skole (f.eks. mesterlære),

eller

b) efter opnået grundforløbsbevis jf. Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser (BEK 1518) §62 og ½ års virksomhedspraktik inden for den pågældende uddannelse i overensstemmelse med uddannelsesplanen.

Når en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse afleverer dokumentation for godkendt merit, afkortes betalingen herefter i de laveste satstrin.

En lærling, der f.eks. ved uddannelsesaftalens start afleverer dokumentation for ½ års godkendt merit overgår således til satstrin 2. år efter ½ år, og en lærling, der afleverer dokumentation for 1 års godkendt merit, overgår fra start til satstrin 2. år.

En lærling, der f.eks. både afleverer dokumentation for bestået grundforløb og godkendt merit for ½ år, starter på statstrin 2. år.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold i Isoleringsoverenskomsten 2014-2017 her.