Løn

Elever i Teknisk Isolatør-uddannelsen aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i Isoleringsoverenskomsten mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Industri.

Mindstelønnen for lærlinge udgør fra begyndelse af den lønningsuge, hvori

indgår:

1. marts 2014 - pr. time: 1. marts 2015 - pr. time: 1. marts 2016 - pr. time:
1. år udgør 71,69 kr. 1. år udgør 73,05 kr. 1. år udgør 74,44 kr.
2. år udgør 77,38 kr. 2. år udgør 78,85 kr. 2. år udgør 80,35 kr.
3. år udgør 89,34 kr. 3. år udgør 91,03 kr. 3. år udgør 92,76 kr.
4. år udgør 98,85 kr. 4. år udgør 100,73 kr. 4. år udgør 102,65 kr.

Lærlinge overgår fra satstrin 1. år til satstrin 2. år:

a) efter udløbet af uddannelsesaftalens 1. år, hvis uddannelsen ikke indeholder et indledende grundforløb på skole (f.eks. mesterlære),

eller

b) efter opnået grundforløbsbevis jf. Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser (BEK 1518) §62 og ½ års virksomhedspraktik inden for den pågældende uddannelse i overensstemmelse med uddannelsesplanen.

Når en lærling med baggrund i tidligere beskæftigelse og/eller uddannelse afleverer dokumentation for godkendt merit, afkortes betalingen herefter i de laveste satstrin.

En lærling, der f.eks. ved uddannelsesaftalens start afleverer dokumentation for ½ års godkendt merit overgår således til satstrin 2. år efter ½ år, og en lærling, der afleverer dokumentation for 1 års godkendt merit, overgår fra start til satstrin 2. år.

En lærling, der f.eks. både afleverer dokumentation for bestået grundforløb og godkendt merit for ½ år, starter på statstrin 2. år.

Læs mere om løn og ansættelsesforhold i Isoleringsoverenskomsten 2014-2017 her.