Links

AUB-tilskud til virksomhederne | www.virk.dk

AUB in English: Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag

Vejledning til oplæring i udlandet | OPU-ordning

Find læreplads eller lærling | www.lærepladsen.dk (for både elever og virksomheder) 

Lærepladsopsøgende arbejde | www.emu.dk

Skoleoplæring og uddannelsesgaranti Børne- og Undervisningsministeriet

DM i Skills; faglige konkurrencer for lærlinge | www.skillsdenmark.dk

Om erhvervsuddannelser| www.uvm.dk/erhvervsuddannelser

Uddannelsesguiden - erhvervsuddannelser og eux | Erhvervsuddannelse og eux (ug.dk)

AMU-kursus for Den Daglige Oplærer og for Den Uddannelsesansvarlige

DI Byggeri | www.danskindustri.dk/brancher/di-byggeri/

Dansk Industri | www.di.dk

Danske Anlægsgartnere | www.dag.dk

Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri | www.blivanlægsgartner.dk

Fagligt Fælles Forbund | www.3f.dk

Kommunernes Landsforening | www.kl.dk

SU under uddannelse | www.su.dk

Om ny mesterlære | www.uvm.dk