Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i november 2020 en aftale for at sikre flere faglærte, og at flere lærlinge kan gennemføre deres erhvervsuddannelse. Der er særligt fokus på, at lærlingene skal sikres en læreplads og have et mere sammenhængende uddannelsesforløb, så de i højere grad gennemfører deres uddannelse.

Trepartsaftalen betyder:

  • At eleven ikke længere står alene med ansvaret for at få en læreplads. Hvis en elev ikke selv kan finde en læreplads, er det nu erhvervsskolens ansvar at formidle en læreplads til eleven.
  • At mindst 80 procent af eleverne på grundforløb 2 skal have en uddannelsesaftale, inden grundforløbet afsluttes. Målet er at sikre, at eleverne får et mere sammenhængende uddannelsesforløb.
  • At der sættes en begrænsning på antallet af korte uddannelsesaftaler, så der fremover kun kan indgås én kort aftale med samme lærling.
  • At der skal starte flere unge voksne på erhvervsuddannelserne.
  • At der skal være større fleksibilitet i erhvervsuddannelserne, så det for eksempel bliver lettere for eleven at skifte uddannelse.

For virksomhederne betyder aftalen:

  • At fremover skal uddannelsesaftalen helst indgås, mens eleven er på grundforløb 2 (men den kan godt vente med at træde i kraft, til eleven er færdig med grundforløbet – det er op til virksomhed og lærling at aftale startdatoen)
  • At der er forhøjet lønrefusion fra AUB til virksomheden, når lærlingen er på skoleophold. Men det gælder kun for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler, restuddannelsesaftaler og ny mesterlæreaftaler – og altså ikke for korte aftaler.
  • At en virksomhed kun indgå én kort uddannelsesaftale med samme lærling. Derefter kan virksomheden indgå en restlæreaftale med lærlingen.

Men herudover gælder de hidtidige regler om prøvetid stadig.

Se filmen om det her 

Læs brochuren "Ansæt lærlinge tidligt" her 

Se plakaten "Giv en lærling en hjælpende hånd" her

Se plakaten "Bygge- og anlægsbranchen mangler dygtige håndværkere" her