Bestil materiale

Her kan du downloade materiale i PDF-format - du kan også bestille vores trykte materialer med bestillingsformularen nedenfor.

Du kan vælge dit interesseområde i folde-ud-menuen. Hvis du vil vælge flere områder, gentager du blot processen.

Se følgende
materiale

 • struktoer_jubilaeumsskrift_download-test-1909jpg

  25 år med struktøruddannelsen

  Det faglige udvalg for struktøruddannelsen har valgt at markere uddannelsens 25-års jubilæum med et jubilæumsskrift.

 • amu-kursus-for-den-uddannelsesansvarlige-forsidepng

  For den uddannelsesansvarlige i virksomheden

  Måske genkender du et eller begge scenarier:


  • Du er mester i en mindre håndværksvirksomhed, og du er den ansvarlige for lærlingens... Læs mere

  Måske genkender du et eller begge scenarier:


  • Du er mester i en mindre håndværksvirksomhed, og du er den ansvarlige for lærlingens praktikforløb. Du har udlært mange svende, men er aldrig rigtig blevet opdateret på de opgaver og det ansvar virksomheden påtager sig som praktiksted?


  • Du er HR-medarbejder eller arbejder på kontoret og har fået ansvar for lærlingens praktikforløb i virksomheden. Du ønsker mere viden om, hvordan man tilrettelægger et kvalificeret praktikforløb for lærlingen?


  AMU-kurset er af én dags varighed og henvender sig til dig, der som uddannelsesansvarlig er involveret eller skal involveres i lærlingens praktikforløb.
  På kurset vil du få viden og værktøjer, så du kan tilrettelægge et kvalificeret praktikforløb for lærlingen.

 • amu-kursus-for-laeresvenden-forsidepng

   

  For læresvenden

  Måske genkender du ét eller begge scenarier:


  • Som faglært svend er det dig, der har en lærling med i arbejdet, og måske tænker du... Læs mere

  Måske genkender du ét eller begge scenarier:


  • Som faglært svend er det dig, der har en lærling med i arbejdet, og måske tænker du indimellem, at du har brug for viden til at tackle nogle af de udfordringer, der kan opstå i oplæringen?


  • Som faglært svend kan du lide at være med til at uddanne virksomhedens lærlinge, men føler, at du mangler viden til at kvalificere lærlingens oplæring?

   

  AMU-kurset er af én dags varighed og henvender sig til dig, der som svend er involveret eller skal involveres i lærlingens oplæring. På kurset vil du få viden og værktøjer til at give lærlingen et endnu bedre praktikforløb.

 • maskinfoererpjeceforsidejpg

  Bliv maskinfører

  Maskinføreruddannelsen - En alsidig og bred uddannelse, der gør din medarbejder til en kompetent maskinfører

 • murerarbejdsmandsbrochure_3fl-m65-1jpg

  Bliv murerarbejdsmand

  MURERARBEJDSMAND – en AMU-kontraktuddannelse
  Viden, uddannelse og efteruddannelse kendetegner fremtidens murerarbejdsmand – og måske også din... Læs mere

  MURERARBEJDSMAND – en AMU-kontraktuddannelse
  Viden, uddannelse og efteruddannelse kendetegner fremtidens murerarbejdsmand – og måske også din medarbejder?
  Hvorfor ikke hjælpe ham med at få bevis på sin erfaring og samtidig bygge videre på de ressourcer, du allerede har i virksomheden?
  AMU-kontraktuddannelsen til Murerarbejdsmand er et resultat af et samarbejde mellem DI Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund, 3F.

 • blivstruktoerforsidejpg

  Bliv struktør - pdf

  Kampagnefolder. Uddan dig til faglært superhåndværker. Download folderen som PDF-fil.

 • alubygger-regler-150

  Danmarksmesterskab Alubygger 2024

  Til lærling, virksomhed og familie

  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Alubyggerlærling 2024

 • anlaegsstruktoer-regler-150

  Danmarksmesterskab Anlægsstruktør 2023

  Til lærling, virksomhed og familie

  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Anlægsstruktørlærling 2024

 • brolaegger-regler-150

  Danmarksmesterskab Brolægger 2024

  Til lærling, virksomhed og familie
  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Brolæggerlærling 2024

 • bygningsstruktoer-regler-150

  Danmarksmesterskab Bygningsstruktør 2024

  Til lærling, virksomhed og familie
  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Bygningsstruktørlærling 2024

 • dm2024-flisemurer-150

  Danmarksmesterskab Flisemurer 2024

  Til elev, virksomhed og familie. Læs om konkurrencen: At blive Danmarks bedste Flisemurerelev 2024

 • glarmester-regler-150

  Danmarksmesterskab Glarmester 2024

  Til lærling, virksomhed og familie

  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Glarmesterlærling 2024

 • gulvlaegger-regler-150

  Danmarksmesterskab Gulvlægger 2024

  Til lærling, virksomhed og familie
  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Gulvlæggerlærling 2024

 • dm2024-murer-150

  Danmarksmesterskab Murer 2024

  Til elev, virksomhed og familie Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Murerelev 2024

 • tagdaekker-regler-150

  Danmarksmesterskab Tagdækker 2024

  Til lærling, virksomhed og familie
  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Tagdækkerlærling 2024

 • teknisk-isolatoer-regler-1

  Danmarksmesterskab Teknisk isolatør 2024

  Til lærling, virksomhed og familie
  Læs om konkurrencen:
  At blive Danmarks bedste Teknisk isolatørlærling 2024

 • taekkerlaerling-150

  Danmarksmesterskab Tækkemand 2024

  Til lærling, virksomhed og familie

  Læs om konkurrencen:

  At blive Danmarks bedste Tækkelærling 2024

 • toemrerlaerling-150

  Danmarksmesterskab Tømrer 2024

  Til lærling, virksomhed og familie

  Læs om konkurrencen:

  At blive Danmarks bedste Tømrerlærling 2024

 • den-gode-praktikplads-a4jpg

  Den Gode Praktikplads

  Et succesfuldt uddannelsesforløb planlægges i et godt samarbejde mellem lærestedet, erhvervsskolen og lærlingen. Alle tre parter i samarbejdet har... Læs mere

  Et succesfuldt uddannelsesforløb planlægges i et godt samarbejde mellem lærestedet, erhvervsskolen og lærlingen. Alle tre parter i samarbejdet har forskelligt ansvar for at lærlingen kommer godt i mål som faglært.

  Vi har udarbejdet denne pjece, for at hjælpe jer godt i gang med det bedst mulige uddannelsesforløb for lærlingen. Pjecen kan give jer et klarere billede af, hvilke muligheder og forpligtigelser, herunder den rolle og det ansvar virksomheden har, når der er indgået aftale om en læreplads.

 • dengodeskolepraktikjpg

  Den Gode Skolepraktik

  Årsagen til, at byggeriets uddannelser og specielt fagene murer og tømrer har besluttet at udgive denne lille pjece ”Den gode skolepraktik” er, at... Læs mere

  Årsagen til, at byggeriets uddannelser og specielt fagene murer og tømrer har besluttet at udgive denne lille pjece ”Den gode skolepraktik” er, at der er store kvalitetsforskelle i den undervisning, de enkelte skoler gennemfører. Der opleves store kvalitetsproblemer i skolepraktikken, og årsagen er, at den er for løst struktureret med uklare mål. Eleverne bliver i mange tilfælde overladt for meget til sig selv, og de savner oplevelsen af tidspres, kundekontakt og samarbejdet med erfarne svende. Vi er af den opfattelse, at det er muligt inden for de eksisterende rammer at skabe en skolepraktikundervisning, som eleverne oplever som meningsfuld og udbytterig. Det er en udbredt indforståelse blandt byggevirksomheder, fagbevægelse og skoleverdenen, at skolepraktik ikke fuldt ud kan kompensere for virksomhedsoplæring. Denne holdning præger da også debatten om skolepraktikken. Virksomhedsoplæring indgår da også som et centralt element i den danske erhvervsuddannelsesmodel. Selv i dag tegner den virksomhedsbaserede oplæring sig typisk for to tredjedele af den samlede uddannelsestid. Dette er da også centralt i den smidiggørelse af overgangen fra uddannelse til arbejde, som er af så stor betydning for vekseluddannelsesprincippet. Skolepraktik blev indført i 1990 og har i branchen været betragtet som en nødløsning og tilbud til de elever, som ikke kunne finde sig en ordinær praktikaftale. Det billede, branchen har af skolepraktikken, er, at der er store kvalitetsforskelle i den undervisning, de enkelte skoler udbyder. Nogle elever oplever kvalitetsproblemer i skolepraktikken ved, at den ikke er ordentlig struktureret og der er uklare mål. Mange elever bliver overladt for meget til sig selv. Oplevelsen af tidspres mangler, der mangler samarbejdet med erfarne svende. Vi er af den opfattelse, at det er muligt inden for de eksisterende rammer at skabe en skolepraktikundervisning, som eleverne oplever som meningsfuld og udbytterig.

 • eux-defoersteerfaringerjpg

  EUX de første erfaringer

  Formålet med denne rapport er at dokumentere resultaterne af det forsøgsår, som har forberedt indførelsen af eux i det danske... Læs mere

  Formålet med denne rapport er at dokumentere resultaterne af det forsøgsår, som har forberedt indførelsen af eux i det danske erhvervsuddannelsessystem.

 • Information om vådrumscertifikat

 • 10271_anlaegsstruktoer_logbog_120pxjpg

  Logbog anlægsstruktør PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for anlægsstruktør hér

 • 10271_brolaegger_logbog_120pxjpg

  Logbog brolægger PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for brolægger hér

 • 10271_bygningsstruktoer_logbog_120pxjpg

  Logbog bygningsstruktør PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for bygningsstruktør hér

 • 10271_gulvlaegger_logbog_120pxjpg

  Logbog gulvlægger PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for gulvlægger hér

 • 10271_murer_logbog_120pxjpg

  Logbog murer PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for murer hér

 • stenhugger-stentekniker_logbog640jpg

  Logbog stenhugger PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for stenhugger hér

 • 10271_stukkatoer_logbog_120pxjpg

  Logbog stukkatør PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for stukkatør hér

 • 10271_stukkatoer_logbog_120pxjpg

  Logbog tagdækker PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for tagdækker hér

 • 10271_teknisk-isolatoer_logbog_120pxjpg

  Logbog teknisk isolatør PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for teknisk isolatør hér

 • 10271_taekkemand_logbog_120pxjpg

  Logbog tækkemand PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for tækkemand hér

 • 10271_toemrer_logbog_formular-1_120pxjpg

  Logbog tømrer PDF

  Du kan downloade den elektroniske logbog for tømrer hér

 • redegoerelse-om-arbejdsmiljoe-og-sikkerhed_tryk-1jpg

  Redegørelse for Arbejdsmiljø og sikkerhed i EUD-uddannelserne

  Der er i efterår 08 og forår 09 gennemført en besøgsrunde på samtlige tekniske skoler, der udbyder de uddannelser på bygge- og anlægsområdet.

 • foelgesvend_150jpg

  Struktørens og brolæggerens følgesvend

  Følgesvenden henvender sig til faglærte struktører og brolæggere samt ufaglærte jord- og betonarbejdere.

  85,00 kr.

 • folder_a5_langt-citat-1jpg

  Tag en uddannelse inden for byggeriet

  A5-folder som en kort appetitvækker for at tage en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet.

 • a5_valgfri-specialefag_gulv_print-1jpg

  Valgfri specialefag for specialet Gulvlægger

  Elev og virksomhed skal selv bestemme en del af den undervisning, eleven skal igennem i hovedforløbet på erhvervsskolen.

 • a5_valgfri-specialefag_toemrer_print-1jpg

  Valgfri specialefag for specialet Tømrer

  Elev og virksomhed skal selv bestemme en del af den undervisning, eleven skal igennem i hovedforløbet på erhvervsskolen.

 • luu-vejledning_forsidejpg

  Vejledning til de lokale uddannelsesudvalg

  ● De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret

  ● De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i... Læs mere

  ● De lokale uddannelsesudvalgs opgaver i forhold til praktikcentret

  ● De lokale uddannelsesudvalgs ansvar for deres elever i skolepraktik

  ● Det lokale uddannelsesudvalgs AUB-projekte

Din bestilling