Uddannelsen

Det er et krav fra Naturstyrelsen, at brøndborere har den nødvendige godkendte uddannelse til boringer på land. Brøndboreruddannelsen er en eksamensuddannelse.

Byggeriets Uddannelser udsteder A- og B-beviser på baggrund af aflæggelse af prøver på de AMU-kurser, der indgår i forløbet.

For at få udstedt bevis skal deltageren have mindst et års relevant erfaring med borearbejde fra en brøndborervirksomhed eller tilsvarende virksomhed.

På brøndboreruddannelsen vil der blandt andet blive undervist i boreteknik, hvordan man udtager og beskriver boreprøver samt miljø- og geoteknik.

Herudover er der et kursus i vedligeholdelse af materiel og udstyr (B-bevis) samt ledelse af boreopgaver, der giver A-bevis.

Læs mere om de enkelte moduler.

For at opnå brøndborerbevis er det et krav, at prøverne er beståede samt at man har mindst et års relevant erfaring fra en brøndborervirksomhed.

Læs bekendtgørelsen for brøndboreruddannelsen.