Uddannelsen

Find deponihåndbogen her

For at sikre et ensartet vidensgrundlag vedrørende planlægning, organisering og drift af deponierne stilles der krav til, at alle medarbejdere og ledere på deponierne skal have erhvervet A-bevis (driftsledere) eller B-bevis (medarbejdere).

Affaldsdeponering – Teknik og myndighedsforhold (5 dage) udløser et B-bevis

Affaldsdeponering - Driftsledelse (3 dage) udløser et A-bevis, hvis man også er i besiddelse af et B-bevis.

Uddannelsesmålet Affaldsdeponering - Driftsledelse (3 dage), hvis det tages alene, udløser et A-bevis til driftsledere på deponeringsanlæg for havbundsmaterialer, godkendt uden membran- og perkolatopsamlingssystem.

For det enkelte uddannelsesbevis opkræves virksomheden et gebyr. Gebyret er fastsat af Prøveudvalget for affaldsdeponiuddannelsen og er beregnet og fastsat efter de faktiske driftsudgifter, udvikling af uddannelserne samt udstedelse af beviser mm.

Der opkræves følgende gebyr pr. bevis:

A-Bevis - 6.500 kr.
A-bevis til driftsledere på deponeringsanlæg for havbundsmaterialer - 3.800 kr.
B-Bevis - 2.775 kr.

Jf. bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg skal vi gøre opmærksom på, at det er lovpligtigt for driftsledere på deponeringsanlæg at besidde et A‐bevis og for personale på et deponeringsanlæg et B-bevis. Et skole- og eller et kursusbevis alene vil ikke være tilstrækkeligt.

47868 - Affaldsdeponering - teknik- og myndighedsforhold

(5 dage)

 

40038 - Affaldsdeponering – driftsledelse

(3 dage)

 

                         Beviser

                          x                                                     

 

B-bevis i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1361 af 30. november 2017 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg.

                          x

                       x

A-bevis i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1361 af 30. november 2017 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg.

 

                       x

A-bevis til driftsledere på deponeringsanlæg for havbundsmaterialer, godkendt uden membran- og perkolatopsamlingssystem i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1361 af 30. november 2017 om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg.

Læs mere om modulerne her.

Hvert modul afsluttes med en skriftlig prøve, der skal bestås.