Nedriver

Nedriver

Nedriverbranchen har udviklet sig til et højt specialiseret område underlagt regler og love indenfor farlige stoffer, arbejdsmiljø, affaldssortering mv. Branchen kræver derfor kvalificerede medarbejdere som har kompetencer indenfor bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskin- og værktøjsbetjening.

Uddannelsen rummer også en række certifikater til bl.a. rulle- bukkestilladser, kran og sikkerhedsuddannelse i fjernelse af asbestholdige materiale. Mere specifikt i forhold til nedrivning indgår lovgivning og brancheforhold, materialekendskab, bygningstyper, bygningsstabilitet, ustabile bygninger, indvendig og udvendig nedrivning samt nedrivning af produktionsanlæg.

Uddannelsen varer 1½ år og er opbygget, så medarbejderen skif­te­vis deltager i kurser på uddannelsesstedet og arbejder i den virksomhed, der er indgået uddannel­seskontrakt med.

Nedriveruddannelsen er etableret af 3F og Dansk Industri.