Uddannelsens indhold

I tagdækkeruddannelsen er der knyttet særlige kompetencemål, fag og praktikmål. Hvilke og hvad det betyder i praksis, kan du læse mere om her på siden.

For at læse mere om hvordan den overordnede struktur er for erhvervsuddannelser samt hvilke formalia, der er til optag m.v., se her.

Hovedforløb

Til tagdækkeruddannelsens hovedforløbet er der knyttet nogle kompetencemål, som beskriver, hvad eleven kan, når vedkommende er færdig med hovedforløbet.

Du kan finde kompetencemålene i uddannelsesbekendtgørelsens § 4.

Det faglige indhold i undervisningsfagene er beskrevet i uddannelsesordningen og skal komplementere det faglige og praktiske indhold, som eleven skal lære i praktikvirksomheden. Du kan se hvilke fag, der er knyttet til tagdækkerfaget i skema 1 i Uddannelsesordningen.

I forbindelse med afslutningen af hvert enkelt skoleophold på hovedforløbet udsteder skolen en skolevejledning til virksomheden og eleven med angivelse af de karakterer, der er opnået i grund- og uddannelsesspecifikke fag. Skolevejledningen skal også angive skolens vurdering af elevens eventuelle behov for yderligere oplæring i praktikvirksomheden eller supplerende skoleundervisning.

Praktikvirksomheden og eleven kan følge skoleforløbet via www.praktikpladsen.dk / elevplan.dk.

Praktiktiden i virksomheden og skoleperioderne skal supplere hinanden og belyse fagets arbejde og metoder, således at dagligdagens erfaringer fra praktikvirksomheden bliver suppleret med mere grundlæggende viden og forståelse på erhvervsskolen.

Til praktikdelen er der knyttet nogle praktikmål, som eleven skal igennem som et led i uddannelsen, se mere i logbogen her.

Svendeprøve og svendebrev

Læs mere om svendeprøven her.

Ved uddannelsens afslutning udsteder Det Faglige Fællesudvalg et svendebrev.

Med svendebrevet i hånden kan eleven gå direkte i job og skabe sig en karriere i en privat eller offentlig tagdækkervirksomhed. Eleven vil også have gode faglige forudsætninger for at starte egen tagdækkervirksomhed. Med supplerende undervisning og uddannelse inden for fagene dansk, matematik og fremmedsprog vil eleven kunne få adgang til videreuddannelse på konstruktøruddannelsen og visse akademiske ingeniøruddannelser.