Uddannelsen

Nedriveruddannelsen er etableret af Fagligt Fælles Forbund, 3F, og Nedbrydningssektionen i Dansk Industri.

Uddannelsen varer 1½ år og er opbygget, så eleven skif­te­vis deltager i kurser på Learnmark Horsens og arbejder i den virksomhed, der er indgået uddannel­seskontrakt med.
De første 3 måneder af ansættelsen er en prøvetid, hvor aftalen kan opsiges ensidigt af eleven eller virksomheden. 

Der er 10 skoleperioder på 2 ugers varighed. I alt 20 uger.

Se uddannelsens opbygning og indhold her

Der undervises i hovedområder som bygningskonstruktioner, sikkerhed, materialelære, miljøforhold, maskinbetjening og værktøjers betjening. I skoleforløbet får eleven certifikat til bl.a. stillads og truck.
Mellem skoleperioderne arbejder eleven i virksomheden på lige fod med de øvrige medarbejdere i 2 eller 3 mands sjak.

Der indgår en lang række forskellige emner og fag i de enkelte skoleperioder.

Det drejer sig bl.a. om lovgivning og brancheforhold, materialekendskab, bygningstyper, bygningsstabilitet, ustabile bygninger, indvendig og udvendig nedrivning samt nedrivning af produktionsanlæg. 

Sikkerhed og miljøhensyn indgår i undervisning i form af introduktion til arbejdsmiljø - bygge og anlæg,
sikkerhedsuddannelse i fjernelse af asbestholdige materiale, brancherettet elementær brandbekæmpelse og førstehjælp, arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning. Endvidere indgår personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy, anhugning på byggepladsen, betjening af personlifte, ergonomi, opstilling af rulle og bukkestilladser, affaldssortering, samt vejen som arbejdsplads og brug af faldsikring. 

Eleven bliver undervist i at bruge håndværktøj, motorsav, gaffeltruck certifikatkursus B (på sigt teleskoplæsser), at køre gummiged og anvende minidumpere og motorbører. 

Af andre emner indgår tegningsforståelse, logistik på arbejdspladsen, anvendelse af IT på jobbet, samt kommunikation og samarbejde på byggepladsen.