Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

EUV gældende for specialet: Glarmester

EUV1

Erhvervserfaring

Hvis man er EUV1-elev skal man kunne dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring for at få merit for den praktiske del af uddannelsen. Kriterierne fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen.

Skolen kan samtidig give godskrivning for dele af skoleundervisningen, hvis eleven har gennemført en anden erhvervsuddannelse eller specifikke arbejdsmarkedsuddannelser, som fremgår af bilag 1.

Det standardiserede skoleforløb
Skoleundervisningen på hovedforløbet afkortes med 3 uger. Skolen tilrettelægger afkortningen.

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-elever går til den førstkommende fastlagte svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

EUV2

Det standardiserede skoleforløb
Skoleundervisningen på hovedforløbet afkortes med 3 uger. Skolen tilrettelægger afkortningen.

Skolen kan samtidig give godskrivning for dele af skoleundervisningen, hvis eleven har gennemført en anden erhvervsuddannelse eller specifikke arbejdsmarkedsuddannelser, som fremgår af bilag 1.

Derudover kan eleven i samarbejde med praktikvirksomheden søge om yderligere afkortning af praktiktiden på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ansøgning indsendes til Glarmesterfagets faglige udvalg.

Praktiktid

For EUV2 er uddannelsestiden mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 8 måneder.

EUV3

Eleven følger den almindelig praktiktid som de unge.

Svendeprøve EUV 1, EUV2 og EUV3
Svendeprøven er den samme uagtet af om eleven har gennemført uddannelsen som EUV 1, EUV 2 eller EUV3. Svendeprøven gennemføres på de fastlagte svendeprøvedatoer i uddannelsen.

Læs mere generelt om EUV her på hjemmesiden og på Undervisningsministeriets hjemmeside