Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

EUV gældende for specialet: Alubygger

EUV1

Erhvervserfaring

Hvis man er EUV1-elev skal man kunne dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring for at få merit for den praktiske del af uddannelsen. Kriterierne fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen.

Skolen kan samtidig give godskrivning for dele af skoleundervisningen, hvis eleven har gennemført en anden erhvervsuddannelse eller specifikke arbejdsmarkedsuddannelser, som fremgår af bilag 1.

Det standardiserede skoleforløb
Skoleundervisningen på hovedforløbet afkortes med 3 uger. Skolen tilrettelægger afkortningen.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelses bestemmelser for godskrivning her bilag 1.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-elever går til den førstkommende fastlagte svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

EUV2

Det standardiserede skoleforløb
Skoleundervisningen på hovedforløbet afkortes med 3 uger. Skolen tilrettelægger afkortningen.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelses bestemmelser for godskrivning her bilag 1.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Praktiktid
For EUV2 varer hovedforløbet mellem 3 år og 2 måneder og 3 år og 8 måneder. Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af praktiktiden.EUV3

Eleven følger den almindelig praktiktid som de unge.

Svendeprøve
Svendeprøven er den samme uagtet af om eleven har gennemført uddannelsen som EUV 1, EUV 2 eller EUV3. Svendeprøven gennemføres på de fastlagte svendeprøvedatoer i uddannelsen.

Læs mere generelt om EUV her på hjemmesiden og på Undervisningsministeriets hjemmeside.