Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af repræsentanter til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede repræsentanter skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

4. AMU Nordjylland

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Michael Jørgensen

  NCO Byg Aars A/S
  Vestvej 5
  9600 Aars

  Tlf. 98 62 24 55 / 21 24 34 55

  michael@ncogruppen.dk

 • Henning Østergaard Jørgensen

  Råsigvej 86
  9981 Jerup

  Tlf. 98 48 01 51 / 20 30 21 22

  henning.ostergaard@mail.tele.dk

 • Peter Helge Ehlern

  A/S Trigon
  Toftegaardsvej 32 A
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 98 42 66 77 / 21 61 84 90

  pe@trigon.dk

 • Leif Birkbak

  A. Enggaard
  Marathonvej 5
  9230 Svenstrup J.

  Tlf. 98 38 18 88 / 20 24 83 15

  leif.b@enggaard.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Vagn Ole Petersen


  3F Aalborg
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 70 30 08 58 / 20 10 72 05

  ole.petersen@3f.dk

 • Erik Gaardbo

  Sdr. Vråvej 166
  9760 Vrå

  Tlf. 51 38 13 57

  erik@gaardbo.com

 • Laurits S. Christensen

  3F Aalborg
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 70 30 08 58 / 21 23 83 28

  laurits.christensen@3f.dk

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Per Yding Sørensen

  Yding A/S
  Morsøvej 7
  8800 Viborg

  Tlf.

  intern@yding-as.dk

 • Erik Yde Larsen


  Vils Entreprenørforretning
  Nørre Allé 2
  7980 Vils

  Tlf.

  vilse@image.dk

 • Lars Eriksen

  Arkil Anlæg A/S
  Hvidemøllevej 7
  8900 Randers

  Tlf.

  le@arkil.dk

 • Brian Slot Nielsen

  Ib G. Jensen A/S
  Fårevej 88
  7650 Bøvlingbjerg

  Tlf.

  Brian@ib-g-jensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Anders Carlsen

  3F Viborg
  Gothersgade 45
  8800 Viborg

  Tlf. 88 92 62 16

  anders.carlsen@3f.dk

 • Arne Mogensen

  3F Midtjylland
  Vestergade 27
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  arne.mogensen@3f.dk

 • Vagn Korshøj

  3F Ringkøbing Skjern
  Trykkerivej 8
  6900 Skjern

  Tlf. 70 30 08 76 / 88 92 54 20

  vagn.korshoej@3f.dk

 • Jan Ramsgaard

  3F Holstebro
  Tujavej 20
  Mejdal
  7500 Holstebro

  Tlf. 88 92 43 10

  jan.ramsgaard@3f.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Christian Egemose

  NCC Danmark A/S Byg
  Rymarken 2
  8210 Århus V

  Tlf. 39 10 39 10 / 24 88 77 86

  cie@ncc.dk

 • Allan Nielsen

  Per Aarsleff A/S
  Lokesvej 15
  8230 Åbyhøj

  Tlf. 87 44 22 22

  ani@aarsleff.com

 • Gert Johnsen

  Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S
  Energivej 20
  8500 Grenaa

  Tlf. 86 48 34 00 / 24 49 33 08

  gert@rjakobsen.dk

 • Per Bjerregaard Jepsen

  Dansk Byggeri
  Agerbækvej 17
  8240 Risskov

  Tlf. 72 16 02 50

  pbj@danskbyggeri.dk

 • Peter Nyby Christensen

  DanJord A/S
  Viengevej 8
  8240 Risskov

  Tlf. 86 21 26 55 / 24 27 23 02

  peter@danjord.dk

 • Jan Würtz Knudsen

  A. Enggaard A/S
  Egsagervej 16
  8230 Aabyhøj

  Tlf. 86 20 33 80 / 61 63 83 97

  jan.k@enggaard.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Hermann Hockerup

  Symfonialle 14
  8700 Horsens

  Tlf. 75 64 44 19

  kontor@hermanhockerup.dk • Tlf.

 • Michael Hougaard

  Sallingelunde Brolægning
  Møllergydevej 6
  Sallinge
  5750 Ringe

  Tlf. 5151 2245

  brdr.hansen@sallingelunde.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Vakant

  Tlf.

 • Henrik Due Christensen

  Oensvej 88
  8700 Horsens

  Tlf. 75 65 25 52

  hdc@horsens.dk

 • Henrik Sørensen

  Dalgade 15
  7100 Vejle

  Tlf. 24 86 89 56 / 26 18 21 17

  rumme@live.dk

Til kortet

18. AMU Vest

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Carsten Grumsen

  Arkil A/S - Stürup
  Måde Industrivej 17

  Tlf. 76 10 44 00 / 26 88 78 08

  cgr@arkil.dk

 • Jan Christensen

  Jysk Kloak Entreprise

  Sønderbyvej 11

  6731 Tjæreborg

  Tlf. 4051 6894 / 2268 0342

  info@jyskkloak-entreprise.dk

 • Allan Søndergaard

  Chr. Brinck og Søn

  Brolæggervej 20

  6710 Esbjerg V

  Tlf. 7515 2177

  allan@chrbrinck.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Johnny Blicher

  Fredensgade 1

  6705 Esbjerg Ø

  Tlf. 8892 6991

  Johnny.blicher@3f.dk

 • Charlie S. Madsen

  3F Kongeåen
  Mindevej 10
  6600 Vejen

  Tlf.

  charlie.madsen@3f.dk

 • Niels Holger Vilhelmsen

  Rankenbjergvej 4

  6623 Vorbasse

  Tlf. 2280 4893

  nhv@outlook.dk

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Torben Strandby Andersen

  Arkil A/S
  Rønsdam 9
  Ragebøl
  6400 Sønderborg

  Tlf. 74 48 80 00

  tsa@arkil.dk

 • Jesper Chrestensen

  Otto Chrestensen A/S
  Stenbæksvej 16
  Arnum
  6510 Gram

  Tlf. 74 82 64 90

  jec@ottochrestensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Bjarne Jensen

  3F Vojens
  Allégade 33-37
  6500 Vojens

  Tlf. 40 87 47 99

  b_jensen@3f.dk

 • Hans Christian Neumann

  3F Åbenrå
  H.P. Hanssensgade 21,1
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 58 49

  hans.christian.neumann@3f.dk

 • Kim Bonde

  Holtevej 14
  6630 Rødding

  Tlf. 74 85 06 81

  kimbonde@ofir.dk

Til kortet

22. AMU Fyn

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Lars Tholstrup

  Hansson & Knudsen A/S
  Cikorievej 5
  5220 Odense SØ

  Tlf. 66 12 08 10 / 29 69 74 48

  lt@hansson-knudsen.dk

 • Per Stokholm

  Frede Hansen & Co A/S
  Chr. Lehns Vænge 38
  5270 Odense N

  Tlf. 65 97 84 95 / 20 16 10 12

  perstokholm@gmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening
  Lumbyvej 11A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 88 92 23 64 / 60 13 01 04

  per.h@3f.dk

 • Bjarne Elnegaard

  3F Sydfyn
  Østre Havnevej 23
  5700 Svendborg

  Tlf. 88 92 25 04 / 24 27 35 62

  bjarne.elnegaard@3f.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Verner Dehn

  3F Holbæk-Odsherred
  Spånnebæk 10
  4300 Holbæk

  Tlf. 70 30 09 14

  verner.dehn@3f.dk

 • Theis Broberg Olsen

  3F Kalundborg
  Nytorv 8, 1. 1
  4400 Kalundborg

  Tlf. 88 92 52 53/25 35 19 90

  theis.olsen@3f.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Martin Kruse

  formand

  3F Roskildeegnen

  Holbækvej 106 B, 1.

  4000 Roskilde

  Tlf. 70 30 08 78

  martin.kruse@3f.dk

 • Lars Adler Høstner

  Hyllingeparken 15 B

  4070 Kirke Hyllinge

  Tlf. 51 44 27 93

  larsadler83@gmail.com

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Jannik Nielsen

  Skolebakken 7

  4200 Slagelse

  Tlf. 26 17 22 01

  jannik84nielsen@gmail.com

 • Rune Brogaard Nellemann Hansen

  3F Slagelse

  Rugvænget 28

  4200 Slagelse

  Tlf. 40 20 69 70

  rune.hansen@3f.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland - Næstved

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Steen Toftebjerg

  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 55 72 75 21

  st@hansen-andersen.dk

 • Johnny Villadsen

  CG Jensen A/S
  Fabriksparken 37
  2600 Glostrup

  Tlf. 4344 6800 / 2774 4233

  jvi@cgjensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tommy Jensen

  3F Midt & Østsjælland
  Vibevej 12
  4100 Ringsted

  Tlf. 40 11 44 76

  tommy.jensen@3f.dk

 • Tommy Eriksen

  3F Næstved
  Holsted Park 29
  4700 Næstved

  Tlf. 88 92 48 17

  tommy.eriksen@3f.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Peter Hein Svendsen

  Arkil A/S - Civil Works
  Industrivangen 1
  4700 Næstved

  Tlf. 55 54 64 50 / 41 87 05 29

  psv@arkil.dk

 • Claus Prier

  H. & K. Petersen Entreprenører A/S
  Præstehøjen 12
  4872 Idestrup

  Tlf. 54 14 81 52 / 25 45 81 52

  info@hkpetersen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

Til kortet

32. Next - Uddannelse København - Glostrup

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Kurt Eg

  G. Tscherning
  Guldalderen 32,
  Fløng,
  2440 Hedehusene

  Tlf. 53 36 61 20

  kurt@tscherning.dk

 • Dennis Thun

  D. T. Brolægning
  Sct. Clemensvej 29
  4760 Vordingborg

  Tlf. 60 73 67 97

  mail@dt-bro.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

 • Allan Henriksen

  Valhøjs Alle 127C
  2610 Rødovre

  Tlf. 22 27 93 96

  allansejr@hotmail.com

 • Jimmi Nielsen

  Asylgade 9C, 1. th.
  2800 Lyngby

  Tlf. 26 20 73 72

  jimmibro@webspeed.dk

Til kortet