Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne
 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra DI Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

4. AMU Nordjylland

 • Dansk Industri

 • Formand

  Christian Vinther

  Høvejen 101A

  9400 Nørresundby

  Tlf. 23 73 43 03

  christian.vinther@colas.dk

 • Peter Helge Ehlern

  A/S Trigon
  Toftegaardsvej 32 A
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 98 42 66 77 / 21 61 84 90

  pe@trigon.dk

 • Henning Østergaard Jørgensen

  Råsigvej 86
  9981 Jerup

  Tlf. 98 48 01 51 / 20 30 21 22

  henning.ostergaard@mail.tele.dk

 • Johnny Kristensen

  Lars Pedersen & Søn A/S

  Veggerbyvej 33

  9541 Suldrup

  Tlf. 2325 4445

  johnny@lpsbyg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Vagn Ole Petersen

  3F Aalborg
  Hadsundvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 70 30 08 58 / 20 10 72 05

  ole.petersen@3f.dk

 • Henrik Nielsen

  3F Aalborg
  Hadsundsvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 60 17 12 93

  henrik.nielsen@3f.dk

 • Steen Stidsborg

  3F Frederikshavn
  Skippergade 24
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 30 20 46 63

  steen.stidsborg@3f.dk

 • Christian Møller Nielsen

  Marinus Rørbyes Vej 10

  9000 Aalborg

  Tlf. 5053 8779

  christian@cmnielsen.dk

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Industri

 • Formand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Lars Eriksen

  Arkil Anlæg A/S
  Hvidemøllevej 7
  8900 Randers

  Tlf.

  le@arkil.dk

 • Erik Yde Larsen


  Vils Entreprenørforretning
  Nørre Allé 2
  7980 Vils

  Tlf.

  vilse@image.dk

 • Brian Slot Nielsen

  Ib G. Jensen A/S
  Fårevej 88
  7650 Bøvlingbjerg

  Tlf.

  Brian@ib-g-jensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Anders Carlsen

  3F Viborg
  Gothersgade 45
  8800 Viborg

  Tlf. 88 92 62 16

  anders.carlsen@3f.dk

 • Arne Mogensen

  3F Midtjylland
  Vestergade 27
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  arne.mogensen@3f.dk

 • Vagn Korshøj

  3F Ringkøbing Skjern
  Trykkerivej 8
  6900 Skjern

  Tlf. 70 30 08 76 / 88 92 54 20

  vagn.korshoej@3f.dk

 • Jan Ramsgaard

  3F Holstebro
  Tujavej 20
  Mejdal
  7500 Holstebro

  Tlf. 88 92 43 10

  jan.ramsgaard@3f.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Industri

 • Formand

  Christian Egemose

  NCC Danmark A/S Byg
  Rymarken 2
  8210 Århus V

  Tlf. 39 10 39 10 / 24 88 77 86

  cie@ncc.dk

 • Allan Nielsen

  Per Aarsleff A/S
  Lokesvej 15
  8230 Åbyhøj

  Tlf. 87 44 22 22

  ani@aarsleff.com

 • Per Bjerregaard Jepsen

  Dansk Byggeri
  Agerbækvej 17
  8240 Risskov

  Tlf. 72 16 02 50

  pbj@danskbyggeri.dk

 • Peter Nyby Christensen

  DanJord A/S
  Viengevej 8
  8240 Risskov

  Tlf. 86 21 26 55 / 24 27 23 02

  peter@danjord.dk

 • Gert Johnsen

  Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S
  Energivej 20
  8500 Grenaa

  Tlf. 86 48 34 00 / 24 49 33 08

  gert@rjakobsen.dk

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Formand

  Paw Nielsen

  Aarsleff Rail A/S
  Hasselager Allé 5
  8260 Viby J

  Tlf. 3043 7710

  Pawn@aarsleffrail.com

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Kevin Lasse Taaning Laursen

  Svend Erik Lind A/S

  Reballevej 6

  8700 Horsens

  Tlf. 5217 2137

  kevinintet@gmail.com

Til kortet

18. AMU Vest

 • Dansk Industri

 • Formand

  Carsten Grumsen

  Arkil A/S - Stürup
  Måde Industrivej 17

  Tlf. 76 10 44 00 / 26 88 78 08

  cgr@arkil.dk

 • Jan Christensen

  Jysk Kloak Entreprise

  Sønderbyvej 11

  6731 Tjæreborg

  Tlf. 4051 6894 / 2268 0342

  info@jyskkloak-entreprise.dk

 • Allan Søndergaard

  Chr. Brinck og Søn

  Brolæggervej 20

  6710 Esbjerg V

  Tlf. 7515 2177

  as@chrbrinck.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Johnny Blicher

  Fredensgade 1

  6705 Esbjerg Ø

  Tlf. 8892 6991

  Johnny.blicher@3f.dk

 • Charlie S. Madsen

  3F Kongeåen
  Mindevej 10
  6600 Vejen

  Tlf.

  charlie.madsen@3f.dk

 • Villy Nielsen

  3F Varde-Billund
  Kløvermarken 108
  7190 Billund

  Tlf. 8892 4011 / 4020 4255

  villy.nielsen@3f.dk

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Torben Strandby Andersen

  Arkil A/S
  Rønsdam 9
  Ragebøl
  6400 Sønderborg

  Tlf. 74 48 80 00 / 2373 4569

  tsa@arkil.dk

 • Jesper Chrestensen

  Otto Chrestensen A/S
  Stenbæksvej 16
  Arnum
  6510 Gram

  Tlf. 74 82 64 90

  jec@ottochrestensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Bjarne Jensen

  3F Vojens
  Allégade 33-37
  6500 Vojens

  Tlf. 40 87 47 99

  b_jensen@3f.dk

 • Hans Christian Neumann

  3F Åbenrå
  H.P. Hanssensgade 21,1
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 58 49

  hans.christian.neumann@3f.dk

 • Kim Bonde

  Holtevej 14
  6630 Rødding

  Tlf. 74 85 06 81

  kimbonde@godmail.dk

Til kortet

22. AMU Fyn

 • Dansk Industri

 • Formand

  Lars Tholstrup

  Hansson & Knudsen A/S
  Cikorievej 5
  5220 Odense SØ

  Tlf. 66 12 08 10 / 29 69 74 48

  lt@hansson-knudsen.dk

 • Per Stokholm

  Frede Hansen & Co A/S
  Chr. Lehns Vænge 38
  5270 Odense N

  Tlf. 65 97 84 95 / 20 16 10 12

  perstokholm@gmail.com

 • Palle Johansen

  Assens Murer- & Entreprenørforretning A/S

  Gl. Torøhusevej 30-32

  5610 Assens

  Tlf. 6471 1609/2127 6999

  p@llejohansen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Lars Kruse Gregersen

  Bygningsarbejdernes fagforening

  Lumbyvej 11A, 2. th.

  5000 Odense C

  Tlf. 8892 2362

  lars.gregersen@3f.dk

 • Morten Joachim Nielsen

  Torpenvej 30
  5900 Rundkøbing

  Tlf. 51 53 93 23

  gitteogmorten@email.dk

 • Allan Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening

  Lumbyvej 11A, 2. th.

  5000 Odense C

  Tlf. 7030 0814/6013 0104

  allan.hansen@3f.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Rene Schafroth

  NCC Construction Danmark A/S

  Tobaksvejen 2B

  2860 Søborg

   

  Tlf. 4170 4871

  rensch@ncc.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Verner Dehn

  3F Holbæk-Odsherred
  Spånnebæk 10
  4300 Holbæk

  Tlf. 70 30 09 14

  verner.dehn@3f.dk

 • Theis Broberg Olsen

  3F Kalundborg
  Nytorv 8, 1. 1
  4400 Kalundborg

  Tlf. 88 92 52 53/28 35 19 90

  theis.olsen@3f.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Ikke udpeget

  Tlf.

 • Michael Pihl Madsen

  NCC Danmark A/S

  Tobaksvejen 2A

  2860 Søborg

  Tlf. 2488 7695/3910 3910

  michma@ncc.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Lars Adler Høstner

  Hyllingeparken 15 B

  4070 Kirke Hyllinge

  Tlf. 22 67 27 93

  larsadler83@gmail.com

 • Jonas Benjamin Hansen

  3F Roskildeegnen

  Holbækvej 106 B, 1.

  4000 Roskilde

  Tlf. 8892 4586

  jonas.hansen@3f.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Kasper Wittendorff Pedersen

  KW Betonteknik A/S
  Rugvænget 3
  4200 Slagelse

  Tlf. 3888 0012/2948 3275

  kw@kw-betonteknik.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Rune Brogaard Nellemann Hansen

  3F Slagelse

  Rugvænget 28

  4200 Slagelse

  Tlf. 23 22 66 73

  rune.hansen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

 • Dansk Industri

 • Formand

  Steen Toftebjerg

  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 5572 7521 / 4014 7565

  st@hansen-andersen.dk

 • Johnny Villadsen

  CG Jensen A/S
  Fabriksparken 37
  2600 Glostrup

  Tlf. 4344 6800 / 2774 4233

  jvi@cgjensen.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Peter Hein Svendsen

  Arkil A/S - Civil Works
  Industrivangen 1
  4700 Næstved

  Tlf. 55 54 64 50 / 41 87 05 29

  psv@arkil.dk

 • Peter Jensen

  P. J. Entreprise
  Nørre Boulevard 96
  4800 Nykøbing F

  Tlf. 2015 9516

  kontakt@p-j-entreprise.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Finn Jensen

  3F Guldborgsund
  Herningvej 19
  4800 Nykøbing F.

  Tlf. 8892 4720 / 3031 0846

  finn.jensen@3f.dk

 • Torben Thøgersen

  3F
  Møllevej 30
  4891 Toreby L. 

  Tlf. 8892 4771 / 2893 9550

  torben.thogersen@3f.dk

Til kortet

32. Next – Uddannelse København - Glostrup

 • Dansk Industri

 • Formand

  Kurt Eg

  G. Tscherning
  Guldalderen 32,
  Fløng,
  2440 Hedehusene

  Tlf. 53 36 61 20

  kurt@tscherning.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Martin Hornsyld

  C. G. Jensen

  Tlf. 2722 1977

  mho@cgjensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

 • Allan Henriksen

  Valhøjs Alle 127C
  2610 Rødovre

  Tlf. 22 27 93 96

  allansejr@hotmail.com

 • Jimmi Nielsen

  Asylgade 9C, 1. th.
  2800 Lyngby

  Tlf. 26 20 73 72

  jimmibro@hotmail.com

Til kortet