Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og lærlingene.
 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skoleoplæring.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale oplæringsvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem lærling og oplæringsvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at oplæringen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Læs mere på LUU-universet

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra DI Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for lærlingene. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannede inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftigede inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

4. AMU Nordjylland

 • Dansk Industri

 • Formand

  Peter Helge Ehlern

  A/S Trigon
  Toftegaardsvej 32 A
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 98 42 66 77 / 21 61 84 90

  pe@trigon.dk

 • Henning Østergaard Jørgensen

  Råsigvej 86
  9981 Jerup

  Tlf. 98 48 01 51 / 20 30 21 22

  henning.ostergaard@mail.tele.dk

 • Johnny Kristensen

  Lars Pedersen & Søn A/S

  Veggerbyvej 33

  9541 Suldrup

  Tlf. 2325 4445

  johnny@lpsbyg.dk

 • Jakob Kondrup Sørensen

  HME Byg og Entreprenør

  Tlf. 4070 8807

  jakob@hme.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Steen Stidsborg

  3F Frederikshavn
  Skippergade 24
  9900 Frederikshavn

  Tlf. 30 20 46 63

  steen.stidsborg@3f.dk

 • Christian Møller Nielsen

  Marinus Rørbyes Vej 10

  9000 Aalborg

  Tlf. 5053 8779

  christian@cmnielsen.dk

 • Henrik Nielsen

  3F Aalborg
  Hadsundsvej 184
  9000 Aalborg

  Tlf. 60 17 12 93

  henrik.nielsen@3f.dk

 • Torben Sherif Nielsen

  HP Byg A/S

  Ollerupvej 8

  9220 Aalborg Ø

  Tlf. 6126 6607

  k.o.saltum@hotmail.com

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Brian Slot Nielsen

  Ib G. Jensen A/S
  Fårevej 88
  7650 Bøvlingbjerg

  Tlf.

  Brian@ib-g-jensen.dk

 • Lars Eriksen

  Arkil Anlæg A/S
  Hvidemøllevej 7
  8900 Randers

  Tlf.

  le@arkil.dk

 • Erik Yde Larsen


  Vils Entreprenørforretning
  Nørre Allé 2
  7980 Vils

  Tlf.

  vilse@image.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Anders Carlsen

  3F Viborg
  Gothersgade 45
  8800 Viborg

  Tlf. 88 92 62 16

  anders.carlsen@3f.dk

 • Vagn Korshøj

  3F Ringkøbing Skjern
  Trykkerivej 8
  6900 Skjern

  Tlf. 70 30 08 76 / 88 92 54 20

  vagn.korshoej@3f.dk

 • Lars Lund Kluw

  3F Skiveegnen

  Tlf. 2835 5386

  lars.kluw@3f.dk

 • Jens Stougaard

  3F Holstebro

  Tujavej 20

  7500 Holstebro

  Tlf. 8892 4312

  jens.stougaard@3f.dk

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Bertel Demant

  Jacobsen & Blindkilde A/S

  Drejervej 28

  7490 Aulum

  Tlf. 4064 7489

  berdem@ncc.dk

 • Carl V. Ginnerup

  Arkil A/S

  Søndergård Alle 4

  Hammelev

  6500 Vojens

  Tlf. 4017 3883

  cvg@arkil.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jens Stougaard

  3F Holstebro

  Tujavej 20

  7500 Holstebro

  Tlf. 8892 4312

  jens.stougaard@3f.dk

 • Claus Agersnap Kristensen

  Fillisvej 9

  7500 Holstebro

  Tlf. 2270 8825/4015 1974

  claushk74@hotmail.com

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Industri

 • Formand

  Christian Egemose

  NCC Danmark A/S Byg
  Rymarken 2
  8210 Århus V

  Tlf. 39 10 39 10 / 24 88 77 86

  cie@ncc.dk

 • Peter Nyby Christensen

  DanJord A/S
  Viengevej 8
  8240 Risskov

  Tlf. 86 21 26 55 / 24 27 23 02

  peter@danjord.dk

 • Morten Garde

  Per Aarsleff A/S

  Tlf. 5121 9544

  mgg@aarsleff.com

 • Rene Behnsen

  A. Enggaard A/S

  Tlf. 2647 0568

  rene.b@enggaard.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Formand

  Paw Nielsen

  Aarsleff Rail A/S
  Hasselager Allé 5
  8260 Viby J

  Tlf. 3043 7710

  pawn@aarsleffrail.com

 • Michael Haugaard

  Sallingelunde Brolægning
  Møllergydevej 6
  Sallinge
  5750 Ringe

  Tlf. 5151 2245

  haugaard@midtfyn.net

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Peter Ymer Nielsen

  3F Horsens & Omegn

  Havnen 13

  8700 Horsens

  Tlf. 7030 0906 / 2964 5916

  peter.ymer.nielsen@3f.dk

 • Kevin Lasse Taaning Laursen

  Svend Erik Lind A/S

  Reballevej 6

  8700 Horsens

  Tlf. 5217 2137

  kevinintet@gmail.com

Til kortet

18. AMU Vest

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Thomas List Skov

  Arkil A/S - Stürup
  Måde Industrivej 17

  6705 Esbjerg Ø

  Tlf. 2688 7816

  thlsk@arkil.dk

 • Jan Christensen

  Jysk Kloak Entreprise

  Sønderbyvej 11

  6731 Tjæreborg

  Tlf. 4051 6894 / 2268 0342

  info@jyskkloak-entreprise.dk

 • Martin Bech Jensen

  Jorton A/S

  Brolæggervej 13

  6710 Esbjerg V

  Tlf. 4137 3023

  mbj@jorton.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Johnny Blicher

  Fredensgade 1

  6705 Esbjerg Ø

  Tlf. 8892 7005/2023 0442

  Johnny.blicher@3f.dk

 • Mogens Thomsen

  3F Kongeåen

  Mindevej 10

  6600 Vejen

  Tlf. 7030 0866

  mogens.thomsen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

21. EUC Syd Sønderborg

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Kim Bonde

  Holtevej 14
  6630 Rødding

  Tlf. 74 85 06 81

  kimbonde@godmail.dk

 • Johnny Holt

  3F Vojens

  Allégade 33-37

  6500 Vojens

  Tlf. 7030 0894

  johnny.holt@3f.dk

 • Mads Stensdal

  3F

  H P Hanssens Gade 21

  6200 Aabenraa

  Tlf. 5331 3085

  mads.stensdal@3f.dk

Til kortet

22. AMU Fyn

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Johni Nordhald Bloch

  Munck Forsyningsledninger Billedskærervej 7 5230 Odense M

  Tlf. 2060 0535

  jnb@munck.dk

 • Palle Johansen

  Assens Murer- & Entreprenørforretning A/S

  Gl. Torøhusevej 30-32

  5610 Assens

  Tlf. 6471 1609/2127 6999

  p@llejohansen.dk

 • Thomas Henriksen

  Per Aarsleff A/S

  Tlf.

  thh@aarsleff.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Lars Kruse Gregersen

  Bygningsarbejdernes fagforening

  Lumbyvej 11A, 2. th.

  5000 Odense C

  Tlf. 8892 2362

  lars.gregersen@3f.dk

 • Allan Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening

  Lumbyvej 11A, 2. th.

  5000 Odense C

  Tlf. 7030 0814/6013 0104

  allan.hansen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

25. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Rene Schafroth

  NCC Construction Danmark A/S

  Tobaksvejen 2B

  2860 Søborg

   

  Tlf. 4170 4871

  rensch@ncc.dk

 • Henrik Rahbek

  KB Entreprise A/S

  Rådbjergvej 4C

  Rådbjerg

  4450 Jyderup

  Tlf. 2084 4739

  henrik@kbentreprise.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Mads Schamaitat Lond

  3F Holbæk-Odsherred

  Spånnebæk 10

  4300 Holbæk

  Tlf. 7030 0914 / 2616 2129

  mads.lond@3f.dk

 • Alexander Hansen

  3F Kalundborg

  Nytorv 8

  4400 Kalundborg

  Tlf. 8892 5256

  alexander.hansen@3f.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Næstformand

  Ikke udpeget

  Tlf.

 • Michael Pihl Madsen

  NCC Danmark A/S

  Tobaksvejen 2A

  2860 Søborg

  Tlf. 2488 7695/3910 3910

  michma@ncc.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Jonas Benjamin Hansen

  3F Roskildeegnen

  Holbækvej 106 B, 1.

  4000 Roskilde

  Tlf. 8892 4586

  jonas.hansen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Kasper Wittendorff Pedersen

  KW Betonteknik A/S
  Rugvænget 3
  4200 Slagelse

  Tlf. 3888 0012/2948 3275

  kw@kw-betonteknik.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  David Nielsen

  3F Slagelse

  Rugvænget 28

  4200 Slagelse

  Tlf. 8892 5983

  david.nielsen@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

 • Dansk Industri

 • Formand

  Steen Toftebjerg

  Profilbuen 2
  4700 Næstved

  Tlf. 5572 7521 / 4014 7565

  st@hansen-andersen.dk

 • Johnny Villadsen

  CG Jensen A/S
  Fabriksparken 37
  2600 Glostrup

  Tlf. 4344 6800 / 2774 4233

  jvi@cgjensen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Mikkel Vonsyld Ulrich

  3F

  Holsted Park 29

  4700 Næstved

  Tlf. 2535 6468

  mikkel.ulrich@3f.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Peter Hein Svendsen

  Arkil A/S - Civil Works
  Industrivangen 1
  4700 Næstved

  Tlf. 55 54 64 50 / 41 87 05 29

  psv@arkil.dk

 • Mikkel Toxværd

  Toxværd Entreprise ApS

  Systofte Bygade 37

  4800 Nykøbing F

  Tlf. 6148 3131

  mikkel@tox-entreprise.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Søren Kaup

  3F Guldborgsund

  Herningvej 19

  4800 Nykøbing F.

  Tlf. 7030 0882

  soren.kaup@3f.dk

 • Torben Thøgersen

  3F Lolland

  Østergade 29

  4930 Maribo

  Tlf. 8892 4771/2892 9550

  torben.thogersen@3f.dk

Til kortet

32. Next – Uddannelse København - Glostrup

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jesper Weihe

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Trekronergade 26
  2500 Valby

  Tlf. 70 30 08 26 / 88 92 26 66

  jesper.weihe@3f.dk

 • Martin Banke Noer

  Engvejen 6

  4420 Regstrup

  Tlf. 2617 2201

  bankem@gmail.com

 • Jesper Bang-Madsen

  Parkvej 113 st. th.

  2630 Taastrup

  Tlf. 2166 5597

  fodbold@bang-madsen.dk

Til kortet