Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og lærlingene.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplæringsvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skoleoplæring.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale oplæringsvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem lærling og oplæringsvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at oplæringen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Læs mere på LUU-universet

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra DI Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde på området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for lærlingene. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannede inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftigede inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Andreas Jensen

  Phønix Tag Sønderjylland A/S
  Lundsbjerg Industrivej 53
  6200 Aabenraa

  Tlf. 74 61 42 60 / 30 76 05 72

  adj@phonixtag.dk

 • Hans Jørgen Jensen

  Rationel Tagdækning A/S

  Dalgas Alle 10

  6600 Vejen

  Tlf. 2010 3022

  hjj@rt-tag.dk

Til kortet

25. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Steen Christiansen

  NT Nordisk Tagdækning A/S
  Allershøjvejen 5
  4621 Gadstrup

  Tlf. 36 34 80 51 / 22 10 26 04

  sc@nt-tag.dk

 • Michael Birch Kjær

  MR-tagdækning ApS

  Navervej 28C

  4000 Roskilde

  Tlf. 3049 7010

  mbk@mr-tagdaekning.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Helge Hansen

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Mølle Alle 26
  2500 Valby

  Tlf. 88 92 26 79 / 40 17 02 94

  helge.hansen@3f.dk

 • Rune Thor Nielsen

  3F Valby

  Tlf. 2271 2220

  rune.nielsen@3f.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Henrik Hansen

  Phønix Tag A/S

  Fiskerhusvej 27

  4700 Næstved

  Tlf. 4064 5478

  hh@pte.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Rune Thor Nielsen

  3F Valby

  Tlf. 2271 2220

  rune.nielsen@3f.dk

 • Helge Hansen

  Bygge-, Jord- og Miljø-arbejdernes Fagforening

  Trekronergade 26

  2500 Valby

  Tlf. 5965 5120/4017 0294

  helge.hansen@3f.dk

Til kortet