Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund.

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Brian Thomsen

  Icopal Entreprise A/S
  Graham Bells Vej 36
  8200 Århus N

  Tlf. 44 88 71 00

  dkbrt@icopal.com

 • Andreas Jensen

  Phønix Tag Sønderjylland A/S
  Lundsbjerg Industrivej 53
  6200 Aabenraa

  Tlf. 74 61 42 60 / 30 76 05 72

  adj@phonixtag.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening
  Lumbyvej 11A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 88 92 23 64 / 60 13 01 04

  perhansen1824@gmail.com

 • Bo Riis Nielsen

  Håstrupvej 33

  7000 Fredericia

  Tlf. 3048 3545

  boriis@live.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Gert Melander Rasmussen

  BUNCH BYGningsfysik
  Staktoften 22D
  2950 Vedbæk

  Tlf. 20 10 94 59

  gmr@bunchbyg.com

 • Steen Christiansen

  NT Nordisk Tagdækning A/S
  Allershøjvejen 5
  4621 Gadstrup

  Tlf. 36 34 80 51 / 22 10 26 04

  sc@nt-tag.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Helge Hansen

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Mølle Alle 26
  2500 Valby

  Tlf. 88 92 26 79 / 40 17 02 94

  helge.hansen@3f.dk

 • Nikolaj Frikke

  Frikkes Tagdækning ApS
  Ericavej 23
  2820 Gentofte

  Tlf. 40 20 81 90

  frikke76@hotmail.com

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Henrik Hansen

  Phønix Tag A/S

  Fiskerhusvej 27

  4700 Næstved

  Tlf. 4064 5478

  hh@pte.dk

 • Svend-Erik Kyhn

  Icopal Entreprise ApS

  Tonsbakken 3

  2740 Skovlunde

  Tlf. 5137 7934

  svend-erik.kyhn@bmigroup.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Rune Thor Nielsen

  Nim Tag

  Hyldevangen 2

  2630 Taastrup

  Tlf. 8892 2673

  runethor@live.dk

 • Helge Hansen

  Bygge-, Jord- og Miljø-arbejdernes Fagforening

  Trekronergade 26

  2500 Valby

  Tlf. 5965 5120/4017 0294

  helge.hansen@3f.dk

Til kortet