Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

Se følgende
afsnit

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Organisationerne bag det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i udvalgets arbejde.

Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Typisk er der flere lokale uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

 De lokale uddannelsesudvalg har blandt andet til opgave at:

 • Rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I samråd med skolen at fastlægge undervisningsplanen for uddannelsen på skolen.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige en uoverensstemmelse mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Deltage i afholdelsen af svendeprøverne.
 • Inddrages i skolens tilrettelæggelse af skolens praktikcenter.
 • Kvalitetssikring af elevernes uddannelse på skole, i praktikvirksomheder og i skolepraktikken.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Samarbejde om skolens indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.

De lokale repræsentanter udpeges af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen efter indstilling fra Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund. Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med 2 repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af 3 repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Fra skolerne deltager 1 repræsentant for skolens ledelse, 1 repræsentant for lærerne og 1 repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget.

Udpegningen af repræsentanter til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det pågældende år. Genvalg kan finde sted. 

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede repræsentanter skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkeruddannelsen har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Brian Thomsen

  Icopal Entreprise A/S
  Graham Bells Vej 36
  8200 Århus N

  Tlf. 44 88 71 00

  dkbrt@icopal.com

 • Andreas Jensen

  Phønix Tag Sønderjylland A/S
  Lundsbjerg Industrivej 53
  6200 Aabenraa

  Tlf. 74 61 42 60 / 30 76 05 72

  adj@phonixtag.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Jens Thue Jensen

  Østervangsvej 22
  6715 Esbjerg N

  Tlf. 29 84 85 32 / 40 64 52 86

  jenst1@live.dk

 • Per Hansen

  Bygningsarbejdernes fagforening
  Lumbyvej 11A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 88 92 23 64 / 60 13 01 04

  per.h@3f.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Gert Melander Rasmussen

  BUNCH BYGningsfysik
  Staktoften 22D
  2950 Vedbæk

  Tlf. 20 10 94 59

  gmr@bunchbyg.com

 • Tommy Dan Larsen

  Phønix Tag København A/S

  Baldersbækvej 2

  2635 Ishøj

  Tlf. 43 66 21 00 / 40 64 52 94

  tdl@phonixtag.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Helge Hansen

  Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening
  Mølle Alle 26
  2500 Valby

  Tlf. 88 92 26 79 / 40 17 02 94

  helge.hansen@3f.dk

 • Nikolaj Frikke

  Frikkes Tagdækning ApS
  Ericavej 23
  2820 Gentofte

  Tlf. 40 20 81 90

  frikke76@hotmail.com

Til kortet