Murer, stenhugger og stukkatørs trepartsprojekter

Her kan du læse mere om de projekter som det faglige fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.

Igangværende projekter

Det faglige fællesudvalg har igangsat et antal indsatser, der retter sig i mod at forbedre og forfine træningen af deltagere forud for konkurrencer så som DM i Skills, EuroSkills og andre internationale konkurrencer. Indsatserne skal også medvirke til at skabe større interesse for uddannelserne blandt de unge og samtidigt vise virksomheder, hvad lærlinge kan opnå inden for faget. Det skal medvirke til at øge elevsøgningen og samtidigt skabe lærepladser.

Murerfaget er for alle (2023-2024): Projektet arbejder med at øge søgningen til særligt mureruddannelsen ved at deltage i events, så som Roskilde Dyrskue og lignende og supplere dette med tiltag, der skal tiltrække og fastholde flere kvinder. Herudover udarbejdes der podcasts om murerfaget målrettet de unge, som en måde at skabe interesse for faget på.

Mentorordning (2024-2025): Projektet vil undersøge, om det er muligt ved ansættelse af en mentor at mindske frafaldet på mureruddannelsen, at øge andelen af elever der får en læreplads inden udgangen af GF2, og derved mindske antallet af elever i skoleoplæring på tre udvalgte skoler.