Om det faglige udvalg

Det faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er:

  • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
  • Svendeprøver; indhold og udvikling
  • Udpegning af skuemestre
  • Svendebreve og medaljer
  • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
  • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
  • Tvistighedssager
  • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
  • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet

De faglige udvalg kan overdrage opgaver til de lokale uddannelsesudvalg.

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for specialerne - murer, stenhugger og stukkatør.

Det faglige udvalg har endvidere det overordnede ansvar for murerarbejdsmandsuddannelsen.

Udvalget er paritetisk sammensat med 6 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 6 repræsentanter fra arbejdstagerside.

Følgende organisationsopbygning og ansvarsfordeling omkring Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget.

Fra Dansk Industri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Formand

Henning Østergaard Jørgensen

Tlf. 94 48 01 51/20 30 21 22

E-mail henning.ostergaard@mail.tele.dk

Næstformand

Jacob Scavenius

Tlf. 88 92 02 02 /23 45 72 61

E-mail Jacob.scavenius@3f.dk

Casper Mølgaard Hansen

Tlf. 20 90 53 29

E-mail cmh@brdr-thybo.dk

Mikkel Vonsyld Ulrich

Tlf. 28 35 64 68

E-mail mikkel.ulrich@3f.dk

Emil Daugaard

Tlf. 33774640 / 30676332

E-mail emda@di.dk

Morten Rasmussen

Tlf. 88 92 67 12/51 29 90 63

E-mail morten.rasmussen@3f.dk

Peter Michael Jensen

Tlf. 44 92 50 31

E-mail mail@gns-as.dk

Kasper Toudahl

Tlf. 72160116/23997442

E-mail kto@di.dk

Henrik Vang Olsen

Tlf. 64 42 35 55

E-mail hvo1968@gmail.com

 

Ninet Bechman Egholm

Tlf. 50 42 95 10

E-mail ninet@live.dk

Fra Stukkatørlauget i Danmark

Henrik Nygaard Svensson

Tlf. 38 71 91 38

E-mail ohs-stuk@ohs-stuk.dk

Tilforordnet

Paw Rubin

Tlf. 35 81 56 46

E-mail paw@rubin-stuk.dk

Det faglige fællesudvalg mødes 4 gange årligt. Herudover mødes repræsentanterne for murerfaget 6 gange årligt.  

Lokale Uddannelsesudvalg

Som foreskrevet i Lov om Erhvervsuddannelser er der lokale uddannelsesudvalg på de erhvervsskoler, der udbyder erhvervsuddannelser. Læs mere om dem under hjemmesidens afsnit, lokale uddannelsesudvalg

Daglig sekretariatsbetjening af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget:

Det faglige udvalg har valgt at blive sekretariatsbetjent i Byggeriets Uddannelser, som er et professionelt uddannelsessekretariat med det formål at støtte og betjene faglige udvalg og uddannelsesudvalg. Læs mere om Byggeriets Uddannelser her.