Faglige udvalgs indsatsområder for 2024 puljen

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelsens indsatsområder for 2024 puljen

Øget søgning med fokus på

 • Kvinder og samarbejde med Boss Ladies
 • Større diversitet i søgning til træfagenes byggeuddannelse
 • Indsatser der ny-tænker brobygningsindsatser med grundskolerne fra 7. klasse
 • Indsatser der fremmer søgning til EUX

Øget kvalitet med fokus på

 • Øget gennemførelse og reduktion af frafald

Flere lærepladser med fokus på

 • Opnåelse af 60-80 procent målsætningen
 • Skoleoplæring: Kvalitet og flere elever i uddannelsesaftale med virksomheder

Herudover vurderes projekterne også på:

 • Sammenhæng med det faglige udvalgs egne projekter, så som Boss Ladies, Gør Noget Nu kampagnen og Mangfoldige Erhvervsskoler
 • Kvaliteten af ansøgningens beskrivelser af formål, aktiviteter og effekter
 • Hvorvidt der er tale om aktiviteter, der bør lægge i skolens almindelige drift. Udvalget yder ikke tilskud til almindelig drift, der finansieres af taksameter.
 • At projekterne er nytænkende og har en ny tilgang til kendte problematikker samt en plan for implementering i drift
 • At det lokale uddannelsesudvalg er involveret i projektet fra starten

 

Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfagets indsatsområder for 2024-puljen

Øget søgning med fokus på

 • Kvinder
 • Indsatser der ny-tænker brobygningsindsatser eller andre indsatser rettet mod grundskolerne fra 7. klasse
 • Større overgang fra GF1 til udvalgets uddannelser

Øget kvalitet med fokus på

 • Øget gennemførelse og reduktion af frafald
  • Elev coaching, arbejdsmarkedsparathed, lærepladssøgning

Flere lærepladser med fokus på

 • 80% målsætningen på skoler og uddannelser hvor der er usikkerhed om opnåelse af 80% målsætningen

 De små fag

- Projekter, der retter sig mod de små fag – stenhugger og stukkatør

Herudover vurderes projekterne også på:

 • Sammenhæng med det faglige udvalgs egne projekter, så som Gør Noget Nu kampagnen, EUD-praktikvejlederkurser mv.
 • Kvaliteten af ansøgningens beskrivelser af formål, aktiviteter og effekter
 • Hvorvidt der er tale om aktiviteter, der bør lægge i skolens almindelige drift. Udvalget yder ikke tilskud til almindelig drift, der finansieres af taksameter.
 • At projekterne er nytænkende, og har en ny tilgang til kendte problematikker samt en plan for implementering i drift efterfølgende
 • At de lokale uddannelsesudvalg er inddraget i projekterne fra starten

 

Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfagets indsatsområder for 2024-puljen

Øget søgning med fokus på

 • Kvinder og samarbejde med Boss Ladies
 • Indsatser der ny-tænker brobygningsindsatser eller andre indsatser rettet mod grundskolerne fra 7. klasse
 • Større overgang fra GF1 til STBs uddannelser

Øget kvalitet med fokus på

 • Øget gennemførelse og reduktion af frafald
 • Kompetenceudvikling af faglærere

Flere lærepladser med fokus på

 • Fortsat understøttelse af det igangværende initiativ ift. samarbejde mellem skole og virksomhed på tagdækkeruddannelsen

Herudover vurderes projekterne også på:

 • Sammenhæng med det fælles projekter, så som Boss Ladies, Gør Noget Nu kampagnen, EUD-praktikvejlederkurser mv.
 • Kvaliteten af ansøgningens beskrivelser af formål, aktiviteter og effekter
 • Hvorvidt der er tale om aktiviteter, der bør lægge i skolens almindelige drift. Udvalget yder ikke tilskud til almindelig drift, der finansieres af taksameter.
 • At projekterne er nytænkende, og har en ny tilgang til kendte problematikker samt en plan for implementering i drift efterfølgende
 • At de lokale uddannelsesudvalg er inddraget i projekterne fra starten