Løn

Lønforhold

Oplysninger om lønforhold, ferie, pension m.v. findes i Industrioverenskomsten mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Byggeri.

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger se afsnittet på hjemmesiden www.bygud.dk.

Elever i stenhugger- og stukkatøruddannelserne aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i industrioverenskomsten mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Byggeri.

Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.
Lønperioderne bestemmes altid bagud fra elevens slutdato for svendeprøve i hele år (52 uger). Den 1. lønperiode er således af variabel varighed.
Lønnen afregnes som timeløn og minimallønnen udgør følgende:

 

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge
hvori 1.5. 2020 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge
hvori 1.1. 2021 indgår

 Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge
hvori 1.3. 2022 indgår

1.periode
(variabel varighed)

74,25 75,50 76,80
2. periode
(1 år)
90,25 91,80 93,35
3. periode
(1 år)
101,10 102,80 104,55
4. periode
(1 år)
119,15 121,15 123,25

 

For elever, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale
Hvis arbejdsgiveren i hele uddannelsesperioden udbetaler løn, der som minimum svarer til mindstebetalingssats i overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, kan der opnås særlig, højere lønrefusion i forbindelse med skoleophold, se nærmere på www.bygud.dk om tilskudsordninger.

Fagets mindstebetalingssats
fra 1.5. 2020 kr. 128,40 pr. time
fra 1.1. 2021 kr. 130,90 pr. time
fra 1.3. 2022 kr. 133,40 pr. time

Særlig opsparing

  1. For elever, der er ansat i henhold til overenskomsten, oprettes en særlig opsparingsordning, hvortil arbejdsgiveren af den ferieberettigede løn betaler følgende beløb, fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori:
  2. maj 2020, indgår .................................................. 1%
  3. januar 2021, indgår .............................................. 2%
  4. marts 2022, indgår ............................................... 3%

Feriepenge indgår i beløbet.

Beløbet udbetales til medarbejderne sammen med lønnen for december måned. Efter aftale kan beløbet i stedet indbetales på elevens pensionskonto i det omfang, der er etableret en sådan efter overenskomstens bestemmelser. Ved fratræden udbetales saldoen sammen med den sidste løn.

Pension
Elever er omfattet af svendenes regler for pension.

Elever bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. Pr. 1. september 2020 er elever omfattet af pensionsordningen når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Forsikringsydelser
Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har for elevforhold, der indgås efter 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser:

  • Løbende pension ved førtidspension (årligt) 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved kritiske sygdomme (100.000 kr.)
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.

Såfremt eleven overgår til at være omfattet af Pension Danmarks sundhedsordning ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse.

Alle elever, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.