Nyheder

 • Danmark bliver vært for Euroskills i 2024

  Danmark bliver vært for Euroskills i 2024

  Når unge talenter fra hele Europa mødes til Euroskills i 2024 for at kæmpe om de eftertragtede medaljer, bliver det på dansk jord.

  Læs mere
 • Flot stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler

  Flot stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler

  Bygge- og anlægsuddannelserne er kommet godt fra start i 2020. Seneste statistik for indgåede uddannelsesaftaler viser således en samlet stigning i foråret fra 645 indgåede uddannelsesaftaler til 980 i forhold til sidste år.

  Læs mere
 • Gør noget, der gør noget – bestil jeres gratis byggepladsbannere

  Gør noget, der gør noget – bestil jeres gratis byggepladsbannere

  Medlemmer af Dansk Byggeri, lokale uddannelsesudvalg og skoler nu gratis bestille 'gør noget, nu'-kampagnebannere i forskellige størrelser – lige til at sætte på skurvognen, containeren, stilladset eller byggepladshegnet.

  Læs mere
 • Restaureringsuddannelsen

  Restaureringsuddannelsen

  HåndværkerAkademiet introducerer en ny uddannelse, som er henvendt den gruppe bygningshåndværkere, der skal vedligeholde og restaurere bevaringsværdigt byggeri.

  Læs mere
 • Præcisering af ansvarsområder i logbøger

  Præcisering af ansvarsområder i logbøger

  I forlængelse af efterårets netværksmøder med de lokale uddannelsesudvalg, har Byggeriets Uddannelser nu revideret introduktionsteksten i uddannelsernes logbøger.

  Læs mere
 • Nye styrkede opkvalificeringsmuligheder for ledige

  Nye styrkede opkvalificeringsmuligheder for ledige

  Fra 1. august 2020 til udgangen af 2021 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge.

  Læs mere
 • Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

  Vigtig info om supplerende undervisning og optag til GF2

  Børne- og Undervisningsministeriet orienterer om ekstra forsøg til optagelse på grundforløbets 2. del samt mulighed for supplerende undervisning i en begrænset periode.

  Læs mere
 • Løntilskud for lærlinge i resten af 2020

  Løntilskud for lærlinge i resten af 2020

  Ministeriet har netop udgivet en flyer, der orienterer om de overordnede elementer i løntilskudsordningen.

  Læs mere
 • Byggeriets Uddannelser søger to projektmedarbejdere

  Byggeriets Uddannelser søger to projektmedarbejdere

  Stillingsopslag: For at understøtte øget brug af voksen-, efter- og videreuddannelse til opkvalificering af voksne i bygge og anlægsbranchen, ønsker Byggeriets Uddannelser at etablere et team til at koordinere rekrutteringsindsatser og øget udbud af AMU i samarbejde med erhvervsskoler, faglige udvalg og organisationer.

  Byggeriets Uddannelser søger derfor to medarbejdere på fuld tid frem til maj 2023.

  Læs mere
 • Lettere adgang til skolepraktik på erhvervsuddannelserne

  Lettere adgang til skolepraktik på erhvervsuddannelserne

  Mangel på lærepladser på grund af COVID-19 må ikke bremse elever på erhvervsuddannelserne. Derfor er regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om, at det skal være nemmere at komme i skolepraktik. Ny bekendtgørelse udsteder de nye regler. 

  Læs mere
 • Nyt iPraxisforløb klar: Byggeri og samfund

  Nyt iPraxisforløb klar: Byggeri og samfund

  Byggeriets Uddannelser har i samarbejde med Forlaget Praxis færdigudviklet en række iPraxisforløb til murer-, tømrer- og struktøruddannelserne. Senest er der blevet udviklet et tværfagligt iPraxisforløb til ’Byggeri og Samfund’. Fra efteråret vil der være fuldt dækkende digitalt undervisningsmateriale til de fagfaglige- og tværgående fag på murer-, struktør- og tømreruddannelsen på både grund- og hovedforløb.

  Læs mere