Om det faglige udvalg

Det faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er

 • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
 • Svendeprøver; indhold og udvikling
 • Udpegning af skuemestre
 • Svendebreve og medaljer
 • Godkendelser af praktikvirksomheder
 • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
 • Tvistighedssager
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet
Det faglige udvalg kan bestemme, at en eller flere af de ovennævnte opgaver løses af eller i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Træfagenes Byggeuddannelser med specialerne: Tømrer, Tækkemænd og Gulvlæggere samt Byggemontageteknikeruddannelsen.
 
Udvalget er paritetisk sammensat med 4 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 4 repræsentanter fra arbejdstagerside.

Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.
 

Fra Dansk Byggeri

Formand

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Næstformand

Ole Gregersen

Tlf. 28 44 62 88

E-mail ole@ryongregersen.dk

Morten Lehmann

Tlf. 88 92 02 31/28 11 56 51

E-mail morten.lehmann@3f.dk

Jesper Juul Sørensen

Tlf. 72 16 01 80/21 66 50 20

E-mail jjs@danskbyggeri.dk

Kurt Rasmussen

Tlf. 88 92 25 86 / 27 87 11 06

E-mail kurt.rasmussen@3f.dk

Karsten Bjørn Nielsen

Tlf.

E-mail

Mads Guldager

Tlf. 88 92 38 44 / 20 82 36 55

E-mail mads.guldager@3f.dk

Thomas Andersen

Tlf. 97 52 50 33/28 88 67 00

E-mail ta@ta-as.dk

Johnny Frimann Storm

Tlf. 88 92 02 28/20 71 97 00

E-mail johnny.storm@3f.dk

Tækkespecialets brancheudvalg

Til at varetage tækkespecialets udvikling har Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse nedsat et brancheudvalg.

Udvalget er paritetisk sammensat med 1 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 1 repræsentanter fra arbejdstagerside.

Fra Dansk Byggeri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Allan Hansen

Tlf. 22 24 48 93

E-mail taekkeserviceaps@gmail.com

Morten Lehmann

Tlf. 88 92 02 31/28 11 56 51

E-mail morten.lehmann@3f.dk

Brancheudvalgets opgave er overordnet at varetage tækkespecialets udvikling både på erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Brancheudvalget er således en faglig baggrundsgruppe som løbende behandler relevante problemstillinger på område.

Udvalgets arbejdsområder er blandt andet:

Erhvervsuddannelsesområdet:

 • Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordning
 • Valgfri specialefag
 • Udvikling af svendeprøver
 • DM
 • Tvistigheder

Efteruddannelsesområdet:

 • Udvikling af uddannelsesmål
 • Skolegodkendelser
 • Hvordan skal det lokale / regionale efteruddannelsesarbejde foregå
 • Iværksættelse af undersøgelser / udredninger på området

Udvalget refererer og indstiller til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse