Om det faglige udvalg

Det faglige udvalgs overordnede ansvarsområder er

 • Uddannelsens indhold og rammer i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen
 • Svendeprøver; indhold og udvikling
 • Udpegning af skuemestre
 • Svendebreve og medaljer
 • Godkendelser af oplæringsvirksomheder
 • Uddannelsesaftaler; afkortning, forlængelse, fastsættelse af uddannelsestid
 • Tvistighedssager
 • Kontakt med ministerier og organisationer omkring uddannelsen
 • Relevante analyser, forsøg og udviklingsprojekter i uddannelsen og fagområdet
Det faglige udvalg kan bestemme, at en eller flere af de ovennævnte opgaver løses af eller i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg.

Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse

Det faglige udvalg udfylder i henhold til lov om erhvervsuddannelserne de overordnede ansvarsområder for Træfagenes Byggeuddannelser med specialerne: Tømrer, Tækkemænd og Gulvlæggere samt Byggemontageteknikeruddannelsen.
 
Udvalget er paritetisk sammensat med 4 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 4 repræsentanter fra arbejdstagerside.

Udvalget mødes ca. 4 gange årligt.
 

Fra Dansk Industri

Formand

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Næstformand

Ole Gregersen

Tlf. 40 45 13 18

E-mail ole@ryongregersen.dk

Morten Lehmann

Tlf. 88 92 02 31/28 11 56 51

E-mail morten.lehmann@3f.dk

Emil Daugaard

Tlf. 3377 4640 / 6088 2888

E-mail emda@di.dk

Johnny Frimann Storm

Tlf. 88 92 02 28/20 71 97 00

E-mail johnny.storm@3f.dk

Henrik Søgaard Kristensen

Tlf. 86 67 20 10

E-mail hs@hs-byg.dk

Kaare Nielsen

Tlf. 40 40 20 66

E-mail kaare@nanielsen.dk

Mads Guldager

Tlf. 88 92 38 44 / 20 82 36 55

E-mail mads.guldager@3f.dk

Daniel Skovhus Larsen

Tlf. 60 66 90 09

E-mail daniel.skovhus@3f.dk

Tækkespecialets brancheudvalg

Til at varetage tækkespecialets udvikling har Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse nedsat et brancheudvalg.

Udvalget er paritetisk sammensat med 1 repræsentanter fra arbejdsgiverside og 1 repræsentanter fra arbejdstagerside.

Fra Dansk Byggeri

Fra Fagligt Fælles Forbund (3F)

Henrik Jensen

Tlf. 29 28 69 90

E-mail info@ulfborg-taekkefirma.dk

Morten Lehmann

Tlf. 88 92 02 31/28 11 56 51

E-mail morten.lehmann@3f.dk

Brancheudvalgets opgave er overordnet at varetage tækkespecialets udvikling både på erhvervs- og efteruddannelsesområdet. Brancheudvalget er således en faglig baggrundsgruppe som løbende behandler relevante problemstillinger på område.

Udvalgets arbejdsområder er blandt andet:

Erhvervsuddannelsesområdet:

 • Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordning
 • Valgfri specialefag
 • Udvikling af svendeprøver
 • DM
 • Tvistigheder

Efteruddannelsesområdet:

 • Udvikling af uddannelsesmål
 • Skolegodkendelser
 • Hvordan skal det lokale / regionale efteruddannelsesarbejde foregå
 • Iværksættelse af undersøgelser / udredninger på området

Udvalget refererer og indstiller til Det faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse.