Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og DI Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og lærlingene.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og oplæringsvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skoleoplæring.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale oplæringsvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem lærling og oplæringsvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige lærepladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at oplæringen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Læs mere på LUU-universet

Udpegning af lokale uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde på området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for lærlingene. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannede inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftigede inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg

Træfagenes Byggeuddannelse har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

 

1. EUC Nord

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Peter Pedersen

  Hellehøj Tømrer & Snedker ApS

  Tlf. 98 97 13 95 / 21 60 62 96

  hellehoj@live.dk

 • Michael Abildgaard Hansen

  Arne Andersen Vraa A/S

  Tlf. 30 91 24 99

  mah@arne-andersen.dk

Til kortet

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

Til kortet

3. Tech College Aalborg

Til kortet

5. Himmerlands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

Til kortet

6. Skive College

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Jakob Kirkegaard

  Tømrermester Per Christensen A/S

  Tlf. 97 57 12 33

  jakob@pc-byg.dk

 • Thomas Andersen

  Tømrermester Thoms Andersen A/S

  Tlf. 97 52 50 33 / 28 88 67 00

  ta@ta-as.dk

Til kortet

7. UCH – Uddannelsescenter Holstebro

Til kortet

8. Mercantec

Til kortet

9. Tradium

Til kortet

10. Den Jyske Håndværkerskole

 • Dansk Industri

 • Formand

  Herluf Bøgild Bachmann

  Tømrer- & Snedkerfirma Herluf Bøgild Bachmann

  Tlf. 40 19 80 31

  boegild@mail.tele.dk

 • Per Elming Hansen

  Elming Byg ApS

  Tlf. 86 40 30 31 / 40 57 30 31

  elmingper@gmail.com

Til kortet

11. College360

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Martin Grøndal Sørensen

  Tømreren i Lysbro ApS

  Tlf. 86 82 52 36 / 40 85 42 36

  martin@til-aps.dk

 • Lars L. Nielsen

  Villys Tømrerforretning A/S

  Tlf. 86 82 81 55 / 40 29 63 81

  info@villys.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Ivan Braad Mortensen

  3F Midtjylland - Bygningsgruppen

  Tlf. 70 30 08 68 / 20 11 97 44

  Ivanbroj@gmail.com

 • Martin B. Sørensen

  Højervej 15
  8600 Silkeborg

  Tlf. 21 48 56 58

  martin.smith.as@gmail.com

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

Til kortet

13. Aarhus Tech

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Kent Sand

  JH Tømrer og Snedker A/S

  Tlf. 30 28 34 35

  ks@jh-snaptun.dk

 • Martin Overgård Laursen

  Lin-Byg ApS

  Tlf. 23 43 26 74 / 61 55 88 43

  martinlaursen@live.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Odense

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole – Vejle

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Henrik E. Jensen

  Byggefirmaet Ove Jensen A/S

  Tlf. 75 83 33 55 / 20 47 83 55

  henrik@ovejensenas.dk

 • Martin B. Møller

  Tømrerfirmaet Mbm-Byg ApS

  Tlf. 23480292

  martin@mbm-byg.dk

Til kortet

16. EUC Lillebælt

 • Dansk Industri

 • Formand

  Anders Lind

  Trekantens Tømrer- & Bygningssnedker ApS

  Tlf. 75 95 43 14 / 21 25 43 14

  asl@ttob.dk

 • Johan Jeppe Jeppesen

  Tlf. 40144878

  johan@larsjeppesenas.dk

Til kortet

17. Rybners

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Rene Mortensen

  K.G. Hansen & Sønner A/S

  Tlf. 30 46 46 45

  rmo@kgh.dk

 • Martin Winther Andersen

  Tømrer- og Snedkerfirmaet Jensen & Jensen A/S

  Tlf. 51 22 96 14

  Martin@jensenjensen.dk

Til kortet

19. Hansenberg

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

Til kortet

24. U/NORD Hillerød Tekniske Skole

Til kortet

25. Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

 • Dansk Industri

 • Næstformand

  Jørn Rune Løvenhorst

  TJ Tømrerservice Aps

  Tlf. 20 25 64 36

  tj@toemrerservice.dk

 • Kristian Lund

  Snedkeren.dk ApS

  Tlf. 59 43 15 45 / 29 47 32 27

  mail@snedkeren.dk

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Industri

 • Formand

  John Møller Jensen

  Entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S

  Tlf. 58 54 90 48 / 40 56 92 48

  jmj@hjhuse.dk

 • Mikael Høgh

  Hej Tømreren ApS

  Tlf. 61 67 73 33

  mh@hejtoemreren.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jørgen Rasmussen

  Tlf. 29 45 44 33

  jr-slg@stofanet.dk

 • Rune Brogaard Nellemann Hansen

  3F Slagelse

  Tlf. 88 92 59 63 / 23 22 66 73

  rune.hansen@3f.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland – Næstved

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Industri

 • Formand

  Michael Nielsen

  Primatag A/S

  Tlf. 54 86 98 73 / 30 18 70 30

  mn@primatag.dk

 • Frederik Olsen

  Philip Pilemand Tømrer & Snedker ApS

  Tlf. 54 82 32 00 / 30 63 25 56

  fo@pilemand.as

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

Til kortet

33. Campus Bornholm

Til kortet