Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

De lokale uddannelsesudvalg nedsættes af skolerne. Det faglige udvalg udpeger lige mange arbejdsgivere og arbejdstagere fra det lokale erhvervsliv efter indstilling fra 3F og Dansk Byggeri. Fra skolerne deltager repræsentanter fra ledelsen, lærerne og eleverne.

De lokale uddannelsesudvalg har forskellige opgaver i forhold til skolen, det faglige udvalg og praktikvirksomhederne:

 • I samråd med skolen at fastlægge den lokale undervisningsplan.
 • I samråd med skolen at sikre udbuddet af uddannelsens valgfri uddannelsesspecifikke fag og eventuelle valgfag.
 • Deltage i planlægning og afslutning af svendeprøverne.
 • Udpege skuemestre
 • Medvirke i skolens tilrettelæggelse af skolepraktik.
 • Samarbejde med skolen om indsats og udbud af efteruddannelseskurser i lokalområdet.
 • Rådgive det faglige udvalg i godkendelsen af lokale praktikvirksomheder.
 • Medvirke til at opklare og forlige tvistigheder mellem elev og praktikvirksomhed.
 • Arbejde med at skaffe de nødvendige praktikpladser i lokalområdet.
 • Medvirke til, at praktikuddannelsen følger de mål og rammer, som er beskrevet i bekendtgørelsen og uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse.
 • I øvrigt rådgive og formidle samarbejde imellem skole og det lokale erhvervsliv.

Her kan du finde forslag til temaer, som LUU bør behandle i løbet af et års møder.

Se webmanualen til de Lokale Uddannelsesudvalg.

Udpegning af lokale uddannelsesudvalg

Uddannelsesudvalget er paritetisk sammensat med to repræsentanter fra hver side. Dog består det lokale uddannelsesudvalg i København af tre repræsentanter fra hver side, grundet den store arbejdsmængde i området.

Som tilforordnede deltager en repræsentant for skolens ledelse, en repræsentant for lærerne og en repræsentant for eleverne. Skolen har sekretærfunktionen i udvalget. Typisk er der flere Lokale Uddannelsesudvalg på samme skole for forskellige uddannelser og specialer.

Udpegningen af medlemmerne til uddannelsesudvalgene følger kommunalvalgene. Valgperioden er 4 år. Valgperioden gælder fra den 1. april det følgende år. Genvalg kan finde sted.

Organisationerne i Det faglige udvalg fastsætter regler for afholdelse af egne repræsentanters udgifter i forbindelse med deltagelse i de lokale uddannelsesudvalgs arbejde.

De udpegede medlemmer skal som hovedregel være uddannet inden for det faglige speciale, som de repræsenterer, og fortrinsvis være beskæftiget inden for skolens lokalområde. Arbejdsgiverrepræsentanterne skal udvælges blandt virksomheder, der er godkendt til oplæring i faget.

For arbejdsgiverrepræsentanter er kravet, at repræsentanter har været beskæftiget i faget i mere end 5 år.

Kommunikationen mellem Det faglige udvalg og det lokale uddannelsesudvalg foregår via formand og næstformand. Ansvaret for orientering af øvrige medlemmer påhviler formanden. Det samme gælder tilbagemelding til Det faglige udvalg.

Uddannelsesudvalget aftaler selv deres arbejdsmetoder og -fordeling samt forretningsorden.

Repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg

Træfagenes Byggeuddannelse har lokale uddannelsesudvalg på alle erhvervsskoler, der udbyder uddannelsens specialer.

Se repræsentanterne i de lokale uddannelsesudvalg for specialet her:

 

1. EUC Nord

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Peter Pedersen

  Hellehøj Tømrer & Snedker ApS
  Rugtvedvej 6
  9850 Hirtshals

  Tlf. 98 97 13 95 / 21 60 62 96

  hellehoj@live.dk

 • Per Moltsen

  Asdalvej 96  
  9800 Hjørring

  Tlf. 98 97 14 79

  permoltsen@mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Troels Hedegaard

  3F Skagerak
  Vandværksvej 30
  9800 Hjørring

  Tlf. 88 92 35 52

  troels.hedegaard@3f.dk

 • Martin Holm Jensen

  Kærnevangen 1
  9800 Hjørring

  Tlf. 28 43 11 02 / 28 11 29 91

  mhjholm@gmail.com

Til kortet

2. EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Søren Denker

  Uhrbrandtsmindevej 9
  7752 Snedsted

  Tlf. 97 93 67 44

  s.denker@c.dk

 • Kurt Justesen

  MTS Morsø tømrer- og snedkerforretning A/S
  Rolstrupbakken 2
  7900 Nykøbing Mors

  Tlf. 20 78 20 99

  kj@mtsmors.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Thorleif Rokkjær

  3F Thy-Mors
  Sydhavnsvej 13
  7700 Thisted

  Tlf. Tlf. 88 92 61 88 / 20 30 38 16

  thorleif.rokkjaer@3f.dk

 • Henry Toft Nielsen
  Mardalvej 2
  7700 Thisted

  Tlf. 51 24 66 12

  henrytoft@nielsen.mail.dk

Til kortet

3. Tech College Aalborg

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Carsten Bech Christensen

  BTM Byg ApS
  Fredensdal 45
  9460 Brovst

  Tlf. 98 23 10 50

  btm@tdcspace.dk

 • Ole Mattesen Christensen
  Færch & Co. A/S
  Halkjærvej 22

  Tlf. 98 18 62 20

  och@faerch-co.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Mads Guldager

  3F Ålborg
  Hadsundvej 184 B
  9000 Ålborg

  Tlf. 88 92 38 44 / 20 82 36 55

  mads.guldager@3f.dk

 • Frank Treumer Christiansen

  3F Midtfjord
  Halvrebene 4
  9560 Hadsund

  Tlf. 27 77 35 51

  frank.t.christiansen@3f.dk

Til kortet

5. Erhvervsskolerne Aars

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Gert Sørensen

  G S Tømrer & Snedker ApS
  Abildgårdvej 28, Byrsted
  9240 Nibe

  Tlf. 98 38 72 40 / 20 33 70 79

  gs@gs-byrsted.dk

 • Hans Jørgen Kastberg

  Tømrer- & Snedker Kastberg A/S
  Vestvej 13
  9600 Aars

  Tlf. 98 62 51 55 / 30 90 33 77

  hjk@kastberg-as.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Frank Treumer Christiansen

  3F Midtfjord
  Halvrebene 4
  9560 Hadsund

  Tlf. 27 77 35 51

  frank.t.christiansen@3f.dk

 • Jakob Elgaard Jakobsen

  Nørlangsvej 25
  9670 Løgstør

  Tlf. 23 23 22 21

  jejakosen@hotmail.dk

Til kortet

6. Skive College

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Morten Stouby

  Violvej 103
  7800 Skive

  Tlf. Tlf. 97 52 04 40 / 28 73 27 32

  morten@stouby.dk

 • Jakob Kirkegaard

  Tømrermester Per Christensen A/S
  Hesthøjvej 9
  7870 Roslev

  Tlf. 97 57 12 33

  jakob_lk@hotmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Claus Christensen

  3F Skive
  Porshøjvej 58
  7800 Skive

  Tlf. 88 92 61 40

  claus.christensen@3f.dk

 • Niels Thomsen

  Frederiksdal Allé 13
  7800 Skive

  Tlf. 97 51 12 21

  niels@tbsas.dk

Til kortet

7. UCH - Uddannelsescenter Holstebro

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Karsten Bjerg

  Godthåbsvej 20
  Dybe
  7620 Lemvig

  Tlf. 97 89 53 10 / 21 29 20 56

  karsten@bjerg-dybe.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  René Høgholm Henriksen

  3F
  Tujavej 20
  7500 Holstebro

  Tlf. 88 92 43 11 / 23 30 70 75

  rene.henriksen@3f.dk

 • Niels Christian Knygsand Rønhøj

  Stabyvej 74

  6990 Ulfborg

  Tlf. 23 62 19 60

  knygsand@gmail.com

Til kortet

8. Mercantec

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Henrik Søgaard Kristensen

  HS Tømrer og Snedkerfirma ApS
  Hamlen 2
  8800 Viborg

  Tlf. 86 67 20 10

  hs@hs-byg.dk

 • Ole Jeppesen

  Andersen & Thybos Eftf. ApS
  Farvervej 21
  8800 Viborg

  Tlf. 86 61 04 37 / 40 18 04 37

  oj@aogt.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Kaj Cramer

  3F Midtjylland
  Birk Centerpark 4,
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68

  kaj.cramer@3f.dk

 • Thomas Skov Jakobsen

  Gl. Århusvej 446
  8800 Viborg

  Tlf. 52 39 79 12

  Thomas.Jakobsen@3f.dk

Til kortet

9. Tradium

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Claus Kirk

  Hans Kirk Randers A/S
  Bøsbrovej 102
  8940 Randers SV

  Tlf.

  claus@hanskirk.dk

 • Posten er vakant

  Tlf.

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Morten Jørgensen

  3F Randers
  Tronholmen 9
  8900 Randers

  Tlf. 30 67 63 33 / 88 92 63 33

  morten.jorgensen@3f.dk

 • Alex Pedersen

  3F Midtfjord
  Himmerlandsgade 146
  9600 Års

  Tlf. 88 92 37 12 / 20 48 41 03

  alex.pedersen@3f.dk

Til kortet

10. Den jydske Haandværkerskole

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Herluf Bøgild Bachmann

  Tømrer- & Snedkerfirma Herluf Bøgild Bachmann
  Søren Quists Vej 4, Vejlby
  8500 Grenaa

  Tlf. 40 19 80 31

  boegild@mail.tele.dk

 • Per Elming Hansen

  Elming Byg ApS
  Hvedevej 13 
  8920 Randers NV

  Tlf. 86 40 30 31 / 40 57 30 31

  elmingper@gmail.com

Til kortet

11. College360

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Martin Grøndal Sørensen

  Tømreren i Lysbro ApS
  Lysbrogade 41
  8600 Silkeborg

  Tlf. 86 82 52 36 / 40 85 42 36

  martin@til-aps.dk

 • Lars L. Nielsen

  Villys Tømrerforretning A/S
  Navervej 25
  8600 Silkeborg

  Tlf. 86 82 81 55 / 40 29 63 81

  info@villys.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Ivan Braad Mortensen

  3F Midtjylland - Bygningsgruppen
  Birk Centerpark 4
  7400 Herning

  Tlf. 70 30 08 68 / 20 11 97 44

  ivan.mortensen@3f.dk

 • Martin Bondegaard Sørensen

  Højervej 15
  8600 Silkeborg

  Tlf. 21 48 56 58

  martin.smith.as@gmail.com

Til kortet

12. Herningsholm Erhvervsskole

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Johannes Elmholt

  Byggefirmaet Elmholt ApS
  Vorgod Østerbyvej 27
  6933 Kibæk

  Tlf. 97 16 60 87 / 40 76 60 87

  je@byggefirmaet-elmholt.dk

 • Nicholai Elmholt

  Byggefirmaet Elmholt ApS
  Vorgod Østerbyvej 27
  6933 Kibæk

  Tlf. 97 16 60 87 / 28 29 29 09

  ne@byggefirmaet-elmholt.dk

Til kortet

13. Aarhus Tech

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Thomas Kjær Rasmussen

  Trige Tømrer- Og Snedkerforretning ApS
  Vestermøllevej 5A
  8380 Trige

  Tlf. 40 88 58 73

  thomasrasmussen2409@gmail.com

 • Daniel Jøhnke

  BYTØMREREN A/S
  Graham Bells Vej 10
  8200 Aarhus N

  Tlf. 86 13 38 11 / 51 39 56 01

  dj@bytomreren.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Martin Nedergaard

  3F, Transport – Logistik & Byg Aarhus
  Sommervej 5
  8210 Aarhus V

  Tlf. 29 43 75 18

  martin.nedergaard@3f.dk

 • Jacob Peter Griffith Andersen

  Geding Byvej 23C
  8381 Tilst

  Tlf. 26 13 35 69

  jacobpandersen@hotmail.com

Til kortet

14. Learnmark Horsens

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Niels Jørn Henriksen

  J. H. Tømrer og Snedker A/S
  Havnevej 14, Snaptun
  7130 Juelsminde

  Tlf. 75 68 32 65

  gkj@jh-snaptun.dk

 • Martin Overgård Laursen

  Lin-Byg ApS
  Stourupvej 4, Glud
  7130 Juelsminde

  Tlf. 23 43 26 74 / 61 55 88 43

  martinlaursen@live.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Henrik Nordby Tode

  3F Horsens og Omegn
  Robert Holms Vej 1
  8700 Horsens

  Tlf. 88 92 54 47 / 27 77 35 55

  henrik.tode@3f.dk

 • Søren Kjærgaard Lindstrøm

  Tømrerfirmaet Torntoft & Mortensen A/S
  Langballe 6
  8700 Horsens

  Tlf. 51 25 29 45

  sorenklindstrom@gmail.com

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole - Odense

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Frederik Rasmussen

  S. Guldfeldt Nielsen A/S
  Sivmosevænget 4A, Hjallese
  5260 Odense S

  Tlf.

  fr@guldfeldt.dk

 • Carsten Thorsager

  Tømrer- og snedkerfirma Kolster A/S
  Korsholm Allé 10
  5500 Middelfart

  Tlf. 64 41 38 56 / 40 70 37 60

  carsten@kolster.dk

Til kortet

15. Syddansk Erhvervsskole - Vejle

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Henrik E. Jensen

  Byggefirmaet Ove Jensen A/S
  Rørhaven 3
  7100 Vejle

  Tlf. 75 83 33 55 / 20 47 83 55

  henrik@ovejensenas.dk

 • Søren Bak

  Tømrermester Søren Bak ApS
  Keglebakken 4, Grejs
  7100 Vejle

  Tlf. 75 85 40 85 / 40 81 40 85

  s.bak@c.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Per E. Nielsen

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 44

  per.nielsen@3f.dk

 • Mogens Ringive

  3F Vejle
  Sjællandsgade 30
  7100 Vejle

  Tlf. 88 92 56 43

  mogens.ringive@3f.dk

Til kortet

16. EUC Lillebælt

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Anders Lind

  Trekantens Tømrer- & Bygningssnedker ApS
  Tingvejen 21
  7000 Fredericia

  Tlf. 75 95 43 14 / 21 25 43 14

  asl@ttob.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Posten er vakant

  Tlf.

 • Poul Laverenz Sørensen

  Galgebjergvej 4
  6000 Kolding

  Tlf. 88 92 55 18 / 27 77 35 96

  poul.sorensen@3f.dk

Til kortet

17. Rybners

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Ole Færgemann

  Matrosvænget 112
  6710 Esbjerg V

  Tlf. 75 46 01 46 / 28 44 62 88

  ole@brdr-faergemann.dk

 • Rene Mortensen

  NEM BYG
  Østre Industrivej 20
  6731 Tjæreborg

  Tlf. 26 11 60 30

  rm@nem-byg.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jørgen S. Christensen

  3F Esbjerg
  Vestkraftgade 1
  6700 Esbjerg

  Tlf. 88 92 70 09 / 27 87 11 00

  jorgen.c@3f.dk

 • Brian Morthorst

  Gettrupvej 43
  6670 Holsted

  Tlf. 28 35 92 56

  brian.morthorst@3f.dk

Til kortet

19. Hansenberg

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Kaj Jensen

  Kolding Bytømrer A/S
  Fredensgade 7
  6000 Kolding

  Tlf. 75 52 52 03 / 28 11 70 33

  bytomrer@bytomrer.dk

 • Claus Schøllhammer Rasmussen

  Nordensvej 27  
  7000 Fredericia

  Tlf. 75 92 17 88

  claus@egil-rasmussen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Jan Engelø

  Kærmindevej 20
  6000 Kolding

  Tlf. 40 73 71 40 / 75 50 60 40

  janengeloe@gmail.com

 • Kenneth Staub Svensson

  Bellahøjvej 11

  6000 Kolding

  Tlf. 24 40 78 11

  zismofyt@hotmail.com

Til kortet

21. EUC Syd Aabenraa

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Claus Federau

  Hakon Federau Tømrer og bygningssnedker
  Industrivej 6
  6200 Aabenraa

  Tlf. 74621319

  claus@federau.dk

 • Ole Gregersen

  Åge Grams Vej 4
  6500 Vojens

  Tlf. 40 45 13 18

  ole@ryongregersen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Tom Hartvig Nielsen

  3F-Åbenrå
  H. P. Hansensgade 21, 1.
  6200 Åbenrå

  Tlf. 88 92 88 78 / 21 42 85 52

  tom.nielsen@3f.dk

 • Torben Jørgensen

  Tingholm 28 Guderup
  6430 Nordborg

  Tlf. 51 55 75 79

  tingholm28@bbsyd.dk

Til kortet

23. Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Bjarne Andersen

  Vængevej 9
  5772 Kværndrup

  Tlf. 62 27 13 30

  andersen-vest@mail.tele.dk

 • Lennart Rasmussen

  HM Larsen A/S
  Schnohrsvej 47
  5900 Rudkøbing

  Tlf. 62 51 26 05 / 40 28 92 06

  lrr@hmlarsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Michael Strøe Lind

  3F Fyn
  Lumbyvej 11 A, 2. th.
  5000 Odense C

  Tlf. 27 77 35 98

  michael.lind@3f.dk

 • Bruno Kania

  3F Fyn
  Lumbyvej 11 A
  5000 Odense C

  Tlf. 20 45 51 48

  Bruno.kania@3f.dk

Til kortet

24. U/Nord Hillerød Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Søren Bisgaard

  Hovedvejen 2B
  3330 Gørløse

  Tlf. 48 28 47 50

  bisgaard.byg@mail.tele.dk

 • Carsten H. Schmidt

  Jakon A/S
  Baltorpbakken 9
  2750 Ballerup

  Tlf. 44 83 02 00

  cs@jakon.dk

 • Claus Løvgreen

  Høgevej 8B
  3400 Hillerød

  Tlf. 48 20 77 77

  clv@b-nielsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Henrik Brogaard

  3F Frederiksborg
  Milnersvej 41 D
  3400 Hillerød

  Tlf. 88 92 22 23 /30 13 77 22

  Henrik.Brogaard@3f.dk

 • Peter Haahr

  Kulhusevej 45
  3630 Jægerspris

  Tlf. 24 62 75 52

  pha@esnord.dk

Til kortet

25. EUC Nordvestsjælland

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Jørn Rune Løvenhorst

  TJ Tømrerservice Aps
  Audebo Skolevej 14
  4300 Holbæk

  Tlf. 20 25 64 36

  tj@toemrerservice.dk

 • Lars Jensen

  Tømrermester Lars Jensen
  Søgårdsvej 25
  4340 Tølløse

  Tlf. 21 20 91 15

  ramsing.jensen@gmail.com

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kim Lauridsen

  3F Slagelse
  Rugvænget 28
  4200 Slagelse

  Tlf. 88 92 59 85 / 27 87 11 04

  kim.lauridsen@3f.dk

 • Ole Peter Borch Nielsen

  Rolighedsstræde 18
  4300 Holbæk

  Tlf. 23 46 73 23

  opbn@hotmail.com

Til kortet

26. Roskilde Tekniske Skole

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Jens Otto Olsen

  Kirkevej 9
  4070 Kirke Hyllinge

  Tlf. 46 40 40 66 / 40 45 23 85

  khts@mail.tele.dk

 • Michael-Hoff Møller

  Langager 2
  2680 Solrød Strand

  Tlf. 56 14 80 90 / 23 31 33 48

  michael@egon-olsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Finn Nonboe

  3F Roskilde
  Holbækvej 106 B
  4000 Roskilde

  Tlf. 88 92 45 58 / 27 87 11 17

  finn.nonboe@3f.dk

 • Ole Holtse Olsen

  3F Roskilde
  Holbækvej 106 B
  4000 Roskilde

  Tlf. 88 92 45 78 / 27 87 11 05

  ole.olsen@3f.dk

Til kortet

27. ZBC – Selandia

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  John Møller Jensen

  Entreprenørfirmaet H.J. Huse A/S
  Bildsøvej 106, Keldstrup
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 54 90 48 / 40 56 92 48

  jmj@hjhuse.dk

 • Lars Nellemann Olsen

  Sjællands Tømrer-Snedkerservice ApS
  Vestergårdsvej 2, Hejninge 
  4200 Slagelse

  Tlf. 22 43 49 83

  lars@stss.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Kurt Rasmussen

  3F Slagelse
  Rugvænget 28
  4200 Slagelse

  Tlf. 88 92 25 86 / 27 87 11 06

  kurt.rasmussen@3f.dk

 • Jørgen Rasmussen

  Mariendals Allé 12
  4200 Slagelse

  Tlf. 58 53 38 76 / 29 45 44 33

  jr-slg@stofanet.dk

Til kortet

29. EUC Sjælland - Næstved

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Peter Fugl Jakobsen

  Peter Jakobsen Holding ApS
  Ellevej 3-7
  4700 Næstved

  Tlf. 55 73 32 00 / 55 78 22 22

  pfj@bj-s.dk

 • Jesper Larsen

  Hoffmann A/S
  Fiskerhusvej 38
  4700 Næstved

  Tlf. 55 75 75 75 / 60 10 27 03

  jkl@hoffmann.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Tommy Eriksen

  3F Næstved
  Holsted Park 29
  4700 Næstved

  Tlf. 88 92 48 17

  tommy.eriksen@3f.dk

 • Thomas A. Hansen

  3F Næstved
  Holsted Park 29
  4700 Næstved

  Tlf. 88 92 48 16

  thomas.hansen@3f.dk

Til kortet

30. CELF

 • Dansk Byggeri

 • Formand

  Frederik Olsen

  Philip Pilemand Tømrer & Snedker ApS
  Københavnsvej 8
  4800 Nykøbing F

  Tlf. 54 82 32 00 / 30 63 25 56

  fo@pilemand.as

 • Michael Nielsen

  Primatag A/S
  Kroghsvej 4
  4891 Toreby 

  Tlf. 54 86 98 73

  mn@primatag.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Næstformand

  Torben Thøgersen

  Møllevej 30
  4891 Toreby L.

  Tlf. 88 92 47 71/28 92 95 50

  torben.thogersen@3f.dk

 • Rasmus Pedersen

  Østergade 29
  4930 Maribo

  Tlf. 88 92 47 73 / 27 87 11 03

  rasmus.pedersen@3f.dk

Til kortet

32. Next - Uddannelse København

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Jørgen Abildgaard Nielsen

  Jakon A/S
  Baltorpbakken 9
  2750 Ballerup

  Tlf. 44 83 02 00 / 40 76 02 43

  jan@jakon.dk

 • Morten Liisberg

  Sortemosevej 33
  2730 Herlev

  Tlf. 44 98 98 53 / 28 12 50 50

  morten@liisberg.net

 • Kaare Nielsen

  N.A. Nielsen & Søn Tømrermestre A/S
  Yderholmen 14
  2750 Ballerup

  Tlf.

  kaare@nanielsen.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Brian Westermann Hansen

  3F

  Mølle Allé 26

  2500 Valby

  Tlf. 60 38 14 47

  brian.hansen@3f.dk

 • Simon Vedel Villumsen

  3F Vestegnen
  Siestavej 7
  2600 Glostrup

  Tlf. 28 18 44 28

  simon.v@3f.dk

 • Helga Mathiassen

  Harespringet 3

  2400 København NV

  Tlf. 51 34 30 75

  helgamathiassen@gmail.com

Til kortet

33. Campus Bornholm

 • Dansk Byggeri

 • Næstformand

  Birger Edvard Olsen

  Bornholm Byggeforretning ApS
  Olesvej 2, Lobbæk
  3720 Aakirkeby

  Tlf. 56 95 36 00 / 40 45 11 64

  bo@bbf-bornholm.dk

 • Niels Olsen

  Tømrer og Snedker
  Ugleengevej 4
  3720 Aakirkeby

  Tlf. 56 97 55 58

  niels.olsen@olsen.mail.dk

 • Fagligt Fælles Forbund

 • Formand

  Søren Kjøller

  Skørrebrovejen 25
  3720 Åkirkeby

  Tlf. 40 31 22 30

  skvogs@gmail.com

 • Henning Birger Pedersen

  Fårebrovejen 6
  3730 Nexø

  Tlf. 23 20 84 04

  henningbpedersen@live.dk

Til kortet