Vådrumscertifikater

Se følgende
afsnit

Certifikatet til vådrumsarbejde udstedes af Byggeriets Uddannelser på baggrund af krav og specifikationer opstillet af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK).

Vådrumscertifikatet er et af flere væsentlige elementer i Gulvbranchens bestræbelser på at sikre gode og fagligt korrekt udførte vådrumsarbejder. Det er et krav for virksomheder, der er tilsluttet GVK, at alt vådrumsarbejde skal udføres af montører med gyldigt vådrumscertifikat. Læs mere om GVK's regler på www.gulvbranchen.dk.

Der er erfaring for, at medarbejdere med vådrumscertifikat er værdsatte. Mange virksomheder stiller i dag krav om vådrumscertifikat for at ansætte en ny medarbejder.

Vådrumscertifikatet kan erhverves på to måder - enten når en gulvlæggerelev som en del af sin uddannelse har gennemført og bestået fagenes Vådrumsopbygning og Vådrum, samt har gennemført de valgfri specialefag vedr. GVK og har bestået den tilhørende prøve - eller når tillærte, gulvfolk, tømrere og andre med tilsvarende ønsker, viden og kvalifikationer, der ønsker beskæftigelse med vådrum inden for gulvlæggerbranchen har gennemført og bestået følgende arbejdsmarkedskurser:

45409 - Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,5 dage
45410 - Vådrum - montering af vinyl på gulve 1,0 dage
45411 - Vådrum - udførelse af gulvkonstruktioner 3,0 dage
45412 - Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering  0,5 dage
45413 - Vådrum - valg af materialer til vådrum  0,5 dage
45414 - Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning  0,5 dage
45415 - Vådrum - udførelse af vinylsvejsning  1,0 dage
45416 - Vådrum - klargøring af vægge og montering af vægbeklædning  3,0 dage
Varighed i alt  10,0 dage

 

Byggetek i Viborg, tlf. 8950 3300, mail: byggetek@mercantec.dk

Oplysninger om planlagte kurser kan findes på www.efteruddannelse.dk og www.byggetek.dk.

Tilmelding skal ske via ovenstående hjemmesider og der skal bruges digital signatur ved tilmelding.

Når fagene i erhvervsuddannelsen eller kurserne er gennemført og bestået, udsteder Byggeriets Uddannelser et vådrumscertifikat til de pågældende.

Vådrumscertifikatet er gældende i 3 år, hvorefter det skal fornyes.

Certifikatindehaveren skal selv holde øje med udløbsdatoen og tilmelde sig opfølgningskurset på en af erhvervsskolerne inden udløbsdatoen.

Byggeriets Uddannelser vil dog, når vådrumscertifikatet er ved at udløbe, sende en opfordring til certifikatindehaveren til at tilmelde sig til opfølgningskurset. Dette i det omfang den anførte adresse stadig er gældende eller Byggeriets Uddannelser er bekendt med mellemliggende adresseskift.

Vådrumscertifikatet fornys løbende ved at deltage og gennemføre opfølgningsforløb inden certifikatets udløbsdato med følgende arbejdsmarkedskurser på tilsammen 1 dag.


45412 Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering                                         0.5 dage

45414 Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning                                    0,5 dage


Her indgår, at der kan udføres svejsninger med:

  • vandtæthed af svejsning i vinyl efter Dansk Standard
  • trækstyrke for fuger i vinyl efter Dansk Standards bestemmelser
  • godkendt vakuumprøve med vakuum måleudstyr
  • fuger efter en given leverandørs anvisninger, samt glat med overflade, uden brændemærker og med ensartede linier og kanter. Uden brug af trekantskraber.

Kursisten bedes medbringe sit vådrumscertifikat samt et nyt pasfoto (ikke foto fra det gamle certifikat), som benyttes ved udarbejdelse af nyt certifikat.
Det er et krav, at kursisten medbringer en maske med filterkombination A2/P3 til undervisningen.

Evt. personligt håndværktøj og svejseværktøj, hvis det er muligt.

Efter deltagelse i og bestået kursus fremsender Byggeriets Uddannelser et nyt vådrumscertifikat direkte til certifikatindehaverens adresse.

Hvis ovennævnte kursus ikke bestås eller udløbsdatoen for certifikatet overskrides, henvises til deltagelse og gennemførelse af det udvidede opfølgningsforløb med følgende arbejdsmarkedskurser:

45409 - Vådrum - finish og kvalitetssikring af svejsninger 0,5 dage
45410 - Vådrum - montering af vinyl på gulve 1,0 dage
45412 - Vådrum - vurdering af regler for vinylmontering 0,5 dage
45413 - Vådrum - valg af materialer til vådrum 0,5 dage
45414 - Vådrum - svejsning i GVK-godkendt vinylbelægning 0,5 dage
Varighed i alt 3,0 dage

Evt. overenskomstmæssige bestemmelser vedrørende betaling af rejse- og kursusudgifter og løn kan findes på www.danskbyggeri.dk

Bestemmelser i øvrigt omkring godtgørelser, ophold og kørsel kan fås ved henvendelse til skolerne eller læses i afsnittet for Voksen og Efteruddannelser på www.bygud.dk

Registrering af vådrumscertifikat.

Alle vådrumscertifikater bliver registreret hos Byggeriets Uddannelser.

Hvert certifikat har sit eget identifikationsnummer som bl.a. benyttes ved registrering af udførte vådrumsarbejder til GVK.

Gebyr for udstedelse af nyt certifikat.

Inden fremsendelse af nyt vådrumscertifikat vil der blive opkrævet et administrations- og forsendelsesgebyr på kr. 200,00 for personer, der er beskæftiget hos arbejdsgivere, der er medlem afGulvsektionen i Dansk Byggeri.For øvrige personer er beløbet kr. 300,00.

Hvad har certifikatindehaveren ansvar for i en GVK-virksomhed?

Indehaveren af et vådrumscertifikat har alene ansvaret for, at vinylbeklædningen er korrekt monteret, at svejsninger er korrekt udført og tætte, samt at klemmeringe i gulvafløb er fastgjort.

Alle montører, der forestår vådrumsarbejder skal have et vakuum måleudstyr stillet til rådighed. Kun derved er det muligt at slutkontrollere vådrumsarbejdet i henhold til GVK's regler.

Det er den vådrumsansvarlige overfor GVK - i form af en ledelsesrepræsentant eller svend, der har deltaget i og bestået det særlige uddannelsesforløb for vådrumsansvarlige - der har det overordnede ansvar for et udført vådrumsarbejde.

Korrekt placering af rør og afløb er den vådrumsansvarliges ansvar og kan aldrig lægges certifikatindehaveren til last. Det må dog stærkt tilrådes, at certifikatindehaveren på B01.skemaet bemærker, hvis der er rør eller afløb, som ikke overholder gældende standarder.

Ansøgning om vådrumscertifikat
Inden kursusstart skal kursisten udfylde en vådrumsblanket, som skolen skal bruge på 1. undervisningsdag.

Der er to muligheder for at udfylde og aflevere vådrumsblanketten.

A Den elektroniske formular - kursisten, skolen og Byggeriets Uddannelser modtager en kopi af de indtastede oplysninger pr. mail.
B Formularen i papirform - kursisten medbringer og afleverer vådrumsblanketten i udfyldt stand på skolen.
A
Elektronisk formular
B
Formular i papirform
Vådrumsformular 1- og 3 dagskursus

Vådrumsformular 10 dagskursus og 4. hovedforløb

Vådrumsformular 1-, 3 og 10 dagskursus og 4 hovedforløb

 

Yderligere information

Er der på baggrund af dette ting, der ønskes uddybet, kan følgende kontaktes:

Gulvbranchens Vådrumskontrol
Nørre Voldgade 106, Postboks 2125
1358  København K.
Tlf. 7216 0000
E-mail: info@gulvbranchen.dk

Byggeriets Uddannelser
Bygmestervej 5, 2. Sal
2400  København NV
Tlf. 3587 8730
Fax: 3587 8788
E-mail: bs@bygud.dk