Værktøj og bøger

Værktøjet samt tømrerfagets bogpakke, udleveres af virksomheden og sker i henhold til Bygningsoverenskomsten mellem DI Byggeri og 3F Byggegruppen, hvor det af kapitel 18 - Lærlinge - §13 fremgår, at arbejdsgiveren skal betale for værktøjskassen og dens indhold. Alle lærlinge er dækket af Bygningsoverenskomsten – også i virksomheder, hvor der ellers ikke er indgået overenskomst.
I tilfælde af korte aftaler, er det den første virksomhed, der underskriver en uddannelsesaftale med lærlingen, der hæfter for værktøjet inklusiv den medfølgende bogpakke.

Bogpakken er digital, og login til bogpakken udleveres til lærlingen, når lærlingen påbegynder uddannelsens hovedforløb på den lokale tekniske skole. Virksomheden vil efterfølgende modtage en opkrævning direkte fra Praxis, som udgiver bøgerne.

Prisen for bogpakken er pr. 1.12.2021 2.132,62 kr. inkl. moms.

Adgang til bogpakkens udgivelser fra Praxis er livslang. Der er mulighed for at købe de bøger fra Træinformation, der indgår i bogpakken, til en fordelagtig pris. Lærlingen kan se nærmere herom, når vedkommende er logget på Træinformation.

Ved korte uddannelsesaftaler er det den oplæringsvirksomhed, lærlingen først er ude hos, der indkøber værktøj og bogpakke, på samme betingelser som ved ordinære uddannelsesaftaler.

Værktøjet skal være af en god professionel kvalitet svarende til det, der er beskrevet på værkstøjslisten.

Det skal medbringes på skoleophold og altid være vedligeholdt og i brugbar stand.

Lærlingene skal i begyndelsen af uddannelsen have mulighed for at fremstille en værktøjskasse således, at værktøjet under skoleophold og på byggepladsen kan opbevares forsvarligt og aflåst.

Værktøjskonto Værktøjet og Tømrerfagets Bogpakke leveres af læremesteren. Lærlingen og lærestedet aftaler indbyrdes en rimelig ordning eller værktøjskonto for afregning af værktøjet og bogpakken efter den på indkøbstidspunktet fakturerede pris.

Det faglige udvalg har lavet en aftaleblanket, der kan anvendes i forbindelse med indgåelse af aftalen. Det faglige udvalg anbefaler, at blanketten anvendes i videst muligt omfang.

Aftalepapiret ændrer dog ikke ved den nuværende retsstilling jf. overenskomstens bestemmelser omkring lærlingens betaling af værktøjet, ligesom det ikke har nogen indskrænkende virkning i forholdet til virksomhedens rettigheder. Dette er fastslået ved Faglig Voldgift 14. oktober 2010. 

Personlige værnemidler Ved påbegyndelse af uddannelsen er virksomheden ansvarlig for, at der udleveres passende sikkerhedsfodtøj og andre personlige værnemidler, høreværn, sikkerhedsbriller mm. til lærlingen.

Personlige værnemidler skal ikke medregnes på værktøjsordningen eller -kontoen.

Lærlingen er forpligtet til at anvende de udleverede værnemidler såvel under det daglige arbejde som under skoleophold, når der er risiko for skader.

Lærlingen skal passe på de udleverede værnemidler og renholde disse.

Arbejdstøj Lærlingen har krav på 2 sæt arbejdstøj pr. uddannelsesår, 8 sæt i alt i uddannelsesperioden. Arbejdstøjet udleveres af virksomheden, første gang efter endt prøvetid og skal være af sædvanlig og god kvalitet.

Tækkespecialets værktøjsliste og bogpakke.
(Listen vil løbende blive revideret og ajourført i takt med udviklingen af undervisningsplanerne.)