Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Følgende afsnit vedrører EUV - særligt for stukkaturspecialet. Informationerne er delt op i en fælles del og regler gældende for hhv. EUV1-, EUV2- og EUV3-elever

Læs mere generelt om EUV her på hjemmesiden og på Undervisningsministeriets hjemmeside

Fælles for EUV1, EUV2 og EUV3

Uddannelsestid og svendeprøve
Svendeprøven er helt den samme for alle uanset alder, EUV eller andre tilgange til uddannelsen.

Hvis der er en uddannelsesaftale, betaler virksomheden svendeprøvegebyret. Er der ingen praktiktid eller er den voksne i skolepraktik, betaler skolen svendeprøvegebyret. Skolen betaler og får refusion efter bestemmelserne i Åben uddannelse.

Særligt for EUV1

Erhvervserfaring
For at blive EUV1-elev skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring

Det standardiserede skoleforløb

Det standardiserede skoleforløb for EUV1-elever er afkortet med 4 uger. Afkortningen betyder, at de ikke skal gennemføre fagene Byggeri og samfund, Byggepladsindretning og affaldshåndtering samt to ugers valgfri uddannelsesspecifikke fag.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-elever går til den førstkommende svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

Særligt for EUV2

Det standardiserede skoleforløb

Det standardiserede skoleforløb for EUV2-elever er afkortet med 4 uger. Afkortningen betyder, at de ikke skal gennemføre fagene Byggeri og samfund; Byggepladsindretning og affaldshåndtering samt to ugers valgfri uddannelsesrettede specialefag.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen ud fra det faglige udvalgs bestemmelser. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her.

Endvidere kan eleven få yderligere afkortning på baggrund af øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Ønsker eleven ikke afkortning skal skolen tilbyde undervisning i samme fag på højere niveau eller anden relevant undervisning.

Praktiktid

For EUV2 varer hovedforløbet mellem 2 år og 11 måneder og 3 år og 5 måneder. Har du relevant erhvervserfaring, kan du søge det faglige udvalg om nedsættelse af praktiktiden.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger og oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
  2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet praktik- og skoleforløb.
  3. Startdato for et uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis eleven er omfattet af en sådan.
  4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten her (pdf).
  5. Nuværende praktikvirksomheds accept og anbefaling.
  6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)
  7. Andre dokumentationer, der kan være relevante.

Den samlede ansøgning om nedsættelse af praktiktiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV.

Særligt for EUV3-elever
For EUV3 følger den voksne samme beregning af tidspunktet for svendeprøven som for unge.