Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Følgende afsnit vedrører EUV - særligt for stukkaturspecialet. Informationerne er delt op i en fælles del og regler gældende for hhv. EUV1-, EUV2- og EUV3-elever

Læs mere generelt om EUV her på hjemmesiden og på Undervisningsministeriets hjemmeside

Fælles for EUV1, EUV2 og EUV3

Uddannelsestid og svendeprøve
Svendeprøven er helt den samme for alle uanset alder, EUV eller andre tilgange til uddannelsen.

Hvis der er en uddannelsesaftale, betaler virksomheden svendeprøvegebyret. Er der ingen praktiktid eller er den voksne i skolepraktik, betaler skolen svendeprøvegebyret. Skolen betaler og får refusion efter bestemmelserne i Åben uddannelse.

Særligt for EUV1

Erhvervserfaring
For at blive EUV1-elev skal man have mindst to års relevant erhvervserfaring

EUV1-elever går til den førstkommende svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

Det standardiserede skoleforløb
Det standardiserede skoleforløb for EUV1-elever er afkortet med 4 uger. Afkortningen betyder, at de ikke skal gennemføre fagene Byggeri og samfund, Byggepladsindretning og affaldshåndtering samt skolens valgfag.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen, dels ud fra det faglige udvalgs bestemmelser og dels på baggrund af elevens øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her.

Uddannelsestid og svendeprøve
EUV1-elever går til den førstkommende svendeprøve efter afslutningen af det fastsatte skoleforløb.

Særligt for EUV2

Det standardiserede skoleforløb
Det standardiserede skoleforløb for EUV2-elever er afkortet med 4 uger. Afkortningen betyder, at de ikke skal gennemføre fagene Byggeri og samfund; Byggepladsindretning og affaldshåndtering samt skolens valgfag.

Derudover skal skolen give yderligere afkortning (godskrivning) af skoleundervisningen, dels ud fra det faglige udvalgs bestemmelser og dels på baggrund af elevens øvrige individuelle erfaringer og uddannelse. Se det faglige udvalgs bestemmelser for godskrivning her.

Praktiktid
For EUV2 er praktiktiden max. to år og derved afkortet væsentligt i forhold til den almindelige uddannelse. Som EUV2-elev kan man ansøge som yderligere nedsættelse af praktiktiden hos det faglige udvalg.

Ansøgningen skal indeholde:

  1. Ansøgningsskema med personlige oplysninger og oversigt over uddannelse og beskæftigelse efter det fyldte 18. år (beskæftigelse før tæller ikke med). Hent og udfyld ansøgningsskemaet her. 
  2. Erhvervsskolens kompetenceafklaring af ansøgeren med vurdering af et afkortet praktik- og skoleforløb.
  3. Startdato for et uddannelsesforløb med kopi af uddannelsesaftale, hvis eleven er omfattet af en sådan.
  4. Udfyldt erfaringsoversigt. Find erfaringsoversigten her (pdf).
  5. Nuværende praktikvirksomheds accept og anbefaling.
  6. Relevante skole- / eksamenspapirer, beviser fra efteruddannelseskurser o. lign (Afgangspapirer fra folkeskolen er ikke relevante)
  7. Andre dokumentationer, der kan være relevante.

Den samlede ansøgning om nedsættelse af praktiktiden sendes elektronisk til bygud@bygud.dk eller med post til Byggeriets Uddannelser, Bygmestervej 5, 2. sal, 2400 København NV.

Standardiseret hovedforløb for EUV2
For EUV2-elever på stukkatøruddannelsen er uddannelsestiden i det standardiserede hovedforløb højst to års praktik og 16 kalenderuger.

De 16 kalenderuger fremkommer ved omregning af de maksimale 13 skoleuger til kalenderuger jf. Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledning.

Den faktiske uddannelsestid og afslutningstidspunkt findes ved at gå 2 år og 13 uger frem fra start af hovedforløbet og derfra tilbage til nærmeste svendeprøve.

Eksempler:

 Viser det sig ved skolens kompetenceafklaring, at EUV2-eleven skal have dele af grundforløbet eller yderligere afkortning af skoledelen i hovedforløbet, medfører det selvfølgelig også regulering af den samlede uddannelsestid. Omregning af skoleuger til kalenderuger sker som ovenfor ved at gange med faktor 1,3.

Særligt for EUV3-elever
For EUV3 følger den voksne samme beregning af tidspunktet for svendeprøven som for unge.