Brolægger

Brolægger

Brolæggeren har et varieret udendørs arbejde med skiftende arbejdssteder. Det er brolæggerens opgave at udføre granitbrolægning og andre belægninger på gader, indkørsler, torve og pladser.

Brolæggeren arbejder med belægninger udført fortrinsvis med brosten af granit og andre natursten. Han sætter også kantsten i beton- eller granitmateriale og kan derudover udføre belægningsopgaver med fliser af beton og med klinker af hårdt brændt ler.

Til trods for at brolæggerfaget er et traditionsbundet fag, er det også et fag i konstant udvikling. Tunge lastbiler og brug af feje- og sugemaskiner betyder, at der eksperimenteres i nye måder at opbygge vejunderlaget og fugematerialerne, for at sikre, at de brolagte arealer som lægges i dag, også fremtræder smukke fremover. Finder du den udvikling spændende, er brolæggerfaget måske noget for dig.

Du skal selvfølgelig være indstillet på at arbejde udendørs hele året rundt og under skiftende vejrforhold. Men en ting kan du være sikker på, granitbelægningen er uforgængelig, så den afsætter et varigt aftryk i landsskabet.

Med svendebrevet i hånden kan du gå direkte i job i en brolægger- eller entreprenørvirksomhed. Du vil også have gode faglige forudsætninger til at starte egen brolæggervirksomhed.

Mød Martin, der er i gang med at uddanne sig til brolægger

Uddannelsesinfo

Varighed:

EUD: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år til 4 år og 6 måneder, afhængig af startdato.

EUX: Inkl. grundforløb 1 og 2, fra 4 år og 6 måneder til 5 år, afhængig af startdato.

Yderlig information: www.ug.dk
Afsluttende hovedforløbsskole: Aarhus Tech, Next – Uddannelse København - Glostrup, Learnmark Horsens, Roskilde Tekniske Skole, Herningsholm Erhvervsskole
Forpraktik: Nej
EUX: Ja
Mulighed for skolepraktik: Ja
Videreuddannelse:

Med et svendebrev har du adgang til uddannelserne byggetekniker, kort- og landmålingstekniker og bygningskonstruktør. Hvis du har gennemført uddannelsen som EUX-elev, har du adgang til enten ingeniør- eller arkitektuddannelserne afhængig af din fagkombination.

En gennemført erhvervsuddannelse, med eller uden eux, giver også ret til at tage gymnasiale suppleringsfag og dermed opfylde adgangsbetingelserne til en række videregående uddannelser.