Løn

Oplysninger om lønforhold, ferie, pension m.v. uddybes i den folder, der sendes til virksomhederne i forbindelse med godkendelse som praktiksted. I øvrigt henvises til overenskomsten.

Oplysninger om refusion og tilskudsordninger, (se afsnittet på hjemmesiden www.bygud.dk)

Elever i Tagdækkeruddannelsen i specialet tagdækker aflønnes som minimum efter de satser for elever, der aftales i Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2020 mellem Forbundet 3F i Danmark og Dansk Byggeri.

Der ydes løn for 37 timer pr. uge inkl. søgnehelligdage.
Lønperioderne bestemmes altid bagud fra elevens slutdato for svendeprøve i hele år (52 uger). Den 1. lønperiode er således af variabel varighed.
For trinnet Kloakrørlægger bruges 3. periode (1 år) til fastsættelsen af perioderne og løn.

Lønnen afregnes som timeløn og minimallønnen udgør følgende:

 

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, 
hvori 1.5.2020 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge,
hvori 1.1.2021 indgår

Kr. pr. time fra begyndelsen af den lønningsuge, 
hvori 1.3.2022 indgår

1.periode (variabel varighed)

71,25 kr. 72,45 kr. 73,70 kr.
2. periode
(1 år)
84,25 kr. 85,70 kr. 87,15 kr.
3. periode
(1 år)
101,65 kr. 103,40 kr. 105,15 kr.
4. periode
(1 år)
117,85 kr. 119,85 kr. 121,90 kr.

 

For elever, der er fyldt 25 år og har indgået voksenuddannelsesaftale
Hvis arbejdsgiveren i hele uddannelsesperioden udbetaler løn, der som minimum svarer til mindste betalingssats i overenskomsten mellem Dansk Byggeri og 3F, kan der opnås særlig, højere lønrefusion i forbindelse med skoleophold, se nærmere på www.bygud.dk om tilskudsordninger.

Fagets mindstebetalingssats
fra 1.5.2020 kr. 128,65 pr. time 
fra 1.1.2021 kr. 131,15 pr. time
fra 1.3.2022 kr. 133,65 pr. time

Pension

Elever bliver omfattet af pensionsordningen, når de er fyldt 20 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde. Pr. 1. september 2020 er elever omfattet af pensionsordningen når de er fyldt 18 år og har haft 6 måneders erhvervsarbejde.

Forsikringsydelser
Elever, der ikke allerede er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har for elevforhold, der indgås efter 1. marts 2011 krav på følgende forsikringsydelser:

  • Løbende pension ved førtidspension (årligt) 33.000 kr.
  • Engangsbeløb ved kritiske sygdomme (100.000 kr.)
  • Engangsbeløb ved dødsfald 100.000 kr.

Såfremt eleven overgår til at være omfattet af Pension Danmarks sundhedsordning ophører arbejdsgiverens forpligtelse efter denne bestemmelse.

Alle elever, der efter endt uddannelsestid fortsætter som svende i praktikvirksomheden får medregnet uddannelsestiden i den anciennitetsgivende beskæftigelse.