Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI)

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI)

BAI er et efteruddannelsesudvalg, der er nedsat i henhold til efter lov om Arbejdsmarkedsuddannelse mv.

Udvalget er sammensat af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere indenfor bygge- og anlægsområdet med tilknyttet industri.

Efteruddannelsesudvalget har til opgave at udarbejde analyser af og forslag til arbejdsmarkedsrelevant kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling for voksne.

I den forbindelse udvikler BAI uddannelser, materialer og læreruddannelse. Der er for tiden ca. 500 forskellige uddannelsesmål af en varighed på mellem ½ dag og flere ugers kurser.

Det er de enkelte uddannelsescentre, erhvervsskoler eller AMU-centre, som har en godkendelse, der udbyder og gennemfører kurserne.

Har du spørgsmål til efteruddannelsesudvalget er du velkommen til at rette henvendelse til:

Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri
Bygmestervej 5, 2.sal
2400 København NV
Telf.: 35 87 87 87
E-mail: bai@ebai.dk

Fra arbejdsgiverside

Fra arbejdstagerside

Formand
Benjamin Frank Rosenberg
Dansk Industri

Emil Daugaard
Dansk Industri

Christina Wiemann
Dansk Industri

Trine Leth Kølby
Asfaltindustrien

Michael Groth Kastrupsen
Danske Malermestre

Solveig Nordestgaard Bruhn
Dansk Industri

Vakant
Dansk Industri

Næstformand
Jens Kirkegaard
3F – Fagligt Fælles Forbund

Morten Lehmann
3F – Fagligt Fælles Forbund

Kaj Andersen
3F – Fagligt Fælles Forbund

Daniel Skovhus
3F – Fagligt Fælles Forbund

Jan Mørch Larsen
3F – Fagligt Fælles Forbund

Mikkel Vonsyld Ulrich
3F – Fagligt Fælles Forbund

Elisabeth Nina Petersen
Malerforbundet i Danmark