Kloakmester

Kloakmester

En kloakmester udfører kloakeringsarbejde. Kloakmesteren står for alle afløbsinstallationer under jorden, som man bruger til spildevand, regnvand og drænvand.

En kloakmester skal have autorisation. Sikkerhedsstyrelsen er øverste myndighed inden for kloak. Det er hos Sikkerhedsstyrelsen, man søger om virksomhedsautorisation som kloakmester.

Her på siden kan der findes oplysninger om AMU-uddannelsens opbygning og indhold, eksamen, vilkår og regler samt hvilke skoler, der udbyder uddannelsen.

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet.